Sorodne objave

 

"Slovenski policisti in policistke smo bili v boju proti gospodarski kriminaliteti, ki ostaja prednostna naloga slovenske policije, lani zelo uspešni," je na današnji novinarski konferenci povzel generalni direktor policije Janko Goršek in javno pohvalil vse policiste, ki preiskujejo gospodarska kazniva dejanja: "Uspešni smo namreč navkljub izjemni zahtevnosti tega področja dela in drastičnemu povečanju števila zadev ob nespremenjenem številu kriminalistov ter navkljub najrazličnejšim pritiskom, ki so jim ti pogosto izpostavljeni."

skupna

 Rezultate dela policije v preteklem letu na področju gospodarske kriminalitete so danes, 18. aprila 2011, podrobneje predstavili generalni direktor policije Janko Goršek, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Marjan Fank in vodja Sektorja za gospodarsko kriminaliteto v UKP GPU Dušan Florjančič.

JankoGorsek

Zvočni posnetek izjave Janka Gorška (mp3) 


Po Gorškovih besedah so doseženi rezultati velik izziv tudi za naše delo v prihodnje.Slovenski policisti in kriminalisti smo namreč v preteklem letu obravnavali več kot 13.000 gospodarskih kaznivih dejanj, s katerimi je bila povzročena premoženjska škoda v višini pol milijarde evrov, kazensko smo ovadili več kot 17.000 fizičnih in pravnih oseb ter izvedli 152 finančnih preiskav, v katerih smo predlagali zavarovanje za več kot 106 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.

Posebno pozornost v slovenski policiji namenjamo novim in najtežjim oblikam poslovne in finančne kriminalitete, vzpostavljamo nove pristope pri preiskovanju korupcijske kriminalitete, dosledno ukrepamo pri kaznivih dejanjih delovnopravne kriminalitete in vodimo vzporedne finančne preiskave za zavarovanje nezakonito pridobljenega premoženja.

V letu 2010 je bilo odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete izredno zahtevno. Zaznamovali so ga velik pripad zadev, nadpovprečne obremenitve kriminalistov (največ na PU Ljubljana) in številne zahtevne, dolgotrajne in kompleksne preiskave, ki zahtevajo multidisciplinaren pristop. Obravnavali smo številne lastninske prevzeme, zlorabe položaja, lažne stečaje, davčne zatajitve, pranje denarja in korupcijo.

Kot je še zagotovil generalni direktor policije, bomo z okrepljenim bojem proti gospodarski kriminaliteti odločno nadaljevali, ne glede na dejstvo, da so kriminalistične preiskave povezane z ogromnim obsegom operativnih aktivnosti, ki se lahko, denimo, samo v enem primeru merijo v nekaj tisoč ali deset tisoč listinah, transakcijah ali podatkih, ki jih je treba pridobiti, analizirati in ovrednotiti v smislu obstoja kaznivih dejanj.

Ob tej priložnosti je javno pohvalil kriminaliste in policiste, ki preiskujejo gospodarska kazniva dejanja in so bili ob zahtevnem in napornem preiskovanju, sploh pri najtežjih primerih, večkrat izpostavljeni še najrazličnejšim pritiskom, poskusom diskreditacije in pravnim postopkom: "A policiji odločnosti in volje za delo, ne glede na te pritiske, ne bo zmanjkalo!"

"Seveda pa se je treba," kot je dodal, "dolgoročno zavedati, da policija za uspešno zatiranje gospodarske kriminalitete potrebuje ustrezne pogoje za delo. Že nekaj časa se namreč srečujemo z zaostanki pri obravnavi primerov gospodarske kriminalitete, saj se število zadev drastično povečuje, število kriminalistov pa ostaja nespremenjeno."

"Za slovensko policijo ni pomembno, kdo je storilec gospodarskega kaznivega dejanja. To smo dokazali že s številnimi uspešno zaključenimi primeri resnega kriminala, ko smo brezkompromisno obravnavali osebe iz najrazličnejših sfer družbenega in gospodarskega življenja, ne glede na njihov položaj," je še poudaril Goršek in pri tem opozoril, da naša država ne sme odpovedati pri omejevanju gospodarskega kriminala. "Povečati in intenzivirati mora sodelovanje vseh nadzornih inštitucij ter preprečiti vsakršno vmešavanje v njihovo delo, predvsem pa čim prej ustvariti pogoje in ugodno klimo za obvladovanje, nadzor in preprečevanje gospodarskega kriminala in korupcije tudi v prihodnje. Samo tako se bo lahko povečalo zaupanje v delovanje pravne države! /.../ Utemeljeno pričakujem, da bodo začeli odgovorno delovati tudi drugi družbeni sistemi in da bo večjo vlogo v tej skupini prevzel še kakšen drug pristojni državni organ, ne samo policija."

MarjanFank

Zvočni posnetek izjave Marjana Fanka (mp3) 

DusanFlorjancic

Zvočni posnetek izjave Dušana Florjančiča (mp3)


Pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije Marjan Fank je povedal več o nerealizirani medresorski strategiji za obvladovanje gospodarske kriminalitete. Kot je dejal, smo v policiji letos izvedli njeno evalvacijo, podali nekaj predlogov za izboljšave in ponovno predlagali ustanovitev medresorske delovne skupine. Spregovoril pa je tudi o neustreznem in nepravočasnem prilagajanju kazenske zakonodaje novim oblikam kriminala.

Dušan Florjančič, vodja Sektorja za gospodarsko kriminaliteto, pa je podrobneje predstavil stanje in rezultate dela policije na področju gospodarske kriminalitete. Med drugim je povedal, da se je obseg obravnavane in s kazensko ovadbo zaključene gospodarske kriminalitete v letu 2010 povečal za 41,1 % (na 13.064 kaznivih dejanj), istočasno se je občutno, za 162 %, povečala premoženjska škoda, nastala kot posledica gospodarskih kaznivih dejanj, in sicer na 505,4 milijona evrov.

Več podatkov o delu policije na področju gospodarske kriminalitete (korupcijske, poslovne, finančne) v gradivu   in prezentaciji