letno poročilo

Delo policije v letu 2023 dobro, policija kos varnostnim izzivom 11. januar 2024
Objavljamo poročilo o delu slovenske policije v letu 2022 9. maj 2023
Generalni direktor policije: "Za slovensko policijo je izjemno zahtevno leto" - predstavitev letnega poročila in javnomnenjske raziskave 25. maj 2021
Predstavitev letnega poročila o delu policije in rezultatov javnomnenjske raziskave - vabilo 25. maj 2021
Objavljamo poročilo o delu slovenske policije v letu 2019 8. maj 2020
Objavili smo pregled dela policije v prvi polovici letošnjega leta 25. september 2019
Objavili smo poročilo o delu policije v letu 2018 7. maj 2019
Nadpovprečno dobri rezultati na skoraj vseh področjih dela - predstavitev poročila policije za leto 2014 13. april 2015
Policija v letu 2013, kljub oteženim okoliščinam in pomanjkanju sredstev, delala izjemno uspešno! 7. maj 2014
Dobri rezultati kljub vsem oteževalnim okoliščinam, ki so zaznamovale minulo leto - predstavitev poročila o delu policije v letu 2012 10. april 2013
Predstavili smo rezultate dela policije v letu 2011 - informacija z novinarske konference 4. april 2012
Slovenska policija z odločnimi ukrepi proti gospodarski kriminaliteti - informacija z novinarske konference 18. april 2011
Izboljšana prometna varnost in uspešnejše preiskovanje gospodarske kriminalitete ključni značilnosti dela policije v letu 2010 1. april 2011
Policija v prvem polletju 2010 uspešna - informacija z novinarske konference 10. september 2010
Predstavitev letnega poročila o delu policije v letu 2009 - informacija z novinarske konference 13. maj 2010
Predstavitev letnega poročila o delu policije v letu 2008 - informacija z novinarske konference 5. marec 2009
Policija predstavila polletno poročilo o delu 4. avgust 2008
Predstavitev letnega poročila o delu policije v letu 2007 - informacija z novinarske konference 10. marec 2008
Predstavitev operativno-komunikacijske dejavnosti v Celju 30. marec 2007