V evropsko usklajenem poostrenem nadzoru nad avtobusi so slovenski policisti ustavili in kontrolirali 44 avtobusov, od tega 28 tujih. Največ kršitev, ki so jih zaznali, je povezanih s prekoračitvijo najvišje dovoljene hitrosti vožnje, delovanjem tahografov in uporabo varnostnega pasu.

V okviru mednarodne akcije Morska deklica, ki je pod okriljem TISPOL-a (Evropske zveze prometnih policij) potekala med 25. in 31. julijem po vsej Evropi, so slovenski policisti v petek, 29. julija 2011, izvedli poostren nadzor nad avtobusnimi prevozi.

Policisti policijskih uprav Celje, Ljubljana in Novo mesto ter policisti Specializirane enote za nadzor prometa so na štirih kontrolnih točkah obravnavali:

  • 1 kršitev, ko je voznik prekoračil dovoljeni čas trajanja vožnje,
  • 4 kršitev, ko so vozniki prekoračili hitrost vožnje,
  • 6 kršitev, povezanih z delovanjem tahografa,
  • 5 kršitev, povezanih s tehnično brezhibnostjo vozila,
  • 6 kršitev, povezanih z uporabo varnostnega pasu,
  • 1 kršitev, povezana z dokumenti,
  • 1 kršitev, ko je voznik vozil pod vplivom alkohola.

Policisti so enemu vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo, 5 vozil pa je bilo začasno izločenih iz prometa.

Pri domačih prevoznikih je bilo skupaj ugotovljeno 15 kršitev in pri tujih prevoznikih 20 kršitev.