Sorodne objave

 

Specialistično usposabljanje policistov trenerjev za delo v mednarodnih civilnih misijah se je danes, 21. oktobra 2011, v Vadbenem centru Gotenica, zaključilo s podelitvijo potrdil udeležencem.

Potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju sta policistom podelila namestnik generalnega direktorja policije Matjaž Šinkovec in vodja usposabljanja Aleš Grudnik. Temu je sledila izročitev zahval za sodelovanje tujim inštruktorjem in vodstvu usposabljanja.

IMG 0123

IMG 0101V pozdravnem nagovoru je namestnik generalnega direktorja policije Matjaž Šinkovec pohvalil delo in trud organizatorjev in izvajalcev usposabljanja. Prepričan je, da bodo obravnavane vsebine in pridobljene izkušnje udeležencem pomagale pri njihovem nadaljnjem delu, to je tako prenosu znanj na "učence" kot tudi v lastni udeležbi v misiji.

IMG 0060

 Z leve proti desni: vodja Sektorja za mednarodne policijske operacije Vladimir Pocek, predsednik izbirne komisije MNZ za policijo Branko Celar, vodja Službe generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak (zadaj) in namestnik generalnega direktorja policije Matjaž Šinkovec. Na zaključku so bili prisotni tudi predstavniki nekaterih diplomatsko-konzularnih predstavništev držav, iz katerih prihajajo udeleženci in inštruktorji.


Slovenska policija je v začetku tega leta od Organizacije združenih narodov (OZN) pridobila certifikat, ki je za slovensko policijo prvi mednarodno verificiran program usposabljanja in ki ga ima le nekaj držav članic OZN.

V povezavi s tem smo se letos odločili in na podlagi programa in navodil Združenih narodov organizirali usposabljanje trenerjev (United Nations Police Officers Cours Training of the Trainers (UNPOC TOT)), in sicer predstavnikov policij držav nekdanje Jugoslavije. Namen usposabljanja je bil izboljšati medsebojno sodelovanje in regionalno povezovanje na tem področju. Tovrstno usposabljanje je slovenska policija že izvajala, vendar ne v takšnem obsegu in ne z udeležbo predstavnikov tujih policij. Prav tako je to prvo tovrstno usposabljanje, v katerega so bile vključene policije držav z območja nekdanje Jugoslavije.

IMG 0159

Zvočni posnetek izjave Aleša Grudnika (mp3) 


"Razlika med lanskoletnim in zdajšnjim usposabljanjem je v tem, da smo tokrat izobraževali ne policiste, ki odhajajo na delo v mednarodne civilne misije, ampak policiste trenerje, ki bodo usposabljali te policiste, in sicer po modelu oz. programu Združenih narodov. Tovrstno usposabljanje po novih programih in s tujimi policisti med udeleženci smo izvedli prvič.

Odločili smo se namreč nadaljevati lanskoletno zgodbo, ko smo pridobili certifikat Združenih narodov. Naše izkušnje smo želeli deliti s policijami držav nekdanje Jugoslavije, še posebej s tistimi, ki takšnega usposabljanja ne izvajajo. Uspeli smo pridobiti tudi tuje inštruktorje, ker je tako usposabljanje bolj podobno misijam, v katerih sodelujemo," je dejal vodja usposabljanja Aleš Grudnik.

Usposabljanje policistov trenerjev, ki bodo poslej v svojih državah pripravljali policiste za delo v mednarodnih civilnih misijah, je organizirala in izvedla slovenska policija - natančneje Sektor za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja Policije in Policijska akademija – pod pokroviteljstvom Francije in ob tesnem sodelovanju švedske policije.

Dvotedensko intenzivno, interaktivno in dinamično usposabljanje so uspešno zaključili ena policistka in sedem policistov iz slovenske policije in po dva predstavnika slovaške, hrvaške, bosanske in črnogorske policije ter predstavnik in predstavnica srbske policije. Usposabljali so jih sedem inštruktorjev iz švedske policije in dva inštruktorja iz francoske policije. Udeleženci usposabljanja so med 10. in 21. oktobrom 2011 osvajali teoretična in praktična znanja, tudi preigravanje različnih možnih realnih situacij.

Ob tej priložnosti sta zbranim nekaj besed namenila tudi predstavnik švedske policije Ola Wolter in ataše za notranjo varnost Francoske republike podpolkovnik Didier Wioland iz veleposlaništva na Dunaju, ki sta tudi prisostvovala podelitvi.

IMG 0071Zvočni posnetek izjave Ole Wolterja (v angleščini)

IMG 0082Zvočni posnetek izjave Didiera Wiolanda (v angleščini)

IMG 0075