Sorodne objave

 

Policijska akademija razpisuje strokovno usposabljanje za pridobitev poklicne kvalifikacije občinski redar/redarka. Odgovorne osebe občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, morajo prijavo vložiti najmanj 30 dni pred začetkom strokovnega usposabljanja.

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006) in Pravilnika o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 24/2011), Policijska akademija razpisuje

program strokovnega usposabljanja za pridobitev poklicne kvalifikacije občinski redar/redarka.


Čas in kraj izvajanja:

Začetek usposabljanja bo v ponedeljek, 13. 2. 2012. Usposabljanje bo potekalo v prostorih Policijske akademije na Rocenski 56 v Ljubljani.

 

Vključitev v usposabljanje:

V Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev se lahko vključi vodja občinskega ali medobčinskega redarstva, pripravnik za občinskega redarja ter občinski redarji iz 34. člena Zakona o občinskem redarstvu (v nadaljevanju kandidat).

 

Pogoji za vključitev:

Kandidat mora ob prijavi na usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:

 • splošne pogoje, ki jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami),
 • pogoje po Zakonu o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006),
 • na podlagi drugega odstavka 101. člena Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 49/1998 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) mora občina s policijo skleniti medsebojno pogodbo za izvedbo strokovnega usposabljanja, obdobnega izpopolnjevanja, preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije in preizkusa znanja.


Način prijave:

Prijavo mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, in sicer najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja. Prijave pošljite na naslov Policijska akademija, Rocenska 56, 1211 Ljubljana - Šmartno ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Pri prijavi pod zvezo navedite "Občinski redar".

 

Obrazec za prijavo 

 

Prijava mora zajemati:

1. Izpolnjen obrazec za prijavo, ki vsebuje:

 • podatke o prijavitelju (naziv, naslov, ime in priimek odgovorne osebe, telefon in e-naslov),
 • podatke o kandidatu (ime, priimek, EMŠO, kraj rojstva, naslov, telefon in e-naslov),
 • izjavo odgovorne osebe prijavitelja o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe kandidata in
 • izjavo kandidata glede varnostnega preverjanja.


2. Prilogo, ki mora vsebovati naslednje dokumente (fotokopije):

 • dokazilo o končani srednji splošni ali strokovni izobrazbi (zaključno spričevalo),
 • zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za delo občinskega redarja/občinske redarke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa,
 • dokazilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na pogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.


Prijave je treba vložiti najkasneje do 16. 1. 2012. O izbiri bomo kandidate pisno obvestili in jih z vabilom povabili na usposabljanje. Kandidatom, ki bodo izrazili potrebo po namestitvi, bo ta omogočena v objektih ministrstva za notranje zadeve, skladno s prostorskimi možnostmi.

Policijska akademija je omejila vpis na 25 kandidatov.

V kolikor bo na usposabljanje prijavljenih manj kot 13 kandidatov, usposabljanje ne bo izvedeno.

Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev traja 450 ur in se bo predvidoma zaključil 18. 5. 2012 (možna sprememba datuma zaključka).

Po uspešno končanem Programu strokovnega usposabljanja občinskih redarjev kandidati opravijo še postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij poteka skladno s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.

Izvajalec postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Policijska akademija) v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, obvesti kandidata o roku in kraju preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

 

Dodatne informacije razpisu dobite pri Slavici Gostiša na telefonsko številko 01 514 70 76.

 

Več informacij o usposabljanju občinskih redarjev