Osnovno strokovno usposabljanje in preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva sta namenjena kandidatom za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva.

Kdo se lahko prijavi na usposabljanje?

V osnovno strokovno usposabljanje občinskih redarjev se lahko vključijo vodja občinskega ali medobčinskega redarstva, pripravnik za občinskega redarja ter občinski redarji iz 34. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006).

Prijavo kandidata na osnovno strokovno usposabljanje vloži odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen.

Kje potekajo usposabljanja?

Usposabljanja potekajo v Policijski akademijii, Rocenska 56, 1211 Ljubljana-Šmartno, del usposabljanja pa se izvede tudi v Oddelku za izpopolnjevanje in usposabljanje Gotenica.

Program osnovnega strokovnega usposabljanja je objavljen v Pravilniku o spremembah Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 67/22).

Pristojni organi

Organi, pristojni za različna področja v zvezi z usposabljanjem, so:

  • za strokovno usposabljanje in preizkus znanja: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
  • za organizacijo in izvedbo osnovnega strokovnega usposabljanja: POLICIJSKA AKADEMIJA NA GENERALNI POLICIJSKI UPRAVI
  • za pritožbe: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Kje lahko dobim dodatne informacije?

Dodatne informacije lahko dobite na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve in Policije ali na Policijski akademiji Generalne policijske uprave. Obrnete se lahko tudi na policijsko inšpektorico Slavico Gostiša (telefon: 01 514 7076)

Kakšne so takse in drugi stroški usposabljanja?

Na podlagi drugega odstavka 101. člena Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 49/1998, s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) mora občina s policijo skleniti medsebojno pogodbo za izvedbo strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja občinskih redarjev.

* Cenik osnovnega usposabljanja in preizkusa znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva

Pravna podlaga za usposabljanje

Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 98. in 99. člen), Zakon o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006 s spremembami) in Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 48/14, 97/20 in 67/22).

Razpisi in objave