V Policijski akademiji v Tacnu sta se 10. in 11. novembra 2011 na temo mednarodne zaščite in begunskega prava usposabljali dve skupini policistov multiplikatorjev.

skupinska

Usposabljanje je organiziralo regionalno predstavništvo visokega komisariata Organizacije združenih narodov za begunce za Srednjo Evropo iz Budimpešte v sodelovanju s Pravno informacijskim centrom nevladnih organizacij iz Ljubljane in Sektorjem mejne policije Generalne policijske uprave.

Usposabljanja se je udeležilo 62 policistov iz vseh policijskih uprav. Policistom sta predavala Andreas Geissler, predstavnik nemške policije, in Constantin Hruschka, predstavnik visokega komisarja Organizacije združenih narodov za begunce iz Švice. Igor Ciobanu, uradnik za zaščito regionalnega predstavništva UNHCR iz Budimpešte, je policistom predstavil organiziranost in dejavnost regionalnega predstavništva.

Na usposabljanju je potekala tudi delavnica na temo prepoznave oseb v mešanih migracijskih skupinah, ki potrebujejo mednarodno zaščito. V delavnici so policisti aktivno sodelovali in pokazali visoko stopnjo potrebnega znanja s tega področja dela. Dobili so tudi nalogo, da novo pridobljeno znanje prenesejo na ostale policiste v svojih delovnih sredinah.