Sorodne objave

 

V Moravskih Toplicah 6. in 7. marca poteka konferenca za krepitev policijskega sodelovanja v JV Evropi. Namen srečanja je okrepiti sodelovanje med policijami držav JV Evrope in doseči čim učinkovitejše in uspešnejše zatiranje vseh oblik organizirane in čezmejne kriminalitete.

IMG_0056

Konference se poleg predstavnikov slovenskega notranjega ministrstva in policije udeležujejo še predstavniki policij Albanije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Moldavije, Romunije in Srbije.


Zvočni posnetek nagovora dr. Vinka Gorenaka (mp3)  

Zvočni posnetek nagovora Janka Gorška (mp3)  

Zvočni posnetek nagovora mag. Antona Travnerja (mp3)  


Udeleženci srečanja bodo govorili predvsem o tem, kateri dejavniki najbolj ogrožajo varnost v posameznih državah in regiji, ter o tem, katere oblike sodelovanja med policijami so ključne in najbolj učinkovite. Na konferenci bodo predstavljene tudi aktivnosti, vezane na Proces Brdo, prednostne naloge za zatiranje kriminalitete v regiji, inovativne rešitve za zagotavljanje varnosti prebivalcev v času omejenih resursov. Predstavniki policije pa bodo obiskali tudi Center za policijsko sodelovanje Dolga vas, kjer skupaj delujejo policisti iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije.

Odprtje konference, ki jo gostijo generalni direktor policije Janko Goršek in visoki predstavnik romunske policije Claudiu Catalin Cucu DCAF, je bila danes, 6. marca, v Moravskih Toplicah. Kot je na odprtju dejal generalni direktor policije Janko Goršek, predstavljata organizirana in čezmejna kriminaliteta problematiko, ki je že zdavnaj prerasla državne meje. "Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje trgovine z ljudmi, trgovine s prepovedanimi drogami in drugih oblik kriminalitete niso več izzivi ene ali nekaj sosedskih držav. Zatiranje kriminalitete postaja globalni izziv. Prebivalci naših držav od nas upravičeno pričakujejo, da uporabimo vse strokovno znanje, ki ga premoremo, vsa razpoložljiva tehnična sredstva ter v zakonskih okvirjih in v danih zmožnosti zagotovimo visoko stopnjo varnosti v svojih državah, pa tudi v regiji."

Pri tem je opozoril na aktualne gospodarske in finančne razmere, ki bodo države spodbudile, da v času omejenih finančnih virov poiščejo načine, kako zagotavljati varnost z občutno manjšim obsegom sredstev.

IMG_0027

Goršek je izpostavil tudi neposredne operativne uspehe v zadnjem obdobju, ki so posledica dobrega mednarodnega policijskega sodelovanja. "Takšni uspehi pomenijo priznanje, da so vzpostavljene oblike dela pravilne, in hkrati spodbudo za krepitev takšnega dela v prihodnje. Skupne operacije, ki so smo jih vse tukaj prisotne države izvedle z dvostranskim sodelovanjem ali v okviru mednarodnih organizacij, potrjujejo dejstvo, da smo lahko le skupaj uspešni," je še dodal Goršek.

Poleg Gorška je udeležence srečanja nagovoril tudi minister za notranje zadeve dr. Vinko Gorenak, ki je pohvalil napredek držav v regiji v procesu približevanja Evropski uniji. Kot je dejal, so prizadevanja pri izvajanju reform jasno vidna, še posebej je izpostavil uspešen proces vizumske liberalizacije. "Slovenija vseskozi podpira države regije v njihovih prizadevanjih za napredek, tako na področju bilateralnega in regionalnega sodelovanja, kot tudi znotraj inštitucij Evropske unije. Srečanja, kakršno je današnje, pa lahko bistveno prispevajo k temu, da ukrepi za izboljšanje boja proti kriminalu zaživijo tudi v praksi. Samo dobro medsebojno poznavanje in zaupanje lahko pospešita izmenjavo dobrih praks, pripeljeta do skupnih usposabljanj, širita zavedanja o možnih skupnih ukrepih organov odkrivanja in pregona ter zagotovita hitrejšo in kvalitetnejšo izmenjavo informacij in podatkov. Katera izmed možnih oblika sodelovanja pa je tista prava in najbolj uporabna pa lahko poveste prav vi. Naša skupna naloga pa je in bo, da skupne odločitve spravimo v življenje,  zato jim moramo zagotoviti široko podporo, tudi znotraj Evropske unije," je še poudaril Gorenak.

Kot je še dodal, vsak začetek organizirane kriminalitete, tudi čezmejne kriminalitete, temelji na kriminalni dejavnosti v lokalnem okolju. "Zato je zatiranje organizirane kriminalitete pomembno tudi takrat, ko je ta še v 'povojih' in njena mreža še ne zajema velikega števila storilcev kaznivih dejanj in sredstev ter poznanstev, s katerimi različna kazniva dejanja izvršujejo. Tudi stanje, v katerega nas je pripeljala svetovna gospodarska kriza ima velik vpliv na kriminaliteto, h kateri se zateka vedno več ljudi. V tem vidijo tudi izhod iz osebne krize. Zaradi tega moramo še toliko bolj premišljeno razporediti opremo in sredstva, ki so nam voljo," je še dodal Gorenak.

IMG 0047

Mag. Anton Travner iz DCAF-a je predstavil pet stebrov za učinkovito policijsko sodelovanje, to so ustrezne pravne podlage, znanja, ustrezna sredstva, komunikacijski kanali in vzajemno zaupanje, ki ga je ocenil kot najpomembnejšega. 

Udeležence konference je pozdravil tudi predstavnik romunske policije in namestnik direktorata za zatiranje kriminalitete DCAF Claudiu Catalin Cucu. V svojem nagovoru je izrazil prepričanje, da bo srečanje pripomoglo k odpravljanju ključnih težav in veliko prispevalo k sodelovanju policij v regiji.