V Policijski akademiji v Tacnu je bilo 22. marca 2012 prvo usposabljanje o spremembah kazenske zakonodaje.

IMG9485

Usposabljanje sta kot moderatorja vodila namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar (skrajno desno) in vrhovni državni tožilec Hinko Jenull.  


Prisotni so obravnavali novelo Kazenskega zakonika (KZ-1B), novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP-K) in nov Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI). Gre za skupni projekt ministrstva za pravosodje in javno upravo ter ministrstva za notranje zadeve in policije s ciljem, da se z enotnim pristopom in medsebojnim sodelovanjem kakovostno usposobijo vsi, ki se srečujejo v postopku preiskovanja kaznivih dejanj.

To je bilo prvo v ciklusu treh usposabljanj in je bilo namenjeno predvsem spoznavanju novosti na področju gospodarske kriminalitete. Sledili bosta še usposabljanji s področja splošne kriminalitete in prometne varnosti.

Usposabljanja se je udeležilo skupno 142 kriminalistov, tožilcev in sodnikov iz celotne Slovenije. Kot izvajalci so poleg Simona Goluba iz Uprave kriminalistične policije sodelovali še Jasmina Javornik iz Okrožnega sodišče v Ljubljani, doc. dr. Liljana Selinšek iz Komisije za preprečevanje korupcije, mag. Petra Zemljič iz Računskega sodišča RS, dr. Branko Lobnikar iz Fakultete za varnostne vede, Marjeta Švab Širok iz Višjega sodišča v Ljubljani in Stanislav Pintar iz Specializiranega državnega tožilstva RS.

IMG9494

Paket nove kazenske zakonodaje prinaša pomembne materialno-pravne in procesno-pravne spremembe na področju kazenskega prava za pravosodne organe in policijo. Uvajajo se nove pravne podlage za hitrejši, učinkovitejši in enostavnejši kazenski postopek, izboljšujejo se pravne podlage za obravnavanje gospodarskih kaznivih dejanj in organizirane kriminalitete ter ustvarjajo mehanizmi za preprečevanje pridobivanja in uporabe premoženja nezakonitega izvora. Nova kazenska zakonodaja bo začela veljati v sredini maja.