Sorodne objave

 

Praznovanje 1. maja bodo popestrile številne javne prireditve in neorganizirana zbiranja. Da bi bila praznovanja prijetna pa tudi varna, v policiji opozarjamo na previdnost!

Pred kresovanjem poskrbite za ustrezno varnost!

Izkušnje kažejo, da je kljub razširjenosti takšnega praznovanja in vsakoletnega opozarjanja na nevarnosti nujno ponovno opozoriti, da je treba pred praznovanjem:

  • urediti kurišče, ki mora biti obdano z negorljivim materialom, prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi; kurišče mora biti oddaljeno od gozda vsaj 50 m, od pomembnih prometnih poti, večjih naselij in objektov, kjer se izdelujejo, predelujejo ali skladiščijo vnetljive ali nevarne snovi, pa vsaj 100 m;
  • zavarovati in nadzorovati kurišče ves čas kurjenja;
  • po končanem kurjenju pogasiti ogenj in žerjavico ter pokriti kurišče z negorljivim materialom;
  • ob povprečni hitrosti vetra, večji od 6 m/s, ali ob sunkih vetra močnejših od 10 m/s prenehati kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj;
  • pri kurjenju, sežiganju ali uporabi odprtega ognja v naravnem okolju se ne sme uporabljati gorljivih tekočin ali materialov, ki pri gorenju razvijajo močan dim ali strupene pline oziroma so kako drugače škodljivi za okolje.


Javne shode in prireditve je treba prijaviti

Organizatorje kresovanj in posameznike opozarjamo na nevarnost požarov v naravnem okolju, ki ob takšnih priložnostih niso redki. Kurjenje kresov je prepovedano v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja na posameznem območju. Za kurjenje kresov je treba pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote, vlogo za dovoljenje pa podati najmanj 7 dni pred prireditvijo.

Tudi če gre za ognjemet v okviru javne prireditve, je zanj potrebno dovoljenje, ki ga izda pristojna upravna enota, izvajalec pa mora poskrbeti za vse varnostne ukrepe v skladu z elaboratom.

Več o javnih shodih in prireditvah, postopku prijave in prošnje za dovolitev shoda ali prireditve na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve: Javni shodi in prireditve


Previdno pri pokanju z možnarji ali karbidom!

Prav tako se med prvomajskimi prazniki običajno poveča uporaba pirotehničnih izdelkov. Zato opozarjamo na previdnost pri ravnanju z njimi. V zabavo je namreč le posameznikom, mnogim občanom pa je takšno početje neprijetno in jim vzbuja strah, nelagodje in občutek nevarnosti. Nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), poleg tega pa moti tudi živali ter onesnažuje okolje. Nesrečam botruje predvsem nestrokovno ravnanje ali pa opustitev nadzorstva polnoletne osebe nad mladoletniki in otroci, ki pri streljanju uporabljajo različne pripomočke (smodnik, petarde, večje kose karbida, kovinske posode z železnimi pokrovi, bencin idr).

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS 35/2008) vsebuje določbe, ki se nanašajo na prepoved prodaje, posesti in uporabe pirotehničnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (najpogosteje so to petarde najrazličnejših oblik in moči). Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, pa je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja!

Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike je predvidena globa od 400 do 1.200 evrov, za pravne osebe pa od 3.000 do 50.000 evrov.

Posebej želimo opozoriti na uporabo možnarjev različnih izvedb, ki so po Zakonu o orožju priprave za pokanje s črnim smodnikom. Uporabljajo se na kulturnih in drugih prireditvah. Možnaristi morajo imeti certifikat ali potrdilo o usposobljenosti za streljanje z možnarji. Pri pokanju z možnarji in acetilenom morajo udeleženci oziroma organizatorji poskrbeti za varnostne ukrepe. Zakon o varstvu javnega reda in miru dovoljuje uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje med določenimi prazniki, kjer je takšno pokanje že tradicija. Upoštevati je treba, da mora biti med 22. in 6. uro zagotovljen nočni mir in počitek ljudi. Globa za nespoštovanje teh določil znaša od 83,46 do 208,65 evra.

Policisti med prvomajskimi prazniki opozarjamo tudi na strpnost na cestah in mejnih prehodih, svoje nepremičnine in vozila pa ustrezno zavarujte pred vlomi.


Želimo vam prijetne in varne praznike!


Preberite tudi: