Sorodne objave

 

Slovenski policisti v dneh med 1. in 13. septembrom 2009 po vsej državi poostreno preverjajo, ali so vozniki in potniki v vozilih med vožnjo pripeti z varnostnim pasom. Nadzori policije nad pripenjanjem z varnostnim pasom v tem času usklajeno potekajo tudi v drugih evropskih državah.

IMG_2638

Namen preventivne akcije je zmanjšati število mrtvih in hudo telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah zaradi neuporabe varnostnih pasov ter povečati njegovo uporabo med vozniki in potniki v vseh vozilih.

V okviru akcije policisti:

  • na državnih in lokalnih cestah izvajajo poostrene nadzore nad obvezno uporabo varnostnih pasov in zadrževalnih sistemov za otroke, v vseh vrstah avtomobilov, ter zoper kršitelje dosledno ukrepajo,
  • avtobusna in druga prevozniška podjetja opozarjajo na obveznost uporabe varnostnih pasov,
  • obiskujejo osnovne in srednje šole ter na roditeljskih sestankih opozarjajo starše na obvezno uporabo varnostnih pasov,
  • na različne druge načine o aktivnostih seznanjajo javnost.

IMG_2706

V policiji si prizadevamo, da bi čim več voznikov uporabljalo varnostni pas. Pri najhujših prometnih nesrečah namreč vedno znova ugotavljamo, da bi bile lahko posledice bistveno blažje, če bi vozniki in potniki v vozilu dosledneje uporabljali varnostni pas.

Varnostni pas je vez z življenjem, česar se še vedno zaveda premalo udeležencev v cestnem prometu. Prav zaskrbljujoče je, da je še vedno veliko ljudi pripravljenih tvegati svoje življenje, ker vozijo nepripeti, s čimer ogrožajo svojo lastno varnost in najpogosteje tudi varnost svojih najbližjih v prometu.

Uporaba varnostnega pasu je obvezna

Obveznost pripenjanja nalaga 83. člen Zakona o varnosti cestnega prometa, po katerem se voznika ali potnika, ki ni pripet z varnostnim pasom, kaznuje z globo v višini 120 evrov.

IMG_2674

Statistični podatki

V letošnjem letu (od januarja do konca avgusta 2009) se je na slovenskih cestah zgodilo 12.769 (15.135 v istem obdobju leta 2008) prometnih nesreč, v katerih je umrlo 122 (148) oseb, hudo telesno poškodovanih oseb je bilo 629 (722) in lahko telesno poškodovanih 6.846 (7.391). Med vsemi, ki so letos umrli v prometnih nesrečah, 29 oseb (41 v istem lanskem obdobju) ni uporabljalo varnostnega pasu, med hudo telesno poškodovanimi jih ni uporabljalo varnostnega pasu 165 (192), med lahko telesno poškodovanimi pa ni bilo pripetih 645 (682) oseb.

Policisti so v enakem obdobju ugotovili 52.651 (58.196) kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu, od tega je bilo ugotovljenih 47.687 (52.824) kršitev neuporabe varnostnega pasu na prednjih sedežih in 902 (962) kršitvi neuporabe varnostnega pasu na zadnjih sedežih.