Generalni direktor policije Stanislav Veniger se je danes, 14. novembra 2012, prvič v tej vlogi in skupaj s širšim kolegijem srečal s komandirji vseh policijskih postaj. Zbrane je nagovoril tudi minister za notranje zadeve dr. Vinko Gorenak, vsi pa so na koncu prisluhnili predstavitvi rezultatov dveh raziskovalnih projektov s področja dela policije.

IMG 0285

Vodstvu notranjega ministrstva in policije, vodjem notranjih organizacijskih enot, direktorjem policijskih uprav in komandirjem policijskih postaj so raziskovalci predstavili rezultate dveh projektov, ki nam bodo v pomoč v prizadevanjih za povečanje učinkovitosti in kakovosti policijskega dela. Tudi zato sta bila oba projekta uvrščena med podlage za izvedbo programov srednjeročnega načrta razvoja in dela policije v obdobju 2013-2017.

Projekta sta potekala med oktobrom 2010 in septembrom 2012. Prvega, imenovanega Vzpostavitev sistema merjenja učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti v slovenski policiji, je izvajala raziskovalna skupina Fakultete za upravo in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani pod vodstvom dr. Aleksandra Aristovnika.

Drugega, imenovanega Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, pa je izvajala raziskovalna skupina Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru pod vodstvom dr. Gorazda Meška.


Več o tem na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve, ki je bilo naročnik obeh projektov.