Sorodne objave

 

Objavljamo rezultate konec lanskega leta izvedene javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije. Odziv na tokratno anketo je bil zelo dober in je presegel  pričakovanja, saj je sodelovalo 4.230 anketirancev, kar je več kot v preteklih dveh anketah skupaj. Rezultati so na splošno dobri. Ljudje so relativno zadovoljni z delom policije, nam zaupajo in se počutijo varne. Kljub temu je anketa pokazala, da imamo na nekaterih področjih še nekaj priložnosti za izboljšave.

V Policiji smo, podobno kot leta 2014 in leta 2016, tudi konec leta 2018 z lastnimi viri izvedli spletno anketo. Poročilo o ugotovitvah na podlagi analize anketnih odgovorov, ki smo jih zbirali konec leta 2018, je tretje po vrsti, če upoštevamo le tiste analize, ki smo jih kot organ izvedli sami. Pred tem so tovrstne ankete izvajale zunanje institucije.

V anketi nas je zanimalo veliko vsebin. Najprej, kolikšno je zaupanje v policijo, nadalje, kako zadovoljni so državljani in državljanke z našim delom, pa tudi, kakšen je občutek varnosti in zakaj je tak. Poleg navedenega nas je zanimalo mnenje o tem, ali policisti znajo komunicirati ter ali so dovolj vljudni in profesionalni. Kako dobro ljudje v lokalnem okolju poznajo svojega vodjo policijskega okoliša, je prav tako dobrodošla povratna informacija. Anketa je vsebovala tudi vprašanja o tem, kaj ljudje mislijo o področjih dela policije, kot so področje zagotavljanja javnega reda in miru ter zagotavljanja prometne varnosti, področje obravnavanja kaznivih dejanj ipd. Zanimalo nas je tudi, kaj ljudje mislijo o lastnostih policije, kot so npr. dostopnost, strokovnost in zakonitost izvajanja policijskih nalog in še marsikaj drugega.

JM2018 graf1 obcutek varnosti

Večina sodelujočih (kar 77,3 odstotka) se počuti varno. Morebitni občutki ogrožanja so povezani predvsem z gospodarsko kriminaliteto, sledijo premoženjska kriminaliteta in prometne nesreče.

Dve tretjini anketirancev sta označili, da zaupata policiji in skoraj polovica sodelujočih je navedla, da so bili policisti pri postopku korektni. Spodbudno je tudi, da se zmanjšuje delež nezadovoljnih z delom policije.

Kako so anketiranci ocenili učinkovitost, strokovnost, zakonitost policistov, spoštovanje človekovih pravic in obveščanje javnosti? Pri večini postavk so se povprečne ocene izboljšale. Izboljšala se je tudi javnomnenjska ocena preventivnega dela policistov, zagotavljanja prometne varnosti in vzdrževanja javnega reda in miru.

Zanimanje za delo v policiji se žal zmanjšuje. Policijsko delo bi opravljalo manj anketirancev kot pred dvema letoma. Je pa večina anketirancev pripravljena sodelovati s policisti in jim nuditi informacije o varnosti v lokalni skupnosti.

Kljub temu da so ocene in mnenja posameznikov glede policije zelo različna in včasih celo nasprotujoča si, so za nas vsa pomembna, kajti tudi slovenska policija kot proaktivna in nenehno razvijajoča se organizacija za svoj razvoj potrebuje povratno informacijo tistih, ki so jim njene storitve namenjene. Tako lahko ugotovi, ali je na pravi poti in ali (ter kje) so možne morebitne izboljšave, da lahko postane še učinkovitejša in uspešnejša.

Podrobneje so rezultati javnomnenjske ankete predstavljeni v zaključnem poročilu: Ocene in stališča prebivalcev Slovenije o delu policije 2018

Povezane vsebine

Sodelujte v spletni anketi o zadovoljstvu z delom slovenske policije

Prispevek v reviji Varnost, št. 1/2019 (str. 30-33): Odziv na tokratno anketo presegel vsa pričakovanja