Sorodne objave

 

Policijska akademija razpisuje obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev, ki bo potekalo v dveh terminih, marca in maja letos. Občinske uprave morajo svoje redarje prijaviti vsaj 30 dni pred začetkom obdobnega izpopolnjevanja.

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006) in Pravilnika o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 24/2011), Policijska akademija razpisuje obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev.


Čas in kraj izvajanja

Obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev bo potekalo v dveh terminih:

  • 1. termin: od 25. 3. 2013 do 28. 3. 2013; predviden datum preizkusa znanja 9. 4. 2013,
  • 2. termin: od 27. 5. 2013 do 30. 5. 2013; predviden datum preizkusa znanja 11. 6. 2013,

v prostorih Policijske akademije na Rocenski 56 v Ljubljani.


Vključitev v usposabljanje

V Program obdobnega izpopolnjevanja se lahko vključi kandidat, ki je uspešno zaključil Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev (opravil preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje del in nalog občinskega redarja/občinske redarke ter se s tem usposobil za opravljanje del in nalog občinskega redarja/občinske redarke ali opravil preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije občinski redar/občinska redarka).


Način prijave

Prijavo mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek obdobnega izpopolnjevanja. Pošlje jo na naslov:


Policijska akademija
Rocenska 56
1211 Ljubljana - Šmartno

ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..


Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na »Občinski redar – obdobno izpopolnjevanje«.


Prijava mora vsebovati

1. Izpolnjen obrazec za prijavo, ki vsebuje:

  • podatke o prijavitelju (naziv, naslov, ime in priimek odgovorne osebe, telefon in e-naslov),
  • podatke o kandidatu (ime, priimek, EMŠO, kraj rojstva, naslov, telefon in e-naslov).

Obrazec za prijavo 

2. Kopijo potrdila o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za opravljanje del in nalog občinskega redarja/občinske redarke ali kopijo certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije občinski redar/občinska redarka).

Prijava na obdobno izpopolnjevanj pomeni tudi prijavo na  preizkus znanja, ki je organiziran vsaj štirinajst dni po zaključenem izpopolnjevanju.

O razvrstitvi bomo kandidate pisno obvestili in jih z vabilom povabili na izpopolnjevanje. Kandidatom, ki bodo izrazili potrebo po namestitvi, bo ta omogočena v objektih Ministrstva za notranje zadeve RS, skladno s prostorskimi možnostmi.

Policijska akademija je omejila vpis na 20 kandidatov v posamezno izvedbo. Če v posamezno izvedbo ne bo prijavljenih najmanj 13 kandidatov, se program ne izvede.

Program obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev obsega 32 ur (4 dni). Kandidati morajo po končanem izpopolnjevanju pristopiti še k preizkusu znanja.

Dodatne informacije o razpisu dobite pri Slavici Gostiša na telefon (01) 514 70 76.

 

Več informacij o usposabljanjih za občinske redarje