Sorodne objave

 

Ob prvi obletnici sprejema novega kodeksa policijske etike smo v policiji danes, 14. oktobra 2009, organizirali konferenco o njegovem razvoju in pomenu za krepitev etičnega ravnanja policistov v praksi. S svojimi prispevki so sodelovali generalni direktor policije, ministrica za notranje zadeve, varuhinja človekovih pravic ter priznani zunanji in notranji strokovnjaki, ki se ukvarjajo s poklicno etiko.

foto1

Na fotografiji generalni direktor policije Janko Goršek, varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek-Travnik in ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal


Generalni direktor policije Janko Goršek je na konferenci izrazil upanje, da bodo besede na papirju dobile svoje mesto tudi v realnih situacijah. "Ali bodo zaživele med policisti kot nekaj samoumevnega, pa je v veliki meri odvisno od vseh nas," je dejal in poudaril, da se etično vedenje začne na vrhu - pri tistih, ki naj bi postavljali zgled: "Etičnega obnašanja ne moremo ukazati, lahko po mu damo zasluženo vrednost v svojih dejanjih in ga tako spodbudimo tudi pri drugih."

foto3

Po besedah ministrice Katarine Kresal je etična drža nekaj, kar cenimo in si želimo v vsakodnevnih medsebojnih odnosih, še zlasti pa je pomembna, ko govorimo o policijskem delu. Kot je dejala, kodeks policijske etike predstavlja temeljne moralnoetične standarde slovenske policije. Je tudi izraz želje slovenskih policistov po zakonitem, strokovnem, pravičnem, vljudnem in korektnem delu ter človeškem ravnanju: "Pomembno se je zavedati, da kodeks ni predpis, ki kot kakšen drug formalni pravni akt zavezuje k pozitivističnemu spoštovanju človekovega dostojanstva in svobode. Tovrstno zavezo ste namreč policistke in policisti kot osebno vodilo sprejeli že v trenutku, ko ste se odločili za policijski poklic!"

foto2

Dr. Zdenka Čebašek-Travnik je v svojem referatu opozorila na nekatere dileme, ki jih sama opaža v zvezi z delom policistov, in za ilustracijo svojih pogledov in razmišljanja predstavila nekaj primerov, ki jih je povzela iz medijev in so na tak ali drugačen način povezani z moralnim presojanjem policistov. Izrazila je tudi svojo podporo posodobljenemu kodeksu policijske etike.

foto4

Dvorana Policijske akademije v Tacnu je bila polna. Konference so se namreč poleg predstavnikov policijskih uprav in Generalne policijske uprave udeležili tudi vsi komandirji policijskih postaj, ki jim je bila v prvi vrsti namenjena.

foto5

Glavni namen konference, kot je dejal tudi vodja konference Robert Šumi iz Sektorja za nadzor v Službi generalnega direktorja policije, je bilo ravno ozaveščanje policijskih vodij o pomenu spoštovanja etičnih načel, zapisanih v policijskem kodeksu kot samoregulativnem mehanizmu. K temu je dodal, da še tako dobra vsebina kodeksa in njegov pravilni sprejem ne zadoščata sama po sebi: "O njegovi vlogi se moramo nenehno pogovarjati in šele potem lahko pričakujemo, da ne bo ostal sam sebi namen."


Z referati, ki so zbrani v zborniku, so nastopili še:

  • doc. dr. Branko Lobnikar iz Fakultete za varnostne vede
  • doc. dr. Janez Mekinc iz Fakultete za turistične študije v Portorožu
  • Danijel Žibret, direktor Uprave uniformirane policije GPU
  • mag. Ivo Holc, ravnatelj Višje policijske šole v Policijski akademiji
  • Leon Keder iz Sektorja za odnose z javnostmi v Službi generalnega direktorja policije
  • Janez Karo iz Policijske uprave Maribor
  • Branko Novak iz Policijske akademije GPU

Sodelujoči izvajalci so se strinjali, da družba poleg strokovne usposobljenosti od policistov upravičeno pričakuje in zahteva takšno ravnanje, ki ne bo le normativno pravilno, temveč tudi etično oz. moralno dopustno, zato je razmišljanje o tem, kaj je prav in kaj narobe ter kako udejanjati etiko pri vsakdanjem delovanju policistov, izredno pomembno. V nenehnem iskanju ravnotežja med učinkovitim izpolnjevanjem svojih nalog ter spoštovanjem človekovih pravic in svoboščin so namreč policisti in policistke pogosto postavljeni v nezavidljiv položaj. Njihova osnovna naloga je zagotavljanje varovanja in spoštovanja človekovih pravic in svoboščin, pri čemer pa so zaradi narave svojega dela pogosto primorani tudi zakonito poseči vanje. Zato morajo policisti še posebej skrbno paziti na spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva.


Kodeks policijske etike (sprejet 9. oktobra 2009)

Zbornik prispevkov s konference o razvoju in pomenu policijske etike (priloga revije Varnost)

kodeksvrednote in vrline