Sorodne objave

 

Med 25. novembrom in 10. decembrom 2013 potekajo mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami. Tudi policisti smo izjemno tesno vpeti v to problematiko, zato smo nanjo opozorili tudi danes, ko smo obiskali otroke Osnovne šole Prežihov Voranc v Ljubljani. Tam so se odvijale različne vzgojno-izobraževalne aktivnosti, s katerimi želimo pri otrocih okrepiti zavedanje, da nasilje ni sprejemljivo. Obiska sta se udeležila tudi namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar in vrhunski športnik, zaposlen v policiji, Dejan Zavec.

img421

"Vsi se strinjamo, da v javnem dialogu nasilje ni sprejemljivo. Žal pa ga je med štirimi stenami in v naših odnosih še vedno preveč. Nasilje nad ženskami, kot ena najbolj pogostih kršitev temeljnih človekovih pravic, je velikokrat skrito za tančico kulturnega okolja in privzgojenih vedenjskih vzorcev. V policiji se zavedamo, da je potrebno odklonilen odnos do nasilja izoblikovati že v najmljaših letih, čemur je tudi namenjen naš današnji obisk na šoli, kjer potekajo različne aktivnosti o tem, kako prepoznati nasilje kot nesprejemljivo vedenje, kako reči "ne" nasilju in kako poiskati pomoč. Naš poziv gre vedno, ne le danes, žrtvam nasilja, da naredijo prvi korak in poiščejo pomoč. Ta prvi korak pa je tudi najtežji, zato se moramo vsi pristojni zavedati, da je eden najpomembnejših elementov ustrezna obravnava žrtve kaznivega dejanja. Veseli smo, da je naše aktivnosti podprl tudi naš vrhunski športnik Dejan zavec, ki še kako dobro ve, kaj pomeni fizična moč, in predvsem, da je ta dopustna le v ringu, ne pa v naših odnosih ali v družini," je dejala Bobnarjeva.

"Morda zveni nenavadno, da boksar govori o tem, kako je nasilje nesprejemljivo. Toda prav boksarji smo ponavadi tisti, ki strogo ločimo med ringom in resničnim življenjem. Boks je šport, udarci so rezervirani za tekme in treninge. V resničnem življenju pa niso sprejemljivi. Ker bolijo, ne le telesno, temveč predvsem duševno. In ne bolijo le tistega, ki jih je dobil, bolijo tudi ostale družinske člane, ki jih udarci zaznamujejo tudi brez fizičnega kontakta. Vedno znova poudarjam, da je vse težave mogoče rešiti na miren način," je dejal boksarski šampion Dejan Zavec in dodal, da je treba o nasilju čim več govoriti. Spomnil je, da poznamo več vrst nasilja, poleg fizičnega tudi denimo psihično in spolno, žrtvam pa je ponavadi zelo težko spregovoriti. A nasilje naj ne bo tabu tema, je poudaril, hkrati pa tudi žrtvam nasilja sporočil, naj o tem, kar se jim dogaja, obvestijo pristojne, ki jim lahko pomagajo.

img 173

Policistom je dobrodošlico izrekel tudi ravnatelj Osnovne šole Prežihov Voranc, Marjan Gorjup. Ob vidnem zadovoljstvu otrok, ki so imeli danes priložnost spoznati najboljšega slovenskega boksarja Dejana Zavca, je bil navdušen tudi ravnatelj, saj verjame, da se jim bodo Zavčeve besede o zavračanju nasilja in mirnem reševanju težav vtisnile v spomin.

img 037

img 125

V knjižnici so se učenci pogovarjali o tem, ali je nasilje sprejemljivo ali ne.


Zvočni posnetek izjave mag. Tatjane Bobnar (mp3)  

Zvočni posnetek izjave Dejana Zavca (mp3)  

Zvočni posnetek izjave Marjana Gorjupa (mp3)  

Zvočni posnetek novinarskih vprašanj in odgovorov  (mp3)  


Bobnarjeva in Zavec sta si skupaj ogledala tri prizorišča, na katerih so potekale aktivnosti:

  • v knjižnici osnovne šole so se otroci šestih in sedmih razredov s policisti in policistkami pogovarjali o nesprejemljivosti nasilja in njegovih različnih oblikah,
  • v šolski dvorani je potekala igrica 113, ki so si jo ogledali otroci od prvega do tretjega razreda,
  • na zunanji ploščadi pa so učenci lahko spoznavali policijsko delo, preko predstavitve pa smo jim želeli približati poklic policista in pri njih okrepiti zaupanje, da so policisti njihovi prijatelji, na katere se lahko obrnejo, ko potrebujejo pomoč.

img 234

Najmlajši učenci so si ogledali igrico 113.


Policisti, še posebej vodje policijskih okolišev, se aktivno vključujejo v različne šolske aktivnosti, v okviru katerih učence osveščajo o številnih varnostnih problematikah. Za osveščanje javnosti o problematiki nasilja v domačem okolju in partnerskih odnosih je treba začeti pri najmlajših. Pri tem je zagotovo najpomembnejši zgled, ki ga otroci dobijo pri svojih starših, kasneje pa pomemben delež osveščanja o nesprejemljivosti nasilja predstavljajotudi izobraževalne aktivnosti, s katerimi se otorci srečajo v okviru šolskih programov, ki vključujejo tematike, kot so nesprejemljivost nasilja, poudarjanje nenasilnega reševanja konfliktov, spoštovanja človekovih pravic ter razvoja osebnih in družbenih vrednot.

img427

Učenci so bili presenečeni, ko je v razred stopil boksarski šampion Dejan Zavec ...

img441

 ... marsikoga je navdušil tudi za treniranje boksa, za katerega pravi, da je lep šport in da nima nikakršne zveze z agresijo in nasiljem, kot si nekateri zmotno predstavljajo.


slisite prijavite nasiljeŽe z ozaveščanjem javnosti o problematiki nasilja v družini, ustreznim medijskim vrednotenjem pomembnosti obravnave vseh oblik nasilja in usposabljanjem bomo različne institucije, tako policija kot tudi drugi organi in nevladne organizacije, lažje dosegli skupen cilj, tj. da bodo žrtve hitreje izstopile iz nasilnega odnosa, zaščitile sebe in svoje otroke, s svojim ravnanjem pa otrokom sporočale, da nasilje nesprejemljivo!


Na spletni strani policije objavljena celovita informacija o postopkih policije pri obravnavi nasilja v družini

Izjemnega pomena za uspešno preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje nasilja v družini je osveščanje žrtev. V ta namen smo na spletni strani policije objavili natančne in razumljive informacije o postopkih policije pri obravnavni nasilja v družini. Informacije, ki so na spletu ves čas dosegljive, so namenjene predvsem žrtvam, ki iščejo pomoč, pa tudi vsem tistim, ki bi žrtvam radi pomagali, pa morda niso vedeli kako.

Nasilje v družini - informacije o postopku na policiji


Statistični podatki 

Vsebina je bila pred objavo v pregled in mnenje podana nevladnim organizacijam, ki so odobrile objavo informacije in jo označile kot kakovostno in uporabno. Povezavo do nje pa so na svojih spletnih straneh objavile tudi vodilne nevladne in druge organizacije (npr. Društvo gluhih in naglušnih Velenje, Viški vrtci, Zveza prijateljev mladine Slovenija, Zveza društev upokojencev Slovenije, Zavod RS za šolstvo, Vrtec Slovenj Gradec, Osnovna šola Danile Kumer itd.)


nasilje kaj lahko storimNovosti Zakona o nalogah in pooblastilih Policije za učinkovitejšo zaščito žrtev

S sprejemom novega Zakona o nalogah in pooblastilih Policije (ZNPPol) smo v zakon dodali tudi ukrep pridržanja kršiteljev, ki kršijo prepoved približevanja, s čimer smo še bolj poudarili ničelno toleranco do nasilja in tako še bolj zaščitili žrtve.

Od maja letos, ko se je začel uporabljati ZNPPol, je bilo do 16. novembra v 11 primerih izrečeno pridržanje zoper osebe, ki so kršile ukrep prepovedi približevanja kljub prvotno izrečeni globi (podlaga za tovrstno pridržanje je v 7. odstavku 6. člena ZNPPol). Razloge za pridržanje policisti ocenjujejo glede na naravo kršitve (npr. ali je povzročitelj nasilja žrtvi poslal SMS sporočilo, ali pa je prišlo do ponovnega osebnega stika, ko se je povzročitelj nasilja denimo vrnil v stanovanje, da bi vzel svoje stvari, pri tem pa žrtev žalil ali ji celo znova grozil ipd.)


Usposabljanje policistov in kriminalistov za obravnavo nasilja v družini

Da bi bili policisti in kriminalisti, ki se srečujejo s primeri nasilja v družini, čim bolje usposobljeni za obravnavo tovrstnih kaznivih dejanj, ne bil osnovan projekt Multiplikatorji, katerega del je bila tudi priprava zgoraj navedene spletne strani. Projekt Multiplikatorji je edinstven v svoji obliki usposabljanja, saj gre za način izobraževanja o obravnavni nasilja v družini, ki ga policisti in kriminalisti, ki se s primeri obravnave nasilja v družini srečujejo skoraj vsa dan, izvajajo za svoje kolege. Izvajalci usposabljanja so torej policijski operativci z veliko neposrednimi in praktičnimi izkušnjami, ki skozi predavanja pomagajo ostalim kolegom, da bi se usposobili za reševanje kompleksnejših primerov nasilja v družini. V Sloveniji se je od leta 2011/2012 tega sistematičnega usposabljanja udeležilo 3.266 policistov na 134 usposabljanjih. Že pri prvih poizvedbah po možnih kandidatih za multiplikatorje, je bilo zaznati, da gre za perspektiven projekt, saj je bilo zanimanje za  kandidate za multiplikatorje veliko, saj je bilo prijavljenih kandidatov enkrat več kot razpoložljivih mest.

Tako multiplikatorji na primer policistom svetujejo o tem, kako pravilno pristopiti žrtvi, kako prilagoditi pogovor in izbiro besedišča, kam z otroki, če so ob prihodu policije v istem prostoru, kjer naj bi se nasilje dogajalo itd. Tako dobijo konkretna navodila, kako ravnati ob intervencji. Projekt je namenjen policistom in kriminalistom na policijskih postajah. Istočasno pa potekajo tudi izobraževanja za študente, ki se izobražujejo v Policijski akademiji, in sicer o specifikah in poglobljenem študiju obravnave nasilja v družini. Izvajamo specialistična izobraževanja (npr. za pomočnike pomočniki na policijskih postajah, kako naj pripravijo kakovosten zapisnik in žrtvam prenesejo pomembne informacije o postopku prijave) ali specialistična izobraževanja za policiste, ki delajo na interventni številki 113 (kako ravnati ob sprejemu tovrstnega telefonskega klica, kako prepoznati žrtev itd.), poteka pa tudi izobraževanje kriminalistov (o ustreznosti komunikacije, razgovora z otrokom, primernosti prostora, časa in kraja za razgovore itd.).
Projekt multiplikatorjev bo policija v letu 2014 nadgradila z elektronsko učilnico, ki bo policistom in kriminalistom omogočila pridobivanje znanja o obravnavi nasilja v družini tudi preko spleta.


Kmalu podpis dogovora za večjo zaščito otrok v primeru nasilja v družini

V drugem tednu mednarodnih dnevov boja proti nasilju nad ženskami bo podpisan tudi Dogovor v zvezi z izvajanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo Zakona o preprečevanju nasilja v družini. Vsi podpisniki, tj. policija, šolstvo in resor socialne službe so dogovor pripravili, da bi izoblikovali natančna pojasnila pri obravnavi otrok, ko gre za nasilje v družini.


Prenovljena tudi brošura o spolnem nasilju

Na spletni strani policije je objavljena tudi novelirana brošura Spolno nasilje.