Sorodne objave

 

V začetku aprila je bila v sklopu študijskega obiska v Slovenijo italijanska delegacije predstavnikov občin, etnologov in notranjega ministrstva. Ti so, da bi se seznanili in izmenjali pridobljenih znanja in izkušnje pri delu z romsko skupnostjo, obiskali tudi Policijsko akademijo.

Slika248

S strani slovenske policije so Branko Novak iz Policijske akademije, Tomislav Omejec iz Uprave uniformirane policije in Manuel Vesel iz Policijske uprave Novo mesto predstavili delo na svojem področju, predvsem preventivne aktivnosti policije za zagotavljanje boljše varnosti v večetnični skupnosti.

Slika249

Italijanska delegacija je izpostavila problem vzpostavitve stika oziroma dialoga s predstavniki romske skupnosti in pomanjkljivo usposobljenost javnih uslužbencev, ki se sicer srečujejo s tovrstno tematiko. Študijski obisk je nastal na pobudo dr. Mirana Komca z Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. 

Slika251

Izmenjava izkušenj je bila izjemno dobrodošla in konstruktivna z vidika dela različnih državnih organov pri obravnavi varnostnih vprašanj v večetnični skupnosti.


Projekt Skupa-j za krepitev integracije romskih skupnosti