Sorodne objave

 

Izmenjava operativnih informacij je ključna za uspešen boj zoper mednarodno kriminaliteto. Preko Europola je bilo samo v letu 2013 izmenjanih okoli 300.000 informacij, skoraj 5.000 jih je izmenjala Slovenija, kar nas uvršča na 6. mesto po številu prebivalcev.

Video: Europol (slovenski podnapisi) 


Junija bo minilo 10 let, od kar je slovenska policija postala polnopravna članica  Europola, katerega namen je izmenjava informacij o kaznivih dejanjih. "Sodelovanje je bilo plodno in koristno za obe strani. Lepo je slišati pohvale na račun Slovenije, ko smo na najvišjih sestankih izpostavljeni kot članica, ki je posredovala ključne informacije, na podlagi katerih so prijeli mnogo oseb po celi Evropi," je ob zaključku strokovnega srečanja v Policijski akademiji ob 10. obletnici sodelovanja v Europolu dejal pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na GPU Slavko Koroš.

Koros

Zvočni posnetek govora Slavka Koroša (mp3) 


Nobena nacionalna policija ne more sama zajeziti mednarodno organizirane kriminalitete, saj so organizirane kriminalne združbe zelo prilagodljive, dobro organizirane in razpolagajo z veliko finančnimi sredstvi. "Prav hitra in varna izmenjava podatkov o kaznivih dejanjih in osumljencih kaznivih dejanj omogoča skupen odziv različnih policij ne le znotraj EU, ampak tudi globalno," je na današnji novinarski konferenci dodal Robert Črepinko, vodja enote za organizirane kriminalne združbe na Europolu.

Crepinko

 Zvočni posnetek govora Roberta Črepinka (mp3) 


Seminar (t. i. RoadShow) je redna oblika delovanja, s katero Europol s svojimi strokovnjaki predstavi svoje delo in možnosti, ki jih agencija nudi državam članicam. V dveh dneh, 24. in 25. aprila 2014, so tuji in slovenski strokovnjaki iz slovenske policije ter Europola na strokovnem srečanju v Policijski akademiji iskali nove priložnosti za uspešno sodelovanje v prihodnjih preiskavah zoper mednarodno organizirano kriminaliteto, čas pa namenili tudi izmenjavi izkušenj in študijam primerov. V štirih delavnicah so spregovorili o računalniški kriminaliteti, predvsem napadih na računalniške sisteme in preprečevanju spolnih zlorab otrok na spletu, delu z informatorji, premoženjski kriminaliteti in splošni predstavitvi dela Europola, med drugim tudi o vlogi uradnikov za zvezo na Europolu.

IMG 2030

Slovenska policija je še posebej aktivna v delovni skupini za preprečevanje spolnih zlorab otrok na spletu, poimenovani "Focal point Twins". Članica delovne skupine, Europolova analitičarka Katarzyna Staciwa, je v pogovorih s slovenskimi strokovnjaki izpostavila nove primere zlorab, saj se storilci tovrstnih kaznivih dejanj nenehno prilagajajo tehnološkemu razvoju, zlasti pa iščejo načine, kako prikriti svojo identiteto.


Zvočni posnetek govora Katarzyne Staciwe (mp3) 

IMG 3619

Naloga Europola je boj proti organizirani kriminaliteti, ki prizadene najmanj dve ali več držav članic Evropske unije, in podpora državam članicam EU pri preprečevanju in zatiranju vseh hujših oblik mednarodnega kriminala in terorizma. Evropski policijski urad, Europol, je prevzel vlogo zbirališča informacij o kazenskih zadevah za vso Evropsko unijo, prav tako pa zagotavlja podporo zahtevnim mednarodnim operacijam njegovih partnerjev.

EUROPOL logo


Dober primer sodelovanja med državami članicami, Europolom in tretjimi državami, je akcija, poimenovana "Skandinavc". Gre za prvi primer sodelovanja s tretjimi članicami, v katerem so se uporabljali izključno kanali Europola: "Izmenjanih je bilo preko 50 informacij, Europolovi analitiki so izdelali 10 analitičnih poročil, pri izmenjavi podatkov o osebah in uporabljenih telefonskih številk je prišlo do 15 zadetkov v informacijskih zbirkah Europola in Europol je financiral tudi 5 operativnih sestankov. Slovenija je bila kot primer dobrega sodelovanja izpostavljena  tudi v različnih drugih preiskavah." je dodal Koroš.

1379948

Med medijsko bolj odmevnimi  sta bili denimo tudi mednarodna kriminalistična preiskava v zvezi z manipuliranjem rezultatov nogometnih tekem. V obsežnih preiskavah v lanskem letu smo tudi s pomočjo Europolovih podatkov odkrili tri kriminalne združbe, ki so se ukvarjale s preprodajo drog.

"Na področju preiskovanja premoženjskih kaznivih dejanj smo se slovenski policisti že v letu 2002 udeležili prvega usposabljanja s področja preiskovanja tatvin motornih vozil, ki je bilo organizirano s strani Europola in delovne skupine za pripravo kataloga EUVID," je dejal Aleš Kegljevič, vodja oddelka za premoženjsko kriminaliteto na UKP GPU, in dodal: "Sodelovanje z Europolom temelji predvsem na izmenjavi operativnih podatkov in analiz posameznih kaznivih dejanj s področja preiskovanja tatvin motornih vozil in preiskovanja oboroženih ropov. Prav na področju oboroženih ropov smo bili deležni neposredne pomoči analitične službe Europola v primeru preiskovanja ropa SKB banke iz leta 2005."

IMG 3632

Zvočni posnetek govora Aleša Kegljeviča (mp3) 

Iljstin

Zvočni posnetek govora Raymonda Ijsselstijna (mp3) 


Na področju računalniške kriminalitete so v ospredju še vedno goljufije v okviru spletnega bančništva, s pomočjo vdorov, nameščanja škodljivih kod in programov, s čimer se, kot je dejal Raymond Ijsselstijn, Europolov analitik, ukvarjajo znotraj delovne skupine "Focal point Cyborg". Slovenija ni v pomoč le z informacijami o storilcih kaznivih dejanj, pač pa tudi s podatki o informacijski infrastrukturi, o spletnih ponudnikih in strežnikih, ki bi jih lahko uporabili tuji storilci.

Vidic

Kvaliteten odgovor iz katere koli države članice Europola v Slovenijo lahko dobimo že v eni uri, je dodal slovenski uradnik za zvezo na Europolu Matjaž Vidic: "Europol se uporablja vse pogosteje, kar je pozitivno, saj lahko s takšnim sodelovanjem izmenjamo ključne podatke, za pridobivanje katerih bi sicer porabili veliko več časa. Z mednarodnim policijskim sodelovanjem lahko hitro ugotovimo, da so neki novi načini izvrševanja kaznivih dejanj v drugih državah že poznani. Z uporabo varnih kanalov za izmenjavo lahko zelo hitro dobimo nove podatke o članih kriminalnih združb in izvrševanju kaznivih dejanj. V zadnjem času opažamo, da je bil v vse ključne, večje policijske operacije v Sloveniji, vključen tudi Europol. Z našimi zaprosili tujih držav dobimo kvalitetne odgovore, ki so lahko v veliko pomoč pri preiskavah. Uradnik za zvezo predstavlja most med Slovenijo in Europolom, kar pomeni, da gredo vse informacije iz Slovenije v Europol ali obratno, preko uradnika za zvezo. Vseh uradnikov za zveze nas je 150, vsaka država ima najmanj dva. Slovenska tedensko obravnavava med 5 in 7 novimi primeri tedensko, sicer pa skupno Europol letno obravnava 16.000 novih zadev."

IMG 3606

Sedež Europola je v Haagu na Nizozemskem, kjer se nahajajo uradniki za zvezo vseh držav članic, tretjih držav in organizacij, ki imajo sklenjen sporazum z Europolom. Vsaka država članica je dolžna v svoji državi ustanoviti nacionalno enoto, preko katere poteka izmenjava informacij. Nacionalna enota Europola Slovenije je sestavni del Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje Uprave kriminalistične policije in predstavlja nacionalno točko za povezavo med Europolom in pristojnimi državnimi organi v Sloveniji: notranjimi organizacijskimi enotami Policije, Carinsko upravo Republike Slovenije ter Uradom za preprečevanje pranja denarja.

Europolov operativni center, ki omogoča visoko stopnjo varnosti, je osrednja točka za izmenjavo podatkov med Europolom, državami članicami EUin tretjimi državami, in tako kot nacionalna enota Europola v Sloveniji, deluje neprekinjeno. "Podatke lahko učinkovito izmenjamo tudi preko njihovega varnega kanala za izmenjavo informacij in se lahko že v nekaj minutah pojavijo na mizi pri ustreznemu operativcu v kateri koli državi članici Europola," je kot poglavitno prednost sodelovanja z Europom izpostavil Koroš.