Sorodne objave

 

Na določenih odsekih avtocest, kjer je problematika neprilagojene hitrosti še posebej pereča (npr. na cestninskih postajah, pred prometnimi zaporami zaradi obnovitvenih del, avtocestnih prehodih v dvopasovnice ipd.), bodo policisti v naslednjem tednu začeli uporabljati nov sistem za stacionarne meritve hitrosti.

smidDa bi umirili hitrosti na omenjenih avtocestnih odsekih in zagotovili večjo varnost vseh udeležencev in uporabnikov avtocest, je policija dobila v uporabo sistem za stacionarne meritve hitrosti pred postavljeno cestno zaporo. Nakup merilnika je financiral DARS.

Na cestninski postaji Torovo so si ga predstavniki medijev danes lahko ogledali. Policija bo naslednji teden z njim izvajala nadzor hitrosti na odsekih zapor, cestninskih postajah ter prehodih avtocest v dvopasovnice in obratno. Meritve se bodo večinoma izvajale brez prisotnosti policistov, zato bodo kršitelji plačilne naloge in obvestila o prekršku kasneje prejeli na dom.

Problematika neprilagojene hitrosti je posebej pereča na odsekih avtocest, kjer je omejitev hitrosti znižana zaradi obnovitvenih in vzdrževalnih del, na cestninskih postajah, zoženjih štiripasovnic v dvopasovnice, v predorih in na drugih delih avtocest, ki so s prometno-varnostnega vidika ob neupoštevanju predpisane hitrosti vožnje potencialno bolj nevarni. Hitrost na teh odsekih je omejena zaradi varnosti cestnega prometa in varnosti izvajalcev del. Z umirjanjem hitrosti na teh odsekih želimo tako zagotoviti večjo stopnjo varnosti za vse.

Zvočna izjava Jožeta Šmida  
iz Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi (mp3)

Na slovenskih avtocestah se je v lanskem letu zgodilo 1528 (1776)* prometnih nesreč, katerih vzrok je bila neprilagojena hitrost. V teh prometnih nesrečah je umrlo 9 (30) oseb, 51 (56) je bilo hudo telesno poškodovanih, 573 (723) oseb pa je bilo lažje telesno poškodovanih.

* Opomba: Podatki v oklepaju so za leto 2007.

Pri prometni zapori pred predorom Golovec na vzhodni ljubljanski obvoznici se je poleti leta 2007 zgodila ena najhujših prometnih nesreč pri nas. V prometni nesreči je umrlo sedem ljudi (pet tujih in dva slovenska državljana). Veliko je tudi trkov v opremo za zapore, vendar se te nesreče končajo le z manjšo materialno škodo. Takih prometnih nesreč je bilo v lanskem letu 53.

Tako kot v preteklih letih DARS tudi v letošnjem letu načrtuje gradnjo novih odsekov avtocest kot tudi obnovitvena dela. Število prometnih zapor je odvisno od vsakoletnega obsega obnovitvenih del na avtocestnem sistemu in hitrih cestah, ki so nujna in bodo s širjenjem avtocestnega sistema tudi v prihodnje pogostejša. Vsaka prometna zapora je dodatna motnja v prometu, zato je spoštovanje in upoštevanje prometne signalizacije še toliko bolj pomembno.