Sorodne objave

 

Na mednarodnem srečanju ob petem evropskem dnevu mejnih policistov, ki poteka danes, 22. maja, v Varšavi na Poljskem, so udeleženci spregovorili o razvoju evropskih meja, skladnem upravljanju meja, izzivih, povezanih z ilegalnimi migracijami na morju in nadzorom meje, načrtovanju ukrepov ob izrednih dogodkih ter o finančni učinkovitosti nadzora meje. Med več kot 600 predstavniki mejnih policij držav članic Evropske unije in drugih organizacij so tudi predstavniki slovenske policije.

Kot je dejal Peter Skerbiš iz Sektorja mejne policije na Generalni policijski upravi, je predvsem operativno sodelovanje držav članic velikega pomena za reševanje vprašanj, ki jih prinašajo ilegalne migracije in čezmejna kriminaliteta na zunanjih mejah EU. Tudi slovenska policija vsako letno sodeluje v skupnih operacijah, ki jih organizira agencija Frontex, tako z napotitvami policistov, kot tudi tehnične opreme.   MG 3984m

Dejstvo je, da se meje Evropske unije spreminjajo, kar dokazuje nedavna pridružitev Hrvaške ter evropska perspektiva držav, ki želijo postati članice Evropske unije, predvsem, držav zahodnega Balkana. Trenutno se Evropska unija sooča z izzivi, povezanimi z ilegalnimi migracijami v Sredozemlju, kjer prebivalci Severne Afrike poskušajo na različne nedovoljene načine vstopiti v Evropsko unijo, kar pa je povezano tudi s smrtnimi žrtvami na morju. Zaradi tega je potrebno vnaprejšnje načrtovanje ukrepov ob izrednih dogodkih. Z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije Evropska unija preučuje kako le-to čimbolj vključiti v sistem nadzora meje.

 MG 3976m

Na promocijskih stojnicah pa so se obiskovalcem prireditve predstavile mejne policije držav članic EU, tudi Slovenije. Ti so med drugim predstavili tudi uspešno delo mejnih policistov posamezne države. Uspešnost in profesionalnost mejnih policistov pa se ne merita le v številkah odkritih ilegalnih priseljencev ali odkritih kaznivih dejanj na meji, temveč morata biti prepoznavna tudi v njihovem odnosu do potnikov na mejnih prehodih oz. prebivalcev v obmejnem območju, saj delo policistov na meji in v postopkih s tujci zahteva profesionalen in človeški pristop. V slovenski policiji si bomo zato še naprej prizadevali tako za uspešno operativno delo kot tudi za krepitev dobrega odnosa mejnih policistov do slovenskih in tujih državljanov.


25. maj, dan evropskih mejnih policistov

Evropski dan mejnih policistov poteka v počastitev devete obletnice ustanovitve agencije Frontex, agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije. Agencija Frontex je 25. maj razglasila za dan evropskih mejnih policistov. Vloga mejnih policij v Evropski uniji ne pomeni le nadzora nad prehajanjem zunanje meje ter preprečevanja nedovoljenih migracij in drugih oblik kriminalnih dejanj, ampak postaja vse bolj prepoznavna kot ključna za zagotavljanje miru in varnosti na velikem območju svobodnega pretoka ljudi, blaga, storitev in kapitala. Brez profesionalnega dela več tisoč (mejnih) policistov po vseh državah Evropske unije gotovo ne bi bilo možno to, kar je postalo že samoumevno: da lahko svobodno, brez mejne kontrole, potujemo v druge članice unije in da gospodarstvo svoje izdelke brez težav dostavlja kupcem na drug konec Evrope.


Delo slovenske policije v letu 2013 na področju varovanja meja

Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v državo so policisti na mejnih prehodih zavrnili 6.511 (8.017) ali za 18,8 % manj tujcev. Na upad števila zavrnjenih tujcev je vplivalo predvsem zmanjšanje števila zavrnjenih državljanov Hrvaške po 1. 7. 2013, ko je Hrvaška postala država članica EU.

Na mejnih prehodih je bilo odkritih 1.028 (952) ponarejenih ali spremenjenih dokumentov.  Ugotovljenih je bilo 9.822 (10.162) ali za 3,3 % manj kršitev zakona o tujcih.

 V prvi polovici 2013 so prevladovali nedovoljeni prehodi zunanje državne meje državljanov držav z visokim migracijskim tveganjem z Bližnjega in Srednjega vzhoda ter severne Afrike. V drugi polovici leta so se nedovoljene migracije začele preusmerjati proti Madžarski. Spremenila se je tudi struktura državljanstev nezakonitih migrantov, med katerimi so začeli prevladovati državljani Albanije in Kosova, ki so se najpogosteje odločali za ilegalne prehode zaradi ukrepa prepovedi vstopa, vpisanega v SIS. Nedovoljenih prehodov zunanje schengenske državne meje so policisti obravnavali 913 (1.387) ali za 34,2 % manj.

S 1. julijem 2013 je bila uvedena tudi skupna mejna kontrola s Hrvaško, in sicer na 37 mejnih prehodih.

V Sloveniji se je oktobra 2013 zaključil ciklus schengenskih evalvacij, ki so potekale od februarja 2012 (zračne meje) do oktobra 2013 (kopenske meje). Schengenska evalvacija, ki je leta 2013 potekala na zunanjih kopenskih mejah EU v Sloveniji, je bila s poročilom o evalvaciji ocenjena za uspešno.

IMG Varsava096

Peter Skerbiš in Zoran Stankovič iz Sektorja mejne policije ter Aleksander Mali iz Policijske akademije, so ob robu današnjega dneva evropskih mejnih policistov v Varšavi prejeli tudi priznanje za njihov prispevek k razvoju in izvedbi usposabljanja evropskih mejnih policistov. Vsak policist, ki je v naboru mejnih policistov, mora namreč pred napotitvijo na skupno operacijo na zunanjo mejo Evropske unije opraviti posebno usposabljanje.

IMG Varsava105Priznanje za dobro delo je dobil tudi Džemal Durić iz Policijske akademije, ki je prejel priznanje za prispevek pri razvoju skupnega evropskega magistrskega programa s področja strateškega upravljanja mej. Sodeloval je pri razvoju modula s področja vodenja in organizacijskega razvoja.