Sorodne objave

 

V koprskem pristanišču smo danes predstavili začetek svetovne kampanje Interpola o nevarnostih organiziranega kriminala in njegovega vpliva na naše vsakdanje življenje. Svetovna kampanja, v kateri sodelujeta tudi slovenska policija in carina, poteka pod geslom Turn Back Crime.

IMG 6246

Svetovno kampanjo o preprečevanju organiziranega kriminala so danes predstavili Tomaž Peršolja, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, Nedjan Jerman, pomočnik direktorja Carinskega urada Koper, in Jose Manuel Fernandez Del Canto iz Interpola.


INTERPOL campaign TurnBackCrime 

IMG-20140605-00332

Jose Manuel Fernandez Del Canto

TKC PHOTO 0016

Več o kampanji Turn Back Crime na spletni strani Interpola

brosuraBrošura Turn Back Crime (angleško) 


Preprečimo kriminal oz. Turn Back Crime je ime svetovne kampanje o nevarnostih organiziranega kriminala in njegovega vpliva na naše vsakdanje življenje. "Organizirani kriminal se začne z denarjem. Naj to ne bo naš denar," pozivajo v Interpolu in pojasnjujejo, da se z nakupom ponarejenih ali piratskih izdelkov lahko omogočajo podtalne dejavnosti kriminalnih združb. Dejstvo je, da je na svetovnem trgu ogromno ponarejenega blaga, za katerim stojijo kriminalne združbe. Ne samo, da ponaredki lahko škodujejo zdravju ljudi, živalim in rastlinam, dobiček od prodaje gre za financiranje drugih nezakonitih dejavnosti, kot je nezakonita trgovina s prepovedanimi drogami ali z orožjem.


Zvočni posnetek izjave Tomaža Peršolje (mp3)  

Zvočni posnetek izjave Nedjana Jermana (mp3)  

Zvočni posnetek izjave Joseja Manuela Fernandeza Del Canta (mp3)  

 

Slovenska policija lani obravnavala 483 kaznivih dejanj organizirane kriminalitete

Slovenija je zaradi svoje geografske lege vezni člen med zahodnim in vzhodnim delom Evrope. Izpostavljenost t. i. balkanski poti v precejšnji meri zaznamuje čezmejno kriminaliteto, saj domače in tuje organizirane kriminalne združbe na njej izvršujejo kazniva dejanja, predvsem v povezavi z nedovoljeno trgovino s prepovedanimi drogami, trgovino z ljudmi, tihotapstvom ljudi, orožja in visoko obdavčljivega blaga. Poleg tradicionalnih kaznivih dejanj čezmejne organizirane kriminalitete v slovenski policiji ugotavljamo tudi pojavne oblike organizirane gospodarske (pranje denarja, tatvine intelektualne in industrijske lastnine, korupcija), splošne in računalniške kriminalitete.

Obala ima specifično lego, saj je strnjena med hrvaško in italijansko mejo. Kriminalne združbe to že vrsto let izkoriščajo za svoje kriminalne aktivnosti, ki potekajo preko Slovenije. Od 483 kaznivih dejanj organizirane kriminalitete, ki smo jih lani obravnavali v Sloveniji, jih je bilo na območju Policijske uprave Koper preiskanih 197, kar še dodatno potrjuje dejstvo, da je obalno območje zanimivo za organizirane kriminalne združbe. V zadnjem obdobju ugotavljamo, da je npr. v tihotapljenje ljudi vpletenih vedno manj slovenskih državljanov. Kriminalne združbe iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Kosova in celo Afganistana so se organizirale v taki meri, da ne potrebujejo pomoči 'domačih' poznavalcev varnih tihotapskih poti. Bližina Italije in Hrvaške vpliva na številčnost lokalov, kjer se odvija prostitucija, ki mnogokrat preide v izkoriščanje, tj. trgovino z ljudmi. Tudi velika ponudba prepovedanih drog po razmeroma ugodni ceni je zelo vabljiva za odvisnike, predvsem iz Italije, ki prihajajo na Obalo po dnevne odmerke drog, občasno pa tudi po večje količine za razpečevanje v bližnjem Trstu.

Tudi koprsko pristanišče je, kot pomemben gospodarsko logistični kanal za centralno Evropo, pogosto uporabljeno za nezakonite aktivnosti kriminalnih združb. Pristanišče uporabljajo za tihotapstvo drog, orožja, visoko obdavčljivega blaga in tudi ponaredkov blaga s ciljem čim večjega zaslužka. Prav ponarejene blagovne znamke negativno vplivajo na gospodarstvo. Pri tem pa se ne sme zanemariti tudi zdravja ljudi, saj ponaredki niso v zadostni meri nadzorovani v smislu uporabljenih snovi, iz katerih jih izdelujejo. Odkriti so bili že primeri blaga, ki so vsebovali toksična barvila, ponaredki zdravil pa so vsebovali zdravju škodljive sestavine.

V koprskem pristanišču je bilo odkritih nekaj zanimivih primerov tihotapstva drog, predvsem kokaina. V enem primeru je bil kokain vmešan v pošiljko lepila za keramične ploščice, namenjen pa je bil na zahodno-evropski trgu. V drugem pa je bil kokain vmešan v olje hidravlične stiskalnice, ki je bil namenjen na balkanski trg. Zasežene so bile tudi večje količine predhodnih sestavin za izdelavo sintetičnih drog. V preteklih letih je bilo koprsko pristanišče zelo zanimivo za kitajske kriminalne združbe, ki so v centralno Evropo tihotapile ponaredke tobačnih izdelkov, tekstila in obutve. Prav na podlagi podatkov pridobljenih v Sloveniji so lahko policije v centralni Evropi izvedle več preiskav z razkritjem združb, ki so se ukvarjale s preprodajo ponarejenega tekstila, obutev in tobačnih izdelkov.


Zasežen kokain, vmešan v pošiljko keramičnih ploščic

Zasežen kokain v embalaži kozmetičnih izdelkov

Orožje, odkrito v kontejnerju v Luki Koper

Za učinkovito odkrivanje in preprečevanje organizirane kriminalitete je zelo pomembno medinstitucionalno sodelovanje. Povezovanje in sodelovanje gospodarskih subjektov, carine in policije je ključno za uspešno, predvsem pa učinkovito odkrivanje in s posameznimi aktivnostmi tudi za preprečevanje razvoja tovrstnih oblik kriminalitete.

Slovenska carina uspešna pri odkrivanju ponaredkov

Slovenska carina se s področjem varovanja intelektualne lastnine (ponaredki) srečuje ob uvozu in izvozu blaga v in iz Slovenije oz. Evropske unije. Cariniki pregledajo pošiljke na podlagi analize tveganja, pregleda dokumentacije in fizičnega pregleda blaga. V primeru suma, da so v pošiljki ponarejeni izdelki, lahko carina začasno zadrži blago, za katero oceni, da se z njim utegnejo kratiti pravice intelektualne lastnine (blagovna znamka, model, patent, dodatni varstveni certifikat, geografska označba porekla, avtorska in njej sorodna pravica, zaščitena rastlinska vrsta). Nato obvesti prejemnika blaga in imetnika pravice intelektualne lastnine. Slednji skoraj vedno zahteva uničenje ponarejenega blaga, ki poteka na njegove stroške pod carinskim nadzorom.

Največ ponaredkov odkrijejo cariniki v luki Koper. Ponarejeno je različno komercialno blago: oblačila, obutev, kozmetični izdelki (parfum, toaletna voda), ure … Večina ponaredkov pride v zabojnikih z ladjami (Izpostava Luka Koper) in prek pošte (Izpostava Pošta Ljubljana), največkrat iz Kitajske, Hongkonga, Singapurja in Indije. Blago, ki prispe v koprsko pristanišče, je večinoma namenjeno prejemnikom v drugih državah EU (Slovaška, Češka, Madžarska, Hrvaška, Avstrija) ter v Črni gori, blago, ki je zadržano v Izpostavi Pošta Ljubljana, pa je praviloma namenjeno prejemnikom v Sloveniji in je rezultat spletnih nakupov. V zadnjih letih narašča število zasegov ponaredkov, pa tudi njihova ocenjena vrednost je vsako leto višja.

Statistični podatki carinskega urada 

Vloga Intepola v boju zoper organizirane kriminalne združbe

Interpol je največja mednarodna policijska organizacija s 190 državami članicami. V vsaki državi je ustanovljena ali imenovana služba, ki deluje kot Nacionalni centralni biro (NCB) Interpola, ki je z ostalimi članicami povezan z zaščitenim komunikacijskim sistemom, imenovanim I-24/7. Cilj Interpola je zagotoviti in širiti medsebojno pomoč med policijami iz vsega sveta v okviru zakonskih določb v različnih državah in v duhu Splošne deklaracije o človekovih pravicah.

NCB Interpol Ljubljana predstavlja Uprava kriminalistične policije, čeprav se mednarodno sodelovanje dejansko izvaja preko Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje, ki opravlja delo za potrebe slovenske policije, pravosodja, carine itd. V sektorju opravlja naloge tudi uradnik za zvezo carine, ki skrbi za nemoteno izmenjavo informacij in preko njega ima carina dostop do vseh storitev, ki jih državam članicam nudi Interpol.

V letu 2013 je slovenska policija po komunikacijskem sistemu I-24/7 prejela 81.301 sporočil (leta 2012 76.833 sporočil; leta 2011 pa 73.557 sporočil) in poslala 10.653 sporočil (leta 2012 9.677 sporočil; leta 2011 pa 8.875 sporočil), kar pomeni, da se obseg oziroma intenzivnost sodelovanja iz leta v leto povečuje.

Slovenska policija je že več kot 20 let zaupanja vreden partner Interpola in aktivno prispeva k uspešni izvedbi nalog organizacije v prizadevanju za dosego našega skupnega cilja, ki je ustvariti varen svet. Že večkrat je bilo na najvišjih ravneh poudarjeno, da ima Interpol posebno mesto v strategiji mednarodnega policijskega sodelovanja v Sloveniji.

Slovenija je aprila 2009 izvedla popolno integracijo podatkovnih zbirk Interpola v nacionalni policijski sistem ter s tem omogočila neposreden dostop do podatkov Interpola o iskanih osebah, ukradenih vozilih in ukradenih in izgubljenih potovalnih dokumentov. Od takrat naprej lahko vsak slovenski policist istočasno z enim preverjanjem preveri podatke v nacionalnem policijskem sistemu, Schengenskem informacijskem sistemu (SIS) ter podatkovnih bazah Interpola, s čimer je bil dosežen eden izmed temeljnih ciljev organizacije, ki je približati njene storitve policistom na terenu.

Transnacionalne organizirane kriminalne mreže stojijo za tihotapljenjem raznih dobrin, kot so nelegalno blago, ponarejena zdravila, prepovedane droge, orožje, in tudi ljudi ter tako vplivajo na globalno gospodarstvo in ogrožajo tudi posameznike. Njihovo življenje ogrožajo ponarejeni izdelki slabe kakovosti, njihova finančna varnost je ogrožena zaradi poskusov tatvin njihovih osebnih podatkov in otroci se soočajo z grožnjami, kot so spolno nadlegovanje preko spleta in spolna zloraba.

Kampanja z naslovom Preprečimo kriminal oz. Turn Back Crime svetuje, kako se izogniti nevarnostim organiziranega kriminala in kako lahko vsak posameznik s svojim obnašanjem pomaga zmanjšati količino denarja, ki ga organizirane kriminalne združbe usmerjajo v svoje nezakonite dejavnosti.

Samo s skupnim delovanjem lahko dosežemo večji učinek, preprečimo kriminal in povečamo varnost.

Govor Joseja Manuela Fernandeza Del Canta 


Plakati kampanje Turn Back Crime (angleško)

Plakati kampanje Turn Back Crime (slovensko)

Fotografije kampanje Turn Back Crime