Sorodne objave

 

V sredo, 13. avgusta je na mejnem prehodu Obrežje potekala novinarska konferenca, kjer so bile predstavljene aktivnosti policistov na mejnem prehodu in oprema, poudarek pa je bil na temi ilegalnih migracij.

Postaja mejne policije Obrežje je enota s posebnim delovnim področjem - policisti izvajajo le mejno kontrolo na mejnem prehodu (MP). Enota opravlja mejno kontrolo na dveh mejnih prehodih, na Mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje in Mejnem prehodu za meddržavni promet Slovenska vas (na tem mejnem prehodu lahko prestopajo državno mejo le državljani EU). Mejni prehod Obrežje je največji mejni prehod za cestni promet v Republiki Sloveniji.

obrezje1

Letno preko MP Obrežje prečka državno mejo okoli 8.500.000 potnikov z 3.400.000 vozili (na MP Slovenska vas 2.000.000 potnikov z 900.000 vozili). V letu 2013 se je promet potnikov povečal in je na MP Obrežje presegel 10.000.000 potnikov z več kot 3.700.000 vozili (v povprečju 27.400 potnikov in 10.200 vozil na dan). Tudi v prvi polovici leta 2014 je viden porast števila potnikov in vozil glede na leto 2013.

Mejni prehod Obrežje je najbolj obremenjen v poletnih mesecih, v času turistične sezone, saj v mesecu juliju in avgustu mejo prestopi preko 1.000.000 potnikov (vsak mesec). Prav tako je močno povečan promet v času velikonočnih in božično-novoletnih praznikov. (Dne 1.8.2014 je izstopilo 20444 osebni vozil in vstopilo 6257.)

  LETO VSTOP IZSTOP SKUPAJ OSEBNA   TOVORNA   BUS
OBREŽJE

2010

740.721

690.910

1.431.6

605.802

587.058

1.192.860

122.529

91.479

214.008

12.051

12.308

24.359

2011

777.204

724.723

1.501.927

634.150

611.096

1.245.246

128.519

99.299

227.818

14.445

14.230

28.675

2012

779.961

745.997

1.525.958

646.210

623.228

1.269.438

119.336

108.037

227.373

14.327

14.619

28.946

2013

771.867

748.180

1.520.047

642.717

637.959

1.280.676

114.253

96.012

210.265

14.824

14.147

28.971

2014

874.529

799.190

1.673.719

700.799

664.551

1.365.350

157.335

117.854

275.189

16.308

16.675

32.983

SL. VAS

2010

230.627

223.147

453.774

227.751

221.561

449.312

5

4

9

97

95

192

2011

238.844

227.783

466.627

237.517

226.475

463.992

24

24

51

120

121

241

2012

250.487

245.493

495.980

249.330

244.318

493.648

307

362

669

124

116

240

2013

259.926

251.840

511.766

258.976

250.939

509.915

317

326

643

100

100

200

2014

250.851

242.000

492.851

250.274

241.398

491.672

79

88

167

97

83

190

Promet vozil v prvi polovici leta 2014


Letno policisti PMP Obrežje odkrijejo okoli 600 ponarejenih listin, med 50 in 70 ukradenih vozil okoli 10 primerov tihotapstva prepovedanih drog, tihotapstva orožja ter v posameznih primerih druga kazniva dejanja (tatvine, prikrivanje, tihotapstvo zaščitenih živalskih vrst, tihotapstvo trošarinskega blaga….). Od ponarejenih listin velja izpostaviti ponarejene vinjete za uporabo avtocest v R Sloveniji, saj jih je bilo v prvi polovici leta 2014 odkritih preko 130.

obrezje3

PMP Obrežje obravnava približno 2800 prekrškov letno. Okoli 1000 prekrškov je ugotovljenih s področja cestno prometnih predpisov ostali prekrški pa so prekrški iz Zakona o tujcih, Zakona o nadzoru državne meje, Zakona o orožju ter Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

 

LETO

SKUPAJ

VSTOP

IZSTOP

RS - V

RS - IZ

EU - V

EU - IZ

D3D - V

D3D - IZ

OBREŽJE

    

2010

3.300.352

1.710.826

1.589.526

288.487

277.292

448.579

419.820

973.760

892.414

2011

3.643.015

1.872.051

1.770.964

315.209

301.446

482.829

453.407

1.074.013

1.016.111

2012

3.687.039

1.903.273

1.783.766

309.828

300.069

495.865

470.946

1.097.580

1.012.751

2013

4.125.426

2.135.455

1.989.971

356.331

339.716

566.151

534.014

1.212.973

1.116.241

2014

4.706.272

2.431.272

2.275.000

417.858

383.811

891.395

852.112

1.122.019

1.039.077

SL. VAS

    

2010

926.012

468.166

457.846

225.635

216.710

10.907

11.814

231.624

229.322

2011

930.717

470.082

460.635

226.146

223.725

10.034

9.486

233.902

227.424

2012

1.014.833

512.135

502.698

246.339

240.980

13.497

12.846

252.299

248.872

2013

1.060.535

536.155

524.380

258.225

250.471

14.316

13.850

263.614

260.059

2014

1.023.728

521.388

502.340

235.561

226.252

285.827

276.088

   

Podatki o potnikih za prvo polovico leta 2014


Leto 2014 so zaznamovali poskusi izmika mejni kontroli, ko se osebe skrijejo v tovornih avtih in tovornih vlakih (MP Dobova) in na tak način poskušajo nedovoljeno vstopiti v državo. V prvi polovici leta 2013 je bilo odkritih 62 oseb v letu 2014 pa kar 108 oseb (+74 %). Letno je zavrnjenih okoli 3000 tujcev, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v državo oziroma na prostor Schengna. Nekaj izmed zavrnjenih poskuša nedovoljeno prestopiti državno mejo ob mejnem prehodu, preko polja in travnikov, kjer pa jih primejo policisti PP Brežice, ki opravljajo varovanje državne meje izven mejnih prehodov (zelena meja).

obrezje2

Pri mejni kontroli policisti uporabljalo različna tehnična sredstva kot so kamere, ogledala, merilci debelin materiala, CO2 testerje, detektor srčnega utripa, čitalci potnih listin in razne druge pripomočke (lestev, meter, lupa…). Vsekakor pa je za mejno kontrolo v prvi vrsti potreben policist-ka, s svojim znanjem, izkušnjami, sposobnostmi in zagnanostjo, saj brez njih takšnih uspehov na Obrežju ne bi bilo.

Spodaj podajamo še poročili o nezakonitih migracijah za območje Slovenije, in sicer za prvo polovico letošnjega leta in za celotno leto 2013:


INFORMACIJA ZA PRVO POLLETJE 2014

Ilegalni prehodi

V prvem polletju letošnjega leta je bilo na območju Slovenije odkritih 397 ilegalnih prehodov državne meje ali za 41,8 odstotkov manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Trend upada je bil prisoten skozi leto 2013, v začetku letošnjega leta pa so bila značilna sezonska nihanja števila ilegalnih prehodov. Največ – več kot dve tretjini ilegalnih prehodov je bilo na območju PU Koper.

Za znaten delež ilegalnih prehodov velja Turčija za tranzitno ali izhodiščno območje.  Največ je bilo ilegalnih prehodov državljanov Albanije, Sirije in Kosova. Italija je ciljna država več kot polovici pri nas prijetih ilegalnih migrantov. Slovenija je bila ciljna država 4,5 odstotkov ilegalnih migrantov. V zadnjem obdobju se močno povečuje obseg nedovoljenih migracij državljanov Sirije na območju Jugovzhodne Evrope. Te potekajo po kopenskih, morskih in zračnih mejah.

Način storitve

Na naših zunanjih mejah so prisotni predvsem naslednji načini nedovoljenih migracij:

 1. Ilegalni prehodi skupin, ki se združijo v času nastanitve v hrvaških nastanitvenih centrih prosilcev za mednarodno zaščito, so značilni predvsem za državljane držav  Severne Afrike ter Bližnjega in Srednjega Vzhoda.
 2. Ilegalni prehodi zaradi ukrepa zavrnitve vstopa, vpisanega v SIS, so značilni za državljane Albanije in Kosova.
 3. Ilegalni prehodi na vlakih, značilni za državljane držav Severne Afrike ter Bližnjega in Srednjega Vzhoda, ki so nastanjeni v hrvaških centrih prosilcev za mednarodno zaščito in se po izhodu iz centra vkrcajo na tovorne vlake.
 4. Ilegalni prehodi s skrivanjem v tovornih vozilih, pri čemer gre pogosto za rezanje ponjave, pletenice ali za manipulacijo carinske zalivke.
 5. Nedovoljene migracije na zračnih mejah so bile najbolj značilne za državljane Sirije. Praviloma je šlo za zlorabe evropskih ali turških potnih listin in podajo prošenj za mednarodno zaščito ob prihodu. Najbolj rizična je bila letalska povezava z Istanbulom.

Kršitve Zakona o tujcih in Zakona o nadzoru državne meje

V prvem trimesečju letošnjega leta je bilo ugotovljenih 871 kršitev Zakona o nadzoru državne meje, skoraj dvakrat več kot v enakem obdobju lanskega leta.
Število kršitev Zakona o tujcih se je zmanjšalo za tri odstotke. V lanskem prvem polletju smo jih obravnavali 4.700, v letošnjem pa 4.538. Največ je bilo kršitev državljanov Romunije, Bosne in Hercegovine  ter Srbije. Število kršitev državljanov Romunije se konstantno povečuje.

Napoved:

Predvsem glede na situacijo v izvornih državah in na trende s področja nedovoljenih migracij lahko pričakujemo zlasti:

 • nadaljnje povečevanje nedovoljenih migracij državljanov Sirije oziroma nedovoljenih migracij, ki so posledica situacije na Bližnjem Vzhodu,
 • spremembe glede smeri nedovoljenih migracij ter nove načine nedovoljenega prehajanja državne meje glede na učinkovitost nadzora v tranzitnih državah,
 • nadaljevanje obstoječih oblik zlorab zakonitih vstopnih naslovov in pojav novih oblik.


INFORMACIJA ZA LETO 2013

Ilegalni prehodi

V letu 2013 je bilo na območju Slovenije odkritih 914 ilegalnih prehodov državne meje ali za 34,1 odstotka manj kot v letu 2012. Trend upada je bil značilen za celotno leto 2013.

Leta 2013 je bilo še vedno največ ilegalnih migrantov državljanov Afganistana. Struktura ilegalnih migrantov po državljanstvu se je predvsem v drugi polovici leta začela spreminjati, ko je upadel delež ilegalnih migrantov iz najbolj rizičnih držav. Med slednjimi se povečalo le število državljanov Eritreje in Sudana. Kljub temu ugotavljamo, da sta dve tretjini ilegalnih prehodov imeli Turčijo za tranzitno ali izhodiščno območje. V drugi polovici leta so pomembnejšo vlogo dobili ilegalni prehodi državljanov Albanije in Kosova.

Način storitve

Na naših zunanjih mejah so bili tudi v lanskem letu prisotni predvsem naslednji načini nedovoljenih migracij in so opisani v zgornjem delu besedila:

 1. Ilegalni prehodi skupin, ki se združijo v času nastanitve v hrvaških nastanitvenih centrih prosilcev za mednarodno zaščito,
 2. Ilegalni prehodi zaradi ukrepa zavrnitve vstopa, vpisanega v SIS,
 3. Ilegalni prehodi na vlakih
 4. Ilegalni prehodi s skrivanjem v tovornih vozilih,
 5. Nedovoljene migracije na zračnih mejah (zlorabe potnih listin in podaja prošenj za mednarodno zaščito ob prihodu).
  Italija je bila ciljna država več kot polovici ilegalnih migrantov tudi v lanskem letu. Slovenija je bila ciljna država 3,8 odstotkov ilegalnih migrantov.

Kršitve Zakona o tujcih in Zakona o nadzoru državne meje

V letu 2013 je bilo ugotovljenih 1.704 kršitev Zakona o nadzoru državne meje, kar je za 12 odstotkov več kot v letu 2012.
Število kršitev Zakona o tujcih se je zmanjšalo za 3,5 odstotka. Največ je bilo kršitev državljanov Romunije, Bosne in Hercegovine  ter Makedonije.