Sorodne objave

 

Policijska akademija razpisuje osnovno strokovno usposabljanje za občinske redarje, ki se začne februarja 2010. Občinske uprave morajo redarje na usposabljanje prijaviti najkasneje do 18. januarja 2010.

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006), tretjega odstavka 3. člena in 6. člena Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 78-4080/2007) Policijska akademija razpisuje izvedbo

OSNOVNEGA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN PREIZKUSA ZNANJA ZA OPRAVLJANJE NALOG OBČINSKEGA REDARSTVA


Čas in kraj izvajanja

Osnovno strokovno usposabljanje se bo začelo v ponedeljek, 15. februarja 2010, v prostorih Policijske akademije (Center za oskrbo Gotenica, Gotenica 1, 1338 Kočevska Reka).


Vključitev v usposabljanje

V osnovno strokovno usposabljanje občinskih redarjev se lahko vključijo vodja občinskega ali medobčinskega redarstva, pripravnik za občinskega redarja ter občinski redarji iz 34. člena Zakona o občinskem redarstvu (v nadaljevanju kandidati).

Prijavo kandidata na osnovno strokovno usposabljanje vloži odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, skladno s 6. členom Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 78-4080/2007).


Pogoji za vključitev

Kandidat mora ob prijavi na usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:

  • splošne pogoje, ki jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami),
  • pogoje po Zakonu o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006),
  • na podlagi drugega odstavka 101. člena Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 49/1998 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) mora občina s policijo skleniti medsebojno  pogodbo za izvedbo strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja občinskih redarjev.


Način prijave

Prijavo mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja.

Pošlje jo na naslov Policijska akademija, Rocenska 56, 1211 Ljubljana - Šmartno ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na "Občinski redar".

Prijava mora zajemati:

  • podatke o prijavitelju (naziv, naslov, ime in priimek odgovorne osebe, telefon in e-naslov),
  • podatke o kandidatu (ime, priimek, EMŠO, kraj rojstva, naslov, telefon in e-naslov),
  • izjavo odgovorne osebe prijavitelja o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe kandidata in
  • izjavo kandidata glede varnostnega preverjanja.


Obrazec za prijavo na osnovno strokovno usposabljanje 


Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite pri policijski inšpektorici Slavici Gostiša, na telefonski številki: 01/ 514 7076.

Prijave je treba vložiti najkasneje do 18. januarja 2010.

 

O izbiri bomo kandidate pisno obvestili in jih z vabilom povabili na usposabljanje v začetku februarja 2010. Kandidatom, ki bodo izrazili potrebo po namestitvi, bo ta omogočena v objektih Ministrstva za notranje zadeve, skladno s prostorskimi možnostmi.

Če na usposabljanje ne bo prijavljenih 15 kandidatov, usposabljanje ne bo izvedeno.


Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev traja 370 ur. Predvidoma se bo zaključil  30. aprila 2010 (možna je sprememba datuma zaključka).

Po uspešno končanem usposabljanju bodo kandidati opravljali preizkus znanja. Termini preizkusov znanja bodo objavljeni na spletni strani policije in Ministrstva za notranje zadeve 60 dni pred izvedbo. Preizkus znanja (pisni in praktični del) bo potekal predvidoma maja 2010.

 

Več informacij o usposabljanju občinskih redarjev