Sorodne objave

 

V Kopru smo danes, 3. decembra 2009, pred prvo plovbo krstili novi policijski čoln, namenjen varovanju morske meje. V spomin na uspešno izvedeno akcijo Sever, njeno 20. obletnico obeležujemo ravno v tem času, smo ga poimenovali z oznako P-89.

Na pomolu pred Upravo RS za pomorstvo v Kopru so ga javnosti podrobneje predstavili direktor PU Koper Božidar Štemberger, namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar in komandir Postaje pomorske policije Koper Zlatko Dolič.

IMG 0367

 Policijski čoln P-89 (tehnični podatki)  


V svojem govoru ob krstitvi čolna pred prvo plovbo je njegova "botra", namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar, dejala, da je Postaja pomorske policije Koper moderna in po evropskih standardih oblikovana enota: "Zaradi narave svojega dela je zelo specifična in kot taka pravzaprav edini branik schengenskega morskega prostora v Sloveniji, saj edina v državi prevzema odgovorno nalogo varovanja in nadzora zunanje morske meje EU." Po njenih besedah je čoln P-89 pomembna tehnična pridobitev pomorske policije, ki bo prispevala k učinkovitejšemu varovanju modre meje: "Preizkus zmogljivosti plovila je namreč pokazal, da ima čoln odlične manevrske sposobnosti. Grajen je za varno plovbo v odprtem plovnem območju, zaprta kabina pa omogoča njegovo uporabo ob vsakem vremenu. Na čolnu je tudi zmogljiv navigacijski sistem, ki omogoča sledenje več različnim plovilom hkrati." Nazadnje je novemu čolnu na pot, kot je to pri pomorcih v navadi, zaželela še mirno morje in naj "dobro služi slovenski policiji".


Govor namestnice generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar ob krstu novega policijskega čolna 

krst

Postaja pomorske policije Koper (PPOP Koper) izvaja nadzor državne meje na morju. Na 43-kilometrski slovenski obali so trije mejni prehodi za mednarodni pomorski promet: Koper, Piran in Izola. Na morski, t. i. modri meji, smo v zadnjih letih obravnavali zelo majhno število ilegalnih pribežnikov. Razporeditev patrulj za nadzor državne meje na morju se zato izvaja na podlagi predvidevanj, kje bi lahko prišlo do problematike ilegalnih prehodov ali tihotapstva.

Nadzor modre meje pomorski policisti opravljajo:

  • s patruljiranjem s policijskimi čolni (doslej so se uporabljali trije: policijska čolna P-111 in P-66 ter gumijasti policijski čoln P-88),
  • z radarjem za nadzor morske meje,
  • z nadzorovanjem morske meje s kopnega, ki ga izvajajo policijske patrulje s termovizijskimi kamerami in drugimi napravami za opazovanje (daljnogledi, naprave za nočno opazovanje, ročne termovizije),
  • z občasnimi helikopterskimi preleti, ki se opravljajo v okviru opazovanja kopenske meje.


Enota je razdeljena na:

  • skupino za izvajanje mejne kontrole (enota pokriva vse mejne prehode za pomorski promet, zato se policisti, v skupini jih je 38, v službo razporejajo na podlagi tedenskega razporeda na različne mejne prehode: Koper, Izola ali Piran) in
  • skupino za varovanje državne meje (v njej je od sistemiziranih 19 trenutno zasedenih 17 delovnih mest policistov).


Postaja pomorske policije Koper - predstavitev


Naloge policije na morju

Policisti PPOP Koper varujejo državno mejo na morju ter opravljajo mejno kontrolo na treh mejnih prehodih za mednarodni morski promet Koper, Izola in Piran. Ob opravljanju nalog varovanja državne meje na morju nadzorujejo tudi plovbo plovil v notranjem in mednarodnem prometu. Poleg tega v okviru varovanja državne meje preverjajo osebe na plovilih in osebe, ki se ukvarjajo s kakršnokoli dejavnostjo na morju. Pozorni so tudi na kršitve drugih zakonov, kot npr. Zakona o ohranjanju narave, Pomorskega zakonika, Zakona o morskem ribištvu in Zakona o varstvu pred utopitvami. Pri tem preventivno opozarjajo in svetujejo ter ukrepajo zoper kršitelje s podajo predlogov drugim prekrškovnim organom.

Pomorski policisti dobro sodelujejo z Upravo RS za pomorstvo, pristaniško kapitanijo, carino, civilno zaščito, ribiškim inšpektorjem in drugim subjekti, ki opravljajo svoje naloge na morju.

Za tesnejše sodelovanje med njimi je bila s sklepom Vlade RS ustanovljena tudi Koordinacijska skupina za morje, v kateri so predstavniki Policijske uprave Koper, Uprave RS za pomorstvo (URSP), Carinskega urada Koper, ribiškega inšpektorata, Slovenske vojske in Agencije za okolje in prostor.

V primerih prekrškov in kaznivih dejanj na morju poteka koordinacija preko OKC PU Koper. V primerih iskanja in reševanja na morju je za koordinacijo pristojen MRCC Koper (Maritime rescue coordination centre), ki ga upravlja URSP. V primeru naravnih nesreč in onesnaženja je za koordinacijo pristojen Regionalni štab civilne zaščite. Za varnost pomorske plovbe in obravnavo pomorskih nesreč po Pomorskem zakoniku je primarno pristojna URSP. Če pomorski policisti pri svojem delu na morju naletijo na pomorsko nesrečo ali so nanjo napoteni s strani OKC, opravijo reševanje, zavarujejo kraj pomorske nesreče ter opravijo druga neodložljiva opravila. O tem takoj obvestijo URSP in če njeni delavci pridejo na kraj, prevzamejo postopek, če pa se takoj ne odzovejo in ne pridejo na kraj, je o tem na URSP podan "obdolžilni predlog" v skladu z določili Zakona o prekrških.

Pomorski policisti skupaj z delavci URSP skrbijo tudi za nadzor nad oddaljenostjo kopalcev od obale, priobalno plovbo s čolni in glisiranjem ob obali.