Sorodne objave

 

V enem izmed medijev je bil včeraj objavljen prispevek o sumu spolne zlorabe dveh mladoletnih deklic. Prispevek je vseboval zelo veliko podatkov in posnetkov, ki omogočajo nedvoumno prepoznavo vpletenih oseb, tudi otrok.

Novinarji so bili pred objavo prispevka seznanjeni, da policija o svojem delu obvešča javnost le, če s tem ne škodi svojemu delu ali upravičenim koristim drugih, in da je treba v primerih, v katerih so udeleženi otroci, vedno izhajati iz koristi otrok, zaščite njihove zasebnosti in integritete. Kljub temu je medij prispevek objavil, ob tem pa s posameznimi posnetki in informacijami (ker gre za manjše naselje, v katerem se prebivalci med seboj večinoma poznajo) posredno razkril identiteto tako osumljenih kot tudi žrtev.

Naj spomnimo, da so bile maja letos sprejete prve Smernice za poročanje o otrocih, pri oblikovanju katerih je sodelovalo tudi Društvo novinarjev Slovenije. Kot je med drugim zapisano v smernicah, morajo biti novinarji posebej pozorni, da z objavo osebnih podatkov otroku in njegovi družini ne bi povzročili dodatne škode in stigmatizacije, ob pripravi in objavi novinarskih prispevkov, v katerih so udeleženi otroci, pa morajo vedno upoštevati največjo otrokovo korist. Pri poročanju o travmatičnih dogodkih, kamor prištevamo tudi spolne zlorabe, katerih razkritje bi dolgotrajno zaznamovalo otrokovo življenje in vplivalo na njegov osebnostni razvoj, naj novinarji tako ne bi objavljali podatkov, po katerih bi bilo mogoče otroka identificirati. Kot otrokovi osebni podatki so opredeljene vse lastnosti, specifične okoliščine, sorodstvena in druga razmerja, na podlagi katerih lahko sklepamo, za koga gre.

Ocenjujemo, da so bila z objavo posnetkov in informacij, ki razkrivajo identiteto otrok, prekršena pravila novinarske etike in kršene otrokove pravice. Menimo, da je bila s prispevkom otrokoma povzročena dodatna, nepopravljiva škoda, zato želimo vse predstavnike javnosti ponovno pozvati k zavedanju o občutljivosti poročanja o dogodkih, v katere so vpleteni otroci. Pravice otrok je treba postaviti nad vse ostale pravice in interese!

Ob tem opozarjamo, da je objava kakršnih koli podatkov otroka, ki je udeleženec v sodnem, upravnem ali v kakršnem koli drugem postopku, ali objava drugih informacij, na podlagi katerih bi bilo mogoče prepoznati otrokovo identiteto, tudi kaznivo dejanje kršitve tajnosti postopka po 287. členu Kazenskega zakonika, ki se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do 3 let. Policija bo ob vseh tovrstnih sumih kršitev tajnosti postopka tudi dosledno ukrepala.