Sorodne objave

 

Zaradi objektivne obveščenosti javnosti objavljamo odziv policije na nekatere očitke v javnosti v zvezi s slovensko policijo, ki so se pojavili v zadnjih dneh v medijih.

Policija, kot organ v sestavi notranjega ministrstva, opravlja svoje delo samostojno in zakonito ter z vso predanostjo, zato ne pristajamo na to, da bi postali sredstvo kakršnega koli obračunavanja kogar koli. Policija je bila in bo vedno strokovna služba, katere osnovna naloga je zagotavljanje varnosti ljudem.

Glede očitkov o kadrovskih odločitvah generalnega direktorja policije pojasnjujemo, da se vse kadrovske odločitve v policiji izvajajo skladno z zakonom in po postopkih, ki veljajo za izbor za posamezno delovno mesto, vključno z namenom doseganja večje učinkovitosti dela. Pri tem pa se po možnostih upoštevajo tudi želje zaposlenih.

Zaradi prostorske problematike, s katero se že dalj časa srečujemo na Litostrojski 54, je bila sprejeta odločitev, da se zaposlenim v vodstvu policije omogočijo ustrezni delovni prostori na območju policijskih uprav, kjer imajo bivališče. Odločitev o kraju opravljanja dela pa je bila odločitev posameznika in ne vodstva policije.

Ne glede na omenjene očitke policija uresničuje svoje temeljno poslanstvo - zagotavlja visoko stopnjo varnosti ljudem. Slovenija je v Evropi in svetu prepoznana kot ena najbolj varnih držav.