Sorodne objave

 

Med 7. in 11. novembrom bo potekal četrti del akcije 0,0 šofer. V tem času bomo policisti poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov na slovenskih cestah. Če uživate alkohol, ne sedajte za volan! Naj vozi kdo, ki ni pil, ali pa raje uporabite sredstva javnega prevoza. 

Pred nami je Martinov vikend, ko bodo po vsej Sloveniji potekala organizirana praznovanja. Kot vsako leto tudi letos v tem času pričakujemo večjo prisotnost alkohola med udeleženci v cestnem prometu, zato je pričakovati tudi več kršitev in prometnih nesreč. Da bi obvarovali dragocena življenja in zagotovili varno vrnitev domov s praznovanj za vse udeležence v prometu, bomo policisti izvajali poostrene nadzore:

  • Po vsej Sloveniji bomo izvedli številne poostrene nadzore nad psihofizičnim stanjem voznikov. V tem času bo na slovenskih cestah moč opaziti povečano število policistov, ki bodo preverjali tako vožnjo pod vplivom alkohola, kakor tudi vožnjo pod vplivom prepovedanih drog in psihoaktivnih zdravil. Poostrene kontrole bodo potekale ob različnih časovnih obdobjih in na različnih cestnih relacijah. Prav tako bodo policisti vsem kršiteljem hujših prekrškov (visoka prekoračitev hitrosti, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje določil o prednosti itd.) odredili tudi preizkus alkoholiziranosti.
  • Poostren pa bo tudi nadzor nad spoštovanjem določb Zakona o omejevanju porabe alkohola (15. člen), in sicer bodo policisti preverjali, kje oz. v katerih gostinskih lokalih so vozniki, kontrolirani v poostrenem nadzoru, in udeleženci hujših prometnih nesreč z višjo koncentracijo alkohola v izdihanem zraku, uživali alkoholne pijače.

Vozi trezen-2


Nasveti voznikom

Vozite le trezni! Če boste uživali alkoholne pijače (ne glede na zaužito količino), se ne odločite za vožnjo v cestnem prometu.
Če ste uživali alkohol, naj vozi kdo, ki alkoholnih pijač ni užival, ali uporabite javna prevozna sredstva.
Dosledno upoštevajte tudi druga cestnoprometna pravila, še zlasti pravila o hitrosti, prednosti, prehitevanju, uporabi varnostnih pasov in mobilnih telefonov ter varnostni razdalji.
 

Nasveti lastnikom gostinskih lokalov

Vsem organizatorjem javnih prireditev in lastnikom gostinskih lokalov priporočamo pazljivost pri točenju alkoholnih pijač in spoštovanje določb Zakona o omejevanju porabe alkohola, saj so med gosti tudi vozniki, ki bodo po odhodu iz lokala udeleženi v cestnem prometu.
Ne točite alkoholnih pijač tistim, ki so že pod vplivom alkohola, mladoletnim, še posebej pa tistim, za katere veste, da bodo zatem sedli v vozila! 

S preventivno akcijo, ki jo koordinira ministrstvo za zdravje, želimo vse pristojne službe zmanjšati škodljivo in tvegano rabo alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi v cestnem prometu, s tem pa tudi število prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi tega. Akcija 0,0 šofer bo potekala še v enem terminu, in sicer med 1. in 20. decembrom 2014.
 


Alkohol ubija, največkrat nedolžne!