Sorodne objave

 

V zadnjih letih se delež prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki, ni bistveno spremenil in ostaja približno desetodstoten. Skrb vzbujajoče pa je, da več kot tretjina voznikov, ki povzročijo smrtno prometno nesrečo, vozi pod vplivom alkohola.

slika plakata akcije policije Alkohol ubija

Nasveti voznikom

 • Vozite le trezni! Če boste uživali alkoholne pijače (ne glede na zaužito količino), se ne odločite za vožnjo v cestnem prometu.
 • Če ste uživali alkohol, naj vozi kdo, ki ga ni užival, ali uporabite javna prevozna sredstva.
 • Dosledno upoštevajte tudi druga cestnoprometna pravila, še zlasti pravila o hitrosti, prednosti, prehitevanju, uporabi varnostnih pasov in mobilnih telefonov ter varnostni razdalji.

Nasveti lastnikom gostinskih lokalov

Vsem organizatorjem javnih prireditev in lastnikom gostinskih lokalov priporočamo pazljivost pri točenju alkoholnih pijač in spoštovanje določb Zakona o omejevanju porabe alkohola, saj so med gosti tudi vozniki, ki bodo po odhodu iz lokala udeleženi v cestnem prometu.

 • Alkoholnih pijač ne točite tistim, ki so že pod vplivom alkohola, mladoletnim, še posebno pa ne tistim, za katere veste, da bodo zatem sedli v vozilo!

Alkohol in človek

Alkohol najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. Voznik je tako prepričan, da vozi bolje kot dejansko, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasni odzivi, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot itd.

Posledice

V prometu to konkretno pomeni izzivanje nevarnosti: prepočasna ali prehitra vožnja, težje obvladovanje ali spremljanje smeri vožnje, nevklopljeni smerni kazalci, ustavljanje pri zeleni luči, vožnja v rdečo luč itd.

plakat akcije Agencije za varnost prometa - Alkohol ubijaAlkohol v telesu

Po zaužitju alkoholne pijače se alkohol porazdeli ter razgradi v vseh telesnih tekočinah, manjši del pa se izloči skozi urin, znoj in izdihan zrak.

Kako ugotavljamo prisotnost alkohola v organizmu?

Prisotnost alkohola se ugotavlja z indikatorji alkohola in merilniki (etilometri). Indikatorji in merilniki alkoholiziranosti, ki jih uporablja policija, prikažejo vrednost alkohola v organizmu z miligrami alkohola v litru izdihanega zraka.

Kje so meje pitja?

Koliko gramov alkohola bo v vaši krvi, je odvisno od telesne teže, spola, telesnih sposobnosti, navajenosti na alkohol, vrste alkoholne pijače; od tega, kaj ste jedli pred ali med pitjem in kako ste pili (t. i. eksanje nima enakih posledic kot počasno pitje). Podlaga za izračun sta telesna teža in spol.

Primer 1

80 kg težak moški popije liter piva, v katerem je 40 gramov čistega alkohola. Približno 70 odstotkov telesne teže so tekočine, na katere se porazdeli zaužiti alkohol. Torej se razdeli na 56 kg telesne teže. Če 40 gramov zaužitega alkohola delimo s težo telesnih tekočin, dobimo stopnjo koncentracije alkohola v krvi, ki znaša 0,71 grama na kilogram krvi ali 0,34 miligrama v litru izdihanega zraka.

Primer 2

60 kilogramov težka ženska prav tako popije liter piva. Pri ženski pa tekočine obsegajo le 60 odstotkov telesne teže, torej 36 kilogramov. Če 40 gramov alkohola delimo s težo, znaša ocena koncentracije alkohola v krvi 1,1 grama na kilogram krvi ali 0,52 miligrama v litru izdihanega zraka.

Koliko alkohola je v pijači?

PIJAČA KOLIČINA ALKOHOLNA STOPNJA PIJAČE GRAMI ALKOHOLA V PIJAČI
pivo 0,50 l 4 % 20 g
vino 0,20 l 11 % 17 g
liker 0,05 l 30 % 12 g
žganje 0,05 l 40 % 16 g


Od pitja k pijanosti

Hitrost prehajanja alkohola v kri je odvisna predvsem od vrste pijače in hrane, ki ste jo ob tem pojedli. V povprečju potrebuje telo dobre pol ure, da prideta v kri približno dve tretjini zaužitega alkohola, ostanek pa pride v kri v nadaljnjih 60 do 70 minutah.

Koliko časa je alkohol v krvi?risba plakata Alkohol ubija

V povprečju se 0,07 miligrama v litru izdihanega zraka (0,15 grama alkohola na kilogram krvi) razgrajuje eno uro. Če ste imeli opolnoči 0,95 miligrama v litru izdihanega zraka (2 grama alkohola na kilogram krvi), boste zjutraj ob 7. uri na poti v službo še vedno imeli 0,48 miligrama v litru izdihanega zraka (1 gram alkohola na kilogram krvi), dopoldne pa še vedno nad 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka (0,5 grama) in boste še vedno pomenili nevarnost v prometu.

Dejstva o alkoholu in vožnji

0,2 grama alkohola na kilogram krvi ali 0,09 miligrama v litru izdihanega zraka pomeni:

 • Sposobnost opazovanja premikajočih se luči se poslabša. To na primer pomeni, da ponoči niste več sposobni pravilno oceniti razdalje do vozil, ki prihajajo nasproti ali jih dohitevate.

0,3 grama alkohola na kilogram krvi ali 0,14 miligrama v litru izdihanega zraka pomeni:

 • Sposobnost globinskega opazovanja se zmanjša. To pomeni, da razdalje ne morete več pravilno oceniti. Posledici sta tvegano prehitevanje in prekratka varnostna razdalja v gostejšem prometu. Možnost za povzročitev prometne nesreče se poveča za petkrat.

0,5 grama alkohola na kilogram krvi ali 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka pomeni:

 • Opazovani objekti se vam zdijo bolj oddaljeni, kot so v resnici. To pomeni, da v ovinek pripeljete s preveliko hitrostjo in zamujate s spreminjanjem smeri, zato lahko vozilo zanese.
 • Pojavi se t. i. rdeča slepota. Čedalje težje zaznate rdečo luč na semaforju, luči za označevanje vozila, zavorne luči, označbe za oviro na cesti itd.
 • Zmanjševati se začne sposobnost hitrega preusmerjanja pogleda z enega predmeta na drugega.
 • Prilagajanje naglim svetlobnim spremembam je čedalje težje. To pomeni, da vas lahko zasenčene luči vozila, ki pripelje nasproti, začasno oslepijo.
 • Bistveno sta zmanjšani pozornost in zmožnost pravočasnega odzivanja. To pomeni, da je pot ustavljanja daljša. Če pri hitrosti 50 km na uro pritisnete na zavoro sekundo pozneje, se pot ustavljanja vozila podaljša za 14 metrov.
 • Pojavijo se motnje ravnotežja, kar je nevarno zlasti za tiste, ki se vozijo z vozili z dvema kolesoma.

1,0 gram alkohola na kilogram krvi ali 0,48 miligrama v litru izdihanega zraka pomeni:

 • Bistveno je moten odziv oči na svetlobo. To pomeni, da se težko prilagajate hitrim svetlobnim spremembam.
 • Bistveno je zožen zorni kot oči. To pomeni, da ne morete več pravočasno dojemati, kaj prihaja z vaše leve in desne strani, kar je lahko usodno zlasti v križiščih.
 • Zaznavanje in ocenjevanje globine prostora in pozornost se zmanjšata za polovico. To pomeni, da praviloma vozite s premajhno varnostno razdaljo, da so vaši odzivi prepozni in večinoma napačni in da se na določene nevarnosti sploh ne odzivate več. Posledice so naleti.
 • Odzivni čas in z njim pot ustavljanja se povečujeta.
 • Možnost udeležbe v prometni nesreči se v primerjavi s treznim voznikom poveča za 25-krat.

Aktivnosti policije za zmanjšanje deleža alkoholiziranih udeležencev v cestnem prometu 

 • Poostreni nadzori policistov nad psihofizičnim stanjem voznikov, zlasti v bližini gostinskih lokalov, diskotek, nočnih klubov in drugih mest, kjer se pričakuje tovrstna problematika.

Policisti iz prometa izločajo voznike, ki kljub zakonskim določbam in opozorilom vozijo pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil, s čimer želijo zagotoviti večjo stopnjo varnosti vsem drugim udeležencem v cestnem prometu.

Sankcije za vožnjo pod vplivom alkohola 

Prisotnost alkohola v izdihanem zraku pokažejo indikatorji alkohola. Sankcije za vožnjo pod vplivom alkohola po Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) so:

 • globa za vožnjo pod vplivom alkohola od 300 do 1.200 evrov,
 • vozniku se poleg globe izreče od 4 do 18 kazenskih točk (višina globe in število kazenskih točk sta odvisna od stopnje alkoholiziranosti),
 • prepoved vožnje motornega vozila,
 • začasen odvzem vozniškega dovoljenja,
 • pridržanje voznika od najmanj 6 ur do največ 12 ur, razen:
  • če se vozniku ob izpolnjevanju pogojev iz 23. člena tega zakona začasno zaseže vozilo ali
  • če je kraj postopka neposredno pred objektom, v katerem voznik dejansko biva, in če voznik to dejstvo verjetno izkaže ter je iz okoliščin mogoče sklepati, da je tja namenjen in ne bo nadaljeval vožnje.

Vozniku, ki ima več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali 1,10 grama alkohola na kilogram krvi, se poleg globe izreče tudi 18 kazenskih točk. Enaka sankcija velja tudi za voznike, ki na zahtevo policista odklonijo preizkus ali strokovni pregled ugotavljanja prisotnosti alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi v organizmu.

Udeleženci v cestnem prometu, ki ne smejo imeti alkohola v organizmu

To so:

 • vozniki motornih vozil ali skupine vozil kategorije C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE;
 • vozniki vozil, s katerimi se prevaža nevarno blago;
 • vozniki vozil, s katerimi opravljajo javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz oseb za lastne potrebe;
 • poklicni vozniki motornih vozil, kadar opravljajo ta poklic;
 • učitelji vožnje med usposabljanjem kandidatov za voznika v vožnji motornega vozila;
 • kandidati za voznike med usposabljanjem v vožnji motornega vozila;
 • spremljevalci;
 • vozniki začetniki;
 • vozniki motornih vozil, ki nimajo vozniškega dovoljenja ali v njem nimajo vpisane kategorije motornega vozila, ki ga vozijo;
 • vozniki motornih vozil, ki se jim izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega vozila ali jim je vozniško dovoljenje odvzeto;
 • vozniki, ki prevažajo skupine otrok.

Drugi vozniki

Do vključno 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka ali 0,50 grama alkohola na kilogram krvi smejo imeti drugi vozniki, pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov nezanesljivega ravnanja.

slika plakata akcije Alkohol ubija

Odvzem krvi

Če se preiskovanec ne strinja z rezultatom preizkusa alkoholiziranosti z indikatorjem oziroma zanika, da je pod vplivom alkohola, policist odredi preizkus z merilnikom alkohola v izdihanem zraku (etilometrom) ali strokovni pregled z odvzemom krvi ali krvi in urina. Če se ugotovi, da ima v organizmu več alkohola, kot dovoljuje zakon, mora stroške strokovnega pregleda ali preizkusa z merilnikom alkohola v izdihanem zraku (etilometrom) plačati preiskovanec.

Ker alkohol različno vpliva na ljudi, lahko zdravnik, ki opravi strokovni pregled, ugotovi, da preiskovanec ni sposoben voziti v cestnem prometu, tudi če ima v krvi manjšo količino alkohola, kot je še dopustna.

Koristne informacije za lažje potovanje po evropskih cestah

Če z avtomobilom potujete v tujino, lahko preverite potovalne informacije za evropske države: kateri so osebni dokumenti in dokumenti za avtomobil, potrebni za vstop v posamezno državo; kakšni so tamkajšnji prometni predpisi (dovoljena stopnja alkohola v krvi, omejitve hitrosti, obvezna uporaba luči, obvezna uporaba odsevnega jopiča ...); kako je s prevozom otrok v vozilu in zimsko opremo. Najdete še informacije za avtodome, pomembne številke, informacije o diplomatskih predstavništvih, tovornem prometu in še mnogo drugih informacij, in sicer na spletni strani AMZS, v rubriki Potovalne informacije po evropskih državah.

Povezane vsebine

Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu - nacionalna preventivna akcija Javne agencije RS za varnost prometa
Prometna varnost