Sorodne objave

 

V Vadbenem centru Gotenica se je včeraj, 10. novembra 2014, začelo dvotedensko osnovno usposabljanje policistov kandidatov za delo v mednarodnih civilnih misijah. Ob tej priložnosti je organizatorje, izvajalce in udeležence pozdravil direktor Uprave uniformirane policije mag. Srečko Jarc.

UNPOC2014 061 zm

Mednarodne civilne misije (MCM) in operacije so danes bolj kompleksne in zahtevne, kot so bile nekoč. Poleg vojaškega nadzora in skrbi za zagotavljanje varnega okolja vsebujejo tudi številne civilne aktivnosti, ki odstopajo od običajnih nalog ljudi v uniformah. To pa narekuje tudi visoko stopnjo strokovne usposobljenosti vseh njenih pripadnic in pripadnikov.

Namen usposabljanja je, da udeleženci pridobijo tako teoretična kot praktična znanja ter veščine za strokovnejše, varnejše in učinkovitejše delo v MCM. Med drugim se bodo udeleženci seznanili z oblikami dela in standardi delovanja MCM, načeli mirovnega posredovanja in značilnostmi kriminalitete na kriznih območjih. Spoznali bodo ukrepe s področja varnosti in zaščite, morali pa bodo osvojiti tudi znanje o zdravstveni zaščiti in prvi pomoči. Poleg pridobivanja teoretičnega znanja se bodo tudi urili na terenu.

Usposabljanja se udeležujejo poleg predstavnikov slovenske policije še predstavniki bosanske, črnogorske, makedonske, slovaške, češke, srbske in hrvaške policije. Izvajalci so policijski strokovnjaki in strokovnjaki iz zunanjega ministrstva in Fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min ter predstavniki tujih policij (švedske, črnogorske, slovaške in hrvaške). Usposabljanje, na katerega so se vsi sodelujoči predhodno intenzivno pripravili na daljavo, preko e-učilnice, organizira in vodi Sektor za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije.
 
Slovenska policija je od Organizacije združenih narodov leta 2010 pridobila certifikat za to usposabljanje, kar je zanjo prvi mednarodno verificiran program usposabljanja. Na njegovi podlagi lahko izvajamo usposabljanje tudi za članice OZN, ki takšnega programa same še ne vodijo. Certifikat je potrebno obnoviti na štiri leta in posebnost tokratnega usposabljanja je, da tuji strokovnjaki ocenjujejo njegovo pripravo in potek, vsebino ter odzive udeležencev.

Slovenska policija sodeluje v mednarodnih civilnih misijah od leta 1997; trenutno 10 policistov deluje v dveh, in sicer EUPOL COPPS Palestina in EULEX Kosovo.

Foto: MNZ