Sorodne objave

 

Toplejši pomladni dnevi so na ceste ponovno privabili veliko kolesarjev, zato se z majem začenja medresorska akcija za večjo varnost kolesarjev, ki jo vodi Javna agencija RS za varnost prometa. Tudi policisti bomo varnosti kolesarjev ves mesec namenjali posebno pozornost.

Izvajali bomo številne aktivnosti: pri kolesarjih bomo preverjali, ali spoštujejo predpise, pozorni pa bomo tudi na kršitve voznikov motornih vozil, s katerimi ti ogrožajo kolesarje. Poostren nadzor bo potekal po vsej Sloveniji, policijske aktivnosti pa se bodo izvajale predvsem na tistih območjih, kjer je problematika varnosti kolesarjev večja. Prav tako bomo izvajali nadzore nad vožnjo kolesarjev v naravnem okolju.

Ves čas kolesarske sezone pa bomo delovali tudi preventivno: sodelovali bomo s šolami pri izvajanju kolesarskih izpitov, pri osnovnošolcih preverjali kolesarske izkaznice, ponekod bomo skupaj z občinskimi redarskimi službami pregledovali ustreznost kolesarskih poti in signalizacije. Kolesarje bomo opozarjali tudi na pomen uporabe zaščitne čelade, ki je za otroke obvezna, priporočamo pa jo tudi odraslim!

01 VarnoNaKolo

 Več nasvetov za varno udeležbo kolesarjev v cestnem prometu


Z akcijo želimo sporočiti, da so kolesarji med ranljivejšimi udeleženci v prometu, zato morajo biti vozniki motornih vozil nanje še posebej pozorni. To pomeni, da morajo dosledno upoštevati pravila prednosti (npr. počakati na prehodih, kjer imajo kolesarji prednost), voziti vštric kolesarja v zadostni oddaljenosti (vsaj 50 cm), sicer lahko ta izgubi ravnotežje, v naseljih zmanjšati hitrost itd.

Previdno in odgovorno pa morajo voziti tudi kolesarji sami. Ne smejo ogrožati pešcev, prilagoditi morajo svoje ravnanje okoliščinam, upoštevati prometne predpise in ne voziti v nasprotni smeri, saj je lahko to zelo nevarno zanje in za druge udeležence v prometu. Kot namreč kažejo statistični podatki, so najpogostejši vzroki prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev prav neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil prednosti ter nepravilna stran in smer vožnje, k težjim posledicam pa prispevajo tudi odsotnost zaščitne opreme pri kolesarjih: neuporaba kolesarske čelade, ustreznih oblačil, neuporaba luči na kolesu in odsevnikov, pomanjkanje nadzora nad kolesom (če kolo ni tehnično brezhibno ali pa je vožnja prehitra glede na razmere) ter alkohol pri voznikih in kolesarjih. 


Dodatne informacije, nasveti in in statistični podatki v zvezi s problematiko kolesarjev in prometnimi nesrečami so dostopni v akcijskem načrtu