Sorodne objave

 

Na celodnevnem posvetu z naslovom Otrok v družinskem sporu, ki sta ga na Pravni fakulteti v Ljubljani 14. maja 2015 organizirala Varuh človekovih pravic RS in Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, je kot predstavnica policije sodelovala tudi Neža Miklič iz Uprave kriminalistične policije.

Naj starši resnično ravnajo zgolj v korist otroka, je bilo osrednje sporočilo posveta, organiziranega v želji, da v sodelovanju s predstavniki strokovne javnosti, civilne družbe in pristojnih državnih organov ugotovimo, kako bi lahko izboljšali položaj otrok, ki se znajdejo v družinskem sporu kot njegovi najšibkejši členi.

P5148516

Na dobro obiskanem posvetu so sodelovali predstavniki staršev, nevladnih organizacij, centrov za socialno delo, sodišč, policije, mediatorji, zagovorniki otrok, izvedenci, odvetniki in drugi strokovnjaki, ki delujejo na zelo različnih področjih uresničevanja otrokovih pravic.

 

Vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Neža Miklič je nastopila s prispevkom Razveza kot rizični faktor za nasilje, v katerem je poudarila, da je razveza ali razpad zveze pogosto eden izmed kritičnih trenutkov za družino. Življenje vseh njenih članov postane stresno, še zlasti, kadar postopki trajajo dneve, mesece ali celo leta. Razveza, sprva zgolj civilni postopek, lahko zaradi hude stresne obremenitve in izjemnih čustvenih šokov preide v nasilje, s čimer postane tudi del policijskih in predkazenskih postopkov.

Po besedah Mikličeve je razveza tudi za otroka vedno stresna izkušnja: "Otrok se namreč čustveno in občutljvo odziva na vedenje svojih bližnjih. Travmatski dogodki imajo lahko dolgoročne posledice na otrokov psihosocialni razvoj. Tako je v neizprosni borbi za premoženje in za skrbništvo nad otrokom večkratna žrtev prav otrok. Korak do nasilja je namreč največkrat kratek in hiter. Vedno na škodo otrok, ki se šele oblikujejo, saj je nasilno vedenje priučeno vedenje. Oblike otroških stisk, majhnih in velikih, ki jih pri svojem delu srečujejo in obravnavajo policisti, so nepredstavljive in puščajo posledice še dolgo v odrasli dobi. Vstop policije naj bo skrajni in nujni ukrep, policist pa naj v otrokovem življenju ostane zgolj varna točka - roka pomoči."