Sorodne objave

 

V Policijski akademiji smo danes, 1. marca 2010, slovesno odprli kriminalistični tečaj 2010. Gre za strokovno najpomembnejši program usposabljanja za kriminalistično preiskovanje.

IMG 6246z

Udeleženke in udeležence je pozdravila namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar.


Na štirimesečno obdobje jih je pospremila z besedami, da bo zagotovo naporno, a da jim bodo odlični predavatelji in strokovnjaki pomagali, da bodo iz tega potegnili najboljše. "Strokoven kader je tisto, kar v tem času najbolj potrebujemo. /.../ Da bi bili pri tem čim bolj učinkoviti, se moramo ves čas učiti, izobraževati, svoje znanje nadgrajevati in ga bogatiti. Le tako bomo lahko ustrezno poskrbeli za varnost občanov. /.../ Želim vam, da osvojite kar se da največ znanja. Po zaključenem kriminalističnem tečaju pa ohranite še vsaj toliko radovednosti, da boste tudi v prihodnje znali izkoristiti vsako priložnost za nova spoznanja."

Novozaposlene kriminaliste sta nagovorila tudi pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Slavko Koroš in pomočnik direktorja Policijske akademije Zdenko Renko. Poudarila sta, da gre za osnovno obliko usposabljanja, ki jim bo prineslo znanje o kriminalistični stroki, ki je potrebno za samostojno, strokovno in zakonito opravljanje nalog kriminalistične policije. Pri nabiranju novega znanja in izkušenj sta jim zaželela veliko uspeha.

IMG 6258z

V prvi vrsti (od leve proti desni): vodja kriminalističnega tečaja Evgen Česnik, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije Slavko Koroš, namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar in pomočnik direktorja Policijske akademije Zdenko Renko; v ozadju tečajniki.


Kriminalistični tečaj je razdeljen na teoretični del, ki poteka v Ljubljani, in praktični del, ki bo potekal v Gotenici. Teoretičnega dela se bo udeležilo 22 udeležencev iz posameznih policijskih uprav, Uprave kriminalistične policije in Centra za forenzične preiskave pri Generalni policijski upravi. Praktičnega dela pa se bo poleg njih udeležilo še 23 udeležencev, ki so jih za ta del tečaja predlagale posamezne policijske uprave. Na teoretičnem delu bodo predavali priznani strokovnjaki iz policije in zunanjih institucij, praktični del tečaja pa bodo izvedli inštruktorji kriminalistične policije. Vsebine kriminalističnega tečaja se vsako leto sproti dopolnjujejo glede na potrebe, ki jih narekujeta praksa in trenutna situacija na področju preiskovanja kriminalitete.

Pri praktičnem delu tečaja, ki traja neprekinjeno dvanajst dni, udeleženci pridobijo praktična znanja in spretnosti za odkrivanje in preiskovanje kriminalitete (kot na primer za vožnjo v posebnih razmerah in izvajanje praktičnih postopkov, ogled kraja železniške nesreče, preiskovanje oboroženega ropa, samomorov, nesreč in drugih primerov sumljive smrti ter uporabo helikopterja v kriminalistične namene, ogled kraja eksplozije in požiga idr.).

Na začetku, ko kriminalisti šele začenjajo svojo poklicno kariero, pridobijo s kriminalističnim tečajem osnovna znanja in so sposobni samostojno opravljati svoj poklic. Kasneje se kriminalisti usposabljajo in izpopolnjujejo na bolj specializiranih tečajih ali usposabljanjih, kjer pridobivajo specialna znanja za delo na posameznih področjih kriminalitete.

Med udeleženci teoretičnega dela tečaja je tokrat devet žensk oz. 41 odstotkov. Največ udeležencev ima univerzitetno izobrazbo, največkrat s področja prava, ekonomije, politologije in varstvoslovja. Šest udeležencev tečaja že dela na področju gospodarske kriminalitete.

Kriminalistični tečaj, ki ga organizirata in izvajata Uprava kriminalistične policije in Policijska akademija, bo trajal do 18. junija 2010.