Sorodne objave

 

Evropski svet za varnost prometa je Slovenijo glede uspešnosti držav na področju varnosti cestnega prometa umestil na prvo mesto v Evropi. V Sloveniji smo od leta 2001 na letni ravni zmanjšali število smrtnih žrtev na cestah za 61 odstotkov. Zato je Slovenija včeraj, 18. junija 2015, prejela evropsko nagrado za varnost v cestnem prometu. 

Lansko leto je v državah EU na milijon prebivalcev na cestah v povprečju umrlo 51 ljudi, v Sloveniji pa 52. V letu 2014 je bilo v državah EU 5700 manj smrtnih žrtev v primerjavi z letom 2010. Največ jih je umrlo v Latviji, Romuniji, Bolgariji, Litvi in na Poljskem, najmanj pa na Švedskem, Nizozemskem, Malti in Veliki Britaniji. Slovenija se po številu smrti na milijon prebivalcev uvršča v samo evropsko povprečje.

naslovnicaRoad safety in European Union (brošura v angleškem jeziku) 


Več o tem lahko preberete v brošuri o trendih, statističnih podatkih in glavnih izzivih na področju varnosti cestnega prometa, ki jo je pripravila Evropska komisija.

Evropska nagrada za varnost v cestnem prometu PIN (Road Safety Performance Index Report) je priznanje Sloveniji, da je v preteklih letih storila veliko za izboljšanje varnosti cestnega prometa.

02 promet

Grafikon 1: Slovenija se po številu smrti na milijon prebivalcev uvršča v evropsko povprečje.


Pešci

Število smrtnih žrtev v EU se je med pešci zmanjšalo za 10 odstotkov od leta 2010. Slovenija se s 15 odstotki uvršča pod povprečje EU, ki je 22 odstotkov vseh umrlih. Največ nesreč, v katerih umrejo pešci, kar 69 odstotkov, se jih zgodi v naseljih.

04 promet

Grafikon 2: Delež umrlih pešcev od skupnega števila smrtnih žrtev po državah


Kolesarji

Skupno je v prometnih nesrečah v EU umrlo 8 odstotkov manj kolesarjev. Število smrtnih žrtev med kolesarji se je v letu 2014 znižalo za 3 odstotke v primerjavi z letom 2013. Padec manjšega odstotka pripisujejo vse večjemu številu kolesarjev v EU in slabi cestni infrastrukturi za kolesarje.

05 prometGrafikon 3: Delež umrlih kolesarjev od skupnega števila smrtnih žrtev po državah


Motoristi in mopedisti

Vsako leto na cestah EU umre tudi veliko število motoristov. V letu 2014 znaša delež umrlih motoristov 15 odstotkov, od tega so 3 odstotki vozniki mopedov. Največji delež umrlih motoristov je v Grčiji, Italiji, Franciji in znaša več kot 20 odstotkov. Smrtne prometne nesreče z udeležbo motoristov ali prometne nesreče s telesnimi poškodbami se zgodijo na vseh kategorijah cest, s smrtnim izidom pa največkrat, v 56 odstotkih, na regionalnih in lokalnih cestah.

06 promet

Grafikon 4: Delež umrlih motoristov in mopedistov od skupnega števila smrtnih žrtev po državah


K izboljšanju prometne varnosti je pripomoglo tudi policijsko delo. Policija je sodelovala in bila velikokrat tudi pobudnik v različnih aktivnostih. V Policiji smo ponosni na nagrado, ob tem pa se zavedamo, da je vsak uspeh velika obveza za v prihodnje.