Sorodne objave

 

"Z začasno ponovno uvedbo nadzora na meji z Madžarsko želimo poskrbeti za nadzor nad migracijskimi tokovi," sta na današnji novinarski konferenci poudarila ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar in generalni direktor policije Marjan Fank. Nadzor stopi v veljavo nocoj ob polnoči.

Gre za začasen ukrep, skladen s schengenskimi pravili. Na Ministrstvu za notranje zadeve in policiji se že dalj časa pripravljamo na morebitno preusmeritev migracijskega toka z Zahodnega Balkana. Situacijo v regiji intenzivno spremljamo. Začasen ukrep smo predlagali na podlagi ocene tveganj. Gre za nujen ukrep za obvladovanje morebitnega množičnega prihoda migrantov s ciljem nadzora in preprečevanja nekontroliranega prihoda na ozemlje Republike Slovenije. Izkušnje najbolj obremenjenih držav kažejo, da je v tem trenutku ključnega pomena pravočasno sprejetje ukrepov za obvladovanje situacije.

IMG 9067

Ministrica mag. Vesna Györkös Žnidar je dejala, da gre za neizogiben ukrep z namenom obvladovanja migracijskega toka: "Glede na množičnost, nepredvidljivost, glede na dejstvo, da se migracijski tokovi odvijajo v navalih, da imamo opravka z mešanimi migracijskimi tokovi, je naša odgovornost in obveznost storiti vse, da do nekontroliranih situacij v naši državi ne pride, in da storimo vse, da bo proces postopen, obvladovan in ob sprotnem sproščanju kapacitet, ki jih Republika Slovenija ves čas intenzivno pripravlja. Bistveno je, da lahko migrantom zagotovimo dostojno obravnavo, da se policiji olajša delo, saj je prva, ki pride v stik z migranti, ne nazadnje pa moramo storiti vse, da se izognemo resnemu ogrožanju javnega reda in notranje varnosti."

Generalni direktor policije Marjan Fank pa je pojasnil, da je osnovni razlog za začasno uvedbo mejnega nadzora ocena ogroženosti in dogajanje v zadnjih dneh. Ocena tveganja namreč nakazuje, da bi lahko bil zaradi nenadzorovanega pretoka migracij ogrožen javni red in notranja varnost v Sloveniji. Ocena ogroženosti temelji na podatkih, ki smo jih prejeli v zadnjih dneh in glede dogajanja v zadnji noči na meji med Srbijo in Hrvaško. Kot je poudaril, ne gre za zapiranje meja ali klasično mejno kontrolo na zunanji schengenski meji, ampak za okrepljen nadzor policije na mejni črti, kjer je tranzita največ, z namenom, da so te migracije pod nadzorom, da lahko policija pravočasno in učinkovito zazna ilegalne migracije in tiste osebe, ki te ilegalne migracije omogočajo. Med drugim je poudaril, da morebiten povečan občutek strahu pred kriminaliteto nima temelja ne na podlagi naših ocen ne na podlagi izkušenj v drugih držav: "Slovenska policija bo poskrbela, da tokovi ilegalnih migracij ne bodo vplivali na občutek varnosti naših državljanov."

Za državljane Slovenije pa to pomeni, da je za prečkanje te mejne črte treba imeti pri sebi potovalne dokumente in da so podvrženi mejni kontroli. Vendar ne bo šlo za klasične mejne prehode, za klasično mejno kontrolo, ampak se bo kontrola izvajala selektivno. To pomeni, da ne predvidevamo večjih zastojev, izločena bodo tista vozila, potniki, ki bi bili po naših indikatorjih lahko povezani s tokovi ilegalnih migracij. Za normalne prometne tokove vozil, blaga, potnikov ne pričakujemo bistvenih sprememb. Ta mejna kontrola se bo opravljala samo na tistih mejnih prehodih, ki so sicer tudi izpostavljeni tranzitu, ne na vseh, izvajala pa se bo izključno na podlagi ocene trenutnih razmer.

Daljša informacija in zvočni posnetek z novinarske konference sta v sporočilu za javnost: Z začasno ponovno uvedbo nadzora na meji z Madžarsko želimo poskrbeti za nadzor nad migracijskimi tokovi

Dodatne informacije: Avstrijska policija bo začela izvajati nadzor na mejnih prehodih Šentilj, Karavanke in Ljubelj (16. september 2015)