V Policijski akademiji v Tacnu smo danes, 15. aprila 2010, organizirali konferenco o dobrih praksah v slovenski policiji in podelili priznanja avtorjem najboljših dobrih praks za leto 2009.

IMG 0320

Zanimanja za udeležbo na konferenci o dobrih praksah je bilo veliko.

 

V policiji si prizadevamo za racionalizacijo dela in uvajanje še bolj učinkovitih delovnih procesov. V ta namen z internim razpisom že od leta 2004 iščemo primere dobre prakse in s tem enote in zaposlene, ki so sposobni prepoznati, razvijati in uveljavljati dobre rešitve pri svojem delu.

 

IMG 0316

 Zbrane je nagovoril tudi generalni direktor policije Janko Goršek: ''Poslanstvo našega poklica skozi čas sicer ostaja enako, a intenzivne družbene spremembe nam narekujejo, da zahteve in potrebe družbe pravočasno zaznamo in se nanje ustrezno odzovemo. Neomajno stati na mestu in si ne drzniti razmišljati izven ustaljenih okvirjev je nevarno."

 

Zvočni posnetek izjave Janka Gorška (mp3) 

 

''Ena najprijetnejših obveznosti vodstva policije je vsekakor pohvaliti policiste za dobro opravljeno delo. To še posebej velja takrat, ko enote in posamezniki presežejo golo izpolnjevanje poklicnih nalog in jih obogatijo z dodano vrednostjo, '' je med drugim dejal generalni direktor policije Janko Goršek.

''Dobre prakse vedno izhajajo iz pozitivne motivacije in prepričanja, da si je mogoče zastaviti še višje cilje in naloge opraviti še bolje. V izjemno veselje mi je, da je takšna motivacija našla svoje mesto tudi v policiji, ki zaradi svoje velikosti in strogega hierarhičnega sistema spremembam ni vedno naklonjena,'' je še dodal. Po njegovih besedah je "implementacija novosti najprej v manjše okolje odlična priložnost, da preizkusimo njene prednosti in slabosti, ne da bi pri tem zagnali celotno kolesje policije. Temeljni pogoj za uspešno vpeljavo sprememb pa je poleg izvrstnih idej avtorjev predvsem dovzetnost nadrejenih, ki znajo prisluhniti predlogom svojih zaposlenih, jih spodbuditi, da krepijo lastno izvirnost in razvijajo nove ideje.''

Letos smo o tem prvič organizirali tudi konferenco, na kateri je generalni direktor policije Janko Goršek podelil priznanja avtorjem najboljših dobrih praks za leto 2009. Kot najboljše so se tokrat dokazale naslednje dobre prakse:

1. mesto: Preventivni projekt Policija za otroke – policist Leon svetuje, avtor mag. Dušan Ferenčak iz Policijske uprave Slovenj Gradec

2. mesto: Anonimna e-prijava korupcijskih kaznivih dejanj, avtor Robert Lalić iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi

3. mesto: Načrt ukrepanja v primeru ropa finančnih ustanov na območju Policijske uprave Celje, avtor Goran Jusufović iz Policijske uprave Celje

Letos je bila v policiji poskusno izvedena tudi spletna anketa o dobrih praksah. Na prvo mesto se je po spletni anketi uvrstila rešitev E-poslovanje z obrazci JN-1 Predlog za nabavo avtorjev Leona Pignarja in Mitje Kšela iz Policijske uprave Maribor, ki sta zato prejela posebno priznanje.

 

IMG 0349

 Avtorji najboljših dobrih praks za leto 2009 so prejeli priznanje.

 

Po podelitvi priznanj so se s svojimi prispevki na kratko predstavili tudi avtorji nagrajenih rešitev iz prejšnjih let. Pester nabor po vsebini in obliki različnih primerov dobrih praks kaže, da imajo zaposleni v policiji veliko inovativnih idej in da je skrb za izboljšanje dela policije na visoki ravni.

Dobre prakse v slovenski javni upravi pa je predstavila dr. Gordana Žurga iz Ministrstva za javno upravo. V svojem govoru je med drugim izpostavila odlično sodelovanje pri izmenjavi znanja in izkušenj o dobrih praksah med Policijo in Ministrstvom za javno upravo ter pohvalila pobudo Policije za organizacijo takšnih konferenc.

 

IMG 0367

Pobudnik konference o dobrih praksah mag. Lado Bradač je pohvalil motiviranost zaposlenih v policiji, ki so se kot avtorji številnih in raznolikih dobrih rešitev prijavili na razpis za najboljše dobre prakse v letu 2009.

 

Zaposleni znotraj posamezne organizacijske enote pogosto najdejo izvirne in učinkovite rešitve, ki jih nato vpeljejo v prakso. Z izrazom dobra praksa je mišljena inovativna organizacijska, poslovnoprocesna, finančna, informacijska ali druga poslovna rešitev, ki je uveljavljena in preizkušena v praksi delovanja enote in pripomore k povečanju učinkovitosti, zmanjšanju stroškov, izboljšanju kakovosti storitev, lažjemu dostopu uporabnikov do storitev oz. večjemu zadovoljstvu uporabnikov ali zaposlenih.

Za vsako organizacijo je pomembno, da ne izpostavlja le slabega dela, temveč zna poiskati in pohvaliti tudi dobro opravljeno delo. Prav je, da jih tudi v policiji prepoznamo in ovrednotimo, najboljše med njimi pa kot primere dobre prakse nagradimo in predstavimo tako interni kot širši javnosti.