Sorodne objave

 

V Policijski akademiji je v petek, 8. januarja 2016, pred generalnim direktorjem policije Marjanom Fankom slovesno prisegla V. skupina kandidatk in kandidatov za policiste nadzornike državne meje, ki je uspešno zaključila usposabljanje delavcev policije za varovanje zunanje meje Evropske unije.

raport

Slovesnosti ob zaključku usposabljanja se je poleg kandidatk in kandidatov ter njihovih prijateljev in svojcev, generalnega direktorja policije Marjana Fanka, direktorja Policijske akademije Danijela Žibreta, ravnatelja Višje policijske šole mag. Iva Holca in drugih vabljenih gostov udeležila tudi ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar.

holc polutnik

 Uvodoma je ravnatelj Višje policijske šole mag. Ivo Holc predstavil skupino kandidatk in kandidatov za policiste za nadzor državne meje in povedal nekaj besed o njihovem usposabljanju.


Cilj šestmesečnega usposabljanja, ki se je začelo 29. junija 2015 in se končalo v začetku januarja letos z izpitom za izvajanje policijskih pooblastil, je bil usposobiti kandidate za učinkovito varovanje državne meje. Kandidati so osvojili tako strokovno-teoretična znanja (v Tacnu in Gotenici) kot tudi povsem praktična znanja in veščine (pod vodstvom inštruktorjev na policijskih postajah, ki opravljajo naloge varovanja državne meje).

Med 19. oktobrom in 6. novembrom pa so bili aktivno vključeni tudi v sodelovanje pri akciji Migrant, in sicer na policijskih postajah Brežice in Dobova. Tako so lahko sami spremljali, kako močno je celotna policija vpeta v delo z migranti.

144ndm skupina

Od 150 vpisanih kandidatov jih je obveznosti po programu uspešno opravilo 144, ki so tako izpolnili pogoje za opravljanje izpita za izvajanje policijskih pooblastil.

kandidat

 Prisego pred generalnim direktorjem policije je v imenu celotne skupine podal kandidat za policista nadzornika državne meje Siniša Nedeljkov.

gdp nagovor

Policistke in policiste, ki so prisegli, je nato nagovoril generalni direktor policije Marjan Fank, ki jim je najprej čestital za uspešen zaključek usposabljanja in jim izrekel dobrodošlico v slovenski policiji.


Med drugim je poudaril, da je varovanje zunanje schengenske meje oz. upravljanje zunanjih meja EU velika skrb in odgovornost, kar se je zlasti pokazalo v zadnjih nekaj mesecih, ko se je delo mejne policije znašlo pod močnimi žarometi domače in svetovne javnosti. Zato je bilo spričo zaostrenih humanitarno-varnostnih razmer v času povečanih migracijskih tokov skozi našo državo treba tudi njih, kandidate, aktivno vključiti v pomoč policistom na meji, kjer pa so pridobili veliko praktičnega znanja in izkušenj ter bili deležni tudi precej pohval.

Ob tej priložnosti jih je opozoril na pomen strokovnega in zakonitega, pa tudi strpnega, vljudnega, prijaznega opravljanja nalog, z veliko mero posluha za sočloveka, saj policija ni le represiven organ. Dejal jim je še, naj policijska pooblastila, ki so jih pravkar pridobili, spremlja tudi velika odgovornost, pri delu naj jih poleg zakonskih določb in navodil stroke vodijo tudi etična načela, v svojih kolektivih pa naj si pomagajo med sabo in si zaupajo, saj bodo lahko le tako dobro sodelovali in bili uspešni.

gdp kandidati

"Vaša skupina je prva po več letih, ki jo bomo na novo zaposlili. Bil je že skrajni čas, saj so aktualni migracijski pritiski zaradi slabšanja tako ekonomskih kot družbeno-političnih razmer v svetu čedalje večji. Zato tudi ni pričakovati, da bi nam kaj kmalu zmanjkalo dela na tem področju. In ker živimo v času, ko nas mediji, predstavniki nevladnih organizacij in drugi spremljajo na vsakem koraku, se moramo še toliko bolj truditi, da z dobrim delom ohranimo sedanje podporo in zaupanje javnosti v policijo," je še poudaril Fank ter jim zaželel veliko uspehov pri njihovem delu in da bi s ponosom nosili modro uniformo.

kape

Nove policistke in policisti so na slovesnosti prejeli pisne prisege, skupaj s kodeksi policijske etike in potrdili o uspešno končanem usposabljanju, nato pa takole, s šapkami visoko v zrak, izrazili svoje veselje.