Sorodne objave

 

V Sloveniji nad spoštovanjem prepovedi in režimov ohranjanja narave bdijo tudi naravovarstveni in prostovoljni nadzorniki. Pri usposabljanju novih nadzornikov pomembno vlogo igra Vadbeni center Gotenica, kjer poteka obvezno tridnevno usposabljanje za operativne postopke. Danes, 3. februarja 2016, je usposabljanje zaključila zadnja skupina 20 kandidatov od skupno 107, kolikor so jih v Gotenici usposobili od novembra 2015 dalje.

Gotenica KurjenjeVNaravi

Kurjenje v naravi


Naravovarstvenih nadzornikov je trenutno 29, zaposleni so v narodnem, regijskih in krajinskih parkih in rezervatih, med njimi tudi nekdanji policisti. Prostovoljnih nadzornikov je 25, s parki sodelujejo kot ljubitelji narave. Od leta 2014 dalje so njihova pooblastila bistveno širša, med njimi tudi: ustaviti voznika vozila na motorni pogon; zaseči vozilo na motorni pogon; odvzeti predmete; zahtevati in dobiti na vpogled osebno izkaznico.

Poleti 2015 je Ministrstvo za okolje in prostor sprejelo Uredbo o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov, ki je upoštevala nova pooblastila in v izobraževanje uvedla nov obvezen sklop "Naravovarstveni/prostovoljni nadzornik kot uradna oseba in operativni postopki". Za njegovo izvedbo je pristojna organizacijska enota Generalne policijske uprave, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

Gotenica SkupinaNaTerenu Skupina na terenu


Jeseni 2015 se je začelo usposabljanje kandidatov za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike, ki je potekalo v manjših skupinah dva dni v Ljubljani (teoretski del), tri dni v Gotenici in en dan na terenu v Triglavskem narodnem parku.

Usposabljanje v Gotenici je izvajala Policijska akademija, pretežno na terenu. Pozornost je bila zlasti na varnostnih vidikih izvajanja operativnih postopkov. Tudi na zaključnem dnevu v Triglavskem parku sta sodelovala predstavnika Policije, in sicer iz Generalne policijske uprave in Policijske postaje Kranjska Gora. Udeleženci so bili z usposabljanjem izjemno zadovoljni in ga ocenili kot odlično.

Januarja 2015 je z uspešno opravljenim preizkusom znanja usposabljanje zaključilo prvih 24 kandidatov, ki bodo okrepili nadzorniške vrste v naravnih parkih in rezervatih. V komisiji za preizkus znanja je sodeloval predstavnik Generalne policijske uprave.

Naravovarstveni nadzorniki, ki so zaposleni v naravnih parkih in rezervatih, se udeležujejo obdobnega dopolnilnega izpopolnjevanja. V letu 2015 je bilo to namenjeno varni izvedbi nalog, ki izhajajo iz njihovih novih pooblastil, izvedel ga je Vadbeni center Gotenica za 30 nadzornikov. Februarja in marca 2016 pa v Gotenici pričakujejo dve skupini nadzornikov, ki se bodo udeležili tridnevnega dopolnilnega izpopolnjevanja s področja komunikacije in obvladovanja konfliktov.

znak

Več o neposrednem nadzoru v naravi si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor v rubriki Neposredni nadzor v naravi.

Besedilo in foto: Breda Ogorelec