V Policijski akademiji v Tacnu pri Ljubljani je včeraj, 22. aprila 2016, potekal razširjeni kolegij generalnega direktorja policije, ki se ga je udeležila tudi ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar. Direktorjem policijskih uprav in komandirjem policijskih postaj je predstavila ključne dosežke dosedanjega dela in jih seznanila z najpomembnejšimi projekti v prihodnjem obdobju.

Uvodoma je ministrica izpostavila, da so delo policije v preteklosti zaznamovali številni izzivi, s katerimi se je kljub težkim razmeram in slabim delovnim pogojem uspešno soočila. Zato je ob nastopu mandata pristopila k sanaciji slabega stanja, ki je rezultat dolgoletnega zanemarjanja in premajhnega vlaganja v policijo. Tako je uspela policiji zagotoviti dodatna finančna sredstva. Če je bilo s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2014 policiji dodeljenih 292,1 milijona evrov, jih ima v letošnjem letu 348,2 milijona evrov, ki bodo letos namenjeni tudi nakupu večje količine opreme, vozil, izvedene bodo nujne investicije, ki so predvidene v višini 35,3 milijona evrov, 7,2 milijona evrov pa bo namenjenih opremljanju policistov.

Poleg tega se je ministrica dotaknila tudi zaposlovanja v policiji. Tako smo imeli lani več kot 300 novih zaposlitev, 178 zaposlitev je šlo iz določenega v nedoločen čas, letos bomo zaposlili novih 250 policistov, v naslednjem obdobju pa bo ministrica vladi tudi predlagala, da se za policijo v letošnjem in naslednjih letih tudi zaradi zahtevnih varnostnih razmer poveča kadrovski načrt in tako postopno zagotovi normalna kadrovska zasedenost v policiji, ki se je v preteklih letih žal popolnoma porušila. Ministrstvo je oz. bo v tem mandatu policiji do konca letošnjega leta uspelo zagotoviti približno 600 novih zaposlitev. Člane kolegija je ministrica še seznanila s potekom pogajanj s pogajalsko skupino sindikatov v policiji in predstavila najpomembnejše zakonodajne spremembe, ki jih trenutno pripravlja notranje ministrstvo.

 

Sporočilo Ministrstva za notranje zadeve: Ministrica na razširjenem kolegiju GDP predstavila projekte v prihodnjem obdobju