Sorodne objave

 

Na današnji novinarski konferenci smo predstavili načrtovane skupne aktivnosti pred obiskom visokih gostov na sobotni slovesnosti pri Ruski kapelici. Načtovanje in izvedba varnostnih in drugih ukrepov sta izjemen operativni izziv za policijo in druge službe, so poudarili predstavniki Policije, Družbe za avtoceste Republike Slovenije in Avto-moto zveze Slovenije.

IMG 5586

Aktivnosti na svojih delovnih področjih in priprave v zvezi s sobotno slovesnostjo pod Vršičem so podrobneje predstavili Robert Sušanj, vodja koordinacijske delovne skupine za izvedbo varovanja in direktor Uprave za policijske specialnosti na Generalni policijski upravi, Boštjan Smolej, višji policijski inšpektor iz Sektorja prometne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi, mag. Ulrich Zorin, vodja Službe za upravljanje prometa in prometne varnosti, DARS, d. d., in Nada Pavšin, vodja področja za mednarodno sodelovanje, Avto-moto zveza Slovenije.


Varnostni ukrepi in druge aktivnosti policistov

IMG 5558

Zvočni posnetek izjave Roberta Sušanja (mp3)  

Robert Sušanj, direktor Uprave za policijske specialnosti na Generalni policijski upravi, je poudaril, da se policisti na varovanje komemorativne slovesnosti intenzivno pripravljamo že dlje časa. Kot je dejal, ne gre le za varnostni vidik, ki je naša primarna naloga, ampak tudi za velik organizacijski izziv, saj je policija v vsaki poletni turistični sezoni že tako in tako obremenjena. "Razumemo pa tudi težave, do katerih bi lahko prišlo, pred očmi imamo, kako bi lahko sam dogodek vplival na krajane, na ljudi, zato načrtujemo številne ukrepe, da bi te težave čimbolj omilili in se tako izognili morebitni slabi volji. Z veseljem ugotavljamo, da je odziv javnosti dober, da si ljudje želijo prilagoditi svoje opravke in bodo zato upoštevali naša priporočila," je dodal Sušanj. 


Zaradi udeležbe visokih gostov na slovesnosti pri Ruski kapelici policija intenzivno pripravlja ukrepe varovanja vse od potrditve tega obiska. Policija bo varovanje izvajala z ukrepi na podlagi varnostnih standardov, ki so predvideni za najvišjo stopnjo varovanja, in na podlagi ocene ogroženosti v povezavi z varnostnimi razmerami doma in v svetu.

Varnostne ukrepe smo skrbno pretehtali, tudi z vidika vpliva na mobilnost ljudi in okolje, v katerem bodo izvedeni. Podrobnosti ukrepov zaradi zagotovitve varnosti varovanih in drugih oseb ne moremo razkrivati, lahko pa potrdimo, da jih bomo izvedli na krajevno omejenem območju in le za nujno potreben čas.

Eden od ukrepov varovanja je tudi akreditacijski postopek. Dostop do obeh prireditvenih prostorov slovesnosti pod Vršičem in na Žalah bo omejen zgolj na vnaprej vabljene in akreditirane goste, zato druge osebe ne bodo mogle biti prisotne na teh lokacijah. Uveden bo torej ukrep omejitva gibanja osebam, vsi udeleženci kot tudi udeležena vozila bodo varnostno pregledani.

Na relacijah potovanja varovane osebe bodo zaradi izvajanja ukrepov varovanja možni zastoji v prometu, o čemer sta bili domača in tuja javnost že večkrat obveščeni. V obvestilih smo svetovali uporabo alternativnih avtocestnih povezav za tuje voznike in obvoznih cest za uporabnike cest na območju Gorenjske in Ljubljane. Uprava RS za zaščito in reševanje bo nudila oskrbo tistim potnikom, ki bi zaradi nujnih cestnih zapor morebiti ostali v zastojih.

Pri načrtovanju smo zaradi zgoščenega prometa upoštevali, da lahko pride tudi do podaljšanja reakcijskega časa ekip nujne medicinske pomoči na nekaterih območjih ob tej trasi. Da bi se izognili morebitnim zapletom pri nujnih medicinskih prevozih, smo z Osnovnim zdravstvom Gorenjske sklenili dogovor, po katerem bodo zagotovili dodatno reševalno vozilo z zdravnikom za območje Kranjske Gore, za vsa ostala območja pa bo v Lescah stacioniran dodaten policijski helikopter z medicinsko opremo in posadko. Vse z namenom, da bi bili morebitni življenjsko ogroženi prebivalci čim hitreje prepeljani v ustrezne zdravstvene ustanove.

Na dan obiska bo med 7.00 in 23.30 veljala tudi omejitev zračnega prostora nad določenimi območji. Omejitev je objavljena pod številko A0906/16 na spletnih straneh Kontrole zračnega prometa Slovenije. Zaradi velikega števila vzletišč na Gorenjskem poudarjamo, da velja tudi prepoved letenja z jadralnimi padali.

Velik organizacijski izziv za policijo predstavlja tudi zagotavljanje kadrov. Naloge bo opravljalo ustrezno število policistov, ki bodo napoteni iz vseh policijskih uprav. V času obiska redno delo policije ne bo moteno. Policistom v varovanju bomo glede na naravo, lokacije in čas trajanja nalog zagotovili zadostno količino hrane, vode in varovalnih sredstev. Delo bo organizirano tako, da bodo zagotovljene ustrezne zamenjave, počitki in zdravniška pomoč.

Pri zagotavljanju tehnične podpore in namestitvah nam pomaga tudi Slovenska vojska.

Pozorno spremljamo vse informacije o napovedanih protestih in se nanje ustrezno pripravljamo, zato smo v varovanje vključili tudi posebno policijsko enoto.

Pri načrtovanju ukrepov zelo dobro sodelujemo z upravljavci cest, prometnim ministrstvom, drugimi državnimi organi, Društvom Slovenija Rusija ter ruskimi varnostnimi organi. Prav tako zelo dobro sodelujemo tudi s predstavniki policij sosednjih držav, z Letališčem Jožeta Pučnika in Slovensko turistično organizacijo.


V okviru ukrepov po najvišji stopnji varovanja bodo zapore trajale samo nujno potreben čas

IMG 5573

Zvočni posnetek izjave Boštjana Smoleja (mp3) 

Po besedah Boštjana Smoleja iz Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi bomo poskušali uporabnikom cest v okviru možnosti omogočiti mobilnost, kolikor se bo le dalo: "Naredili bomo vse, da bo promet oviran v najmanjši možni meri, le za nujno potreben čas in na krajevno omejenem območju. Potovanje proti Gorenjski odsvetujemo, če pa se bosta v soboto vendarle odpravili na pot, ostanite strpni, upoštevajte prometno signalizacijo in navodila policistov."


V Policiji se zavedamo, da je pred nami eden izmed najbolj prometno obremenjenih vikendov turistične sezone, predvsem z vidika povečanega tranzita po naših cestah. Zato so priprave na varovanje potekale tako, da se v najmanjši možni meri posega v prometne tokove in omogoča mobilnost uporabnikom cest. V sodelovanju z drugimi deležniki (upravljavci cest, avtomobilski klubi, turistične organizacije, letališče) je bila o oviranem prometu večkrat obveščena domača in tuja javnost, prvič že 20. junija 2016. Informacije o omejitvah in prepovedih prometa ter zaporah smo nenehno dopolnjevali.

V času obiska bo promet na območju Gorenjske in Ljubljane občasno moten oziroma na posameznih relacijah popolnoma onemogočen. Vendar bodo zapore trajale samo toliko časa, kolikor bo potrebno, in bodo ukinjene takoj, ko zanje ne bo več razlogov. Promet preko Vršiča (iz obeh smeri) bo delno onemogočen že v petkovih večernih urah, kar bo trajalo do preklica.

Poleg že veljavne Odredbe o omejitvah prometa na cestah v RS za posamezne vrste vozil smo za območje Gorenjske in Ljubljane načrtovali dodatno prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg. Zato je bila izdana posebna Odredba o prepovedi prometa na cestah v RS, katere namen je predvsem razbremeniti lokalni promet na vzporednih cestah. Odredba bo preklicana takoj, ko bodo zanjo prenehali razlogi.

Tistim, ki imajo v soboto, 30. julija, namen potovati v smeri proti Gorenjski, priporočamo, da pot načrtujejo v zgodnjih jutranjih in zgodnjih dopoldanskih urah. Na želeno - končno destinacijo morajo priti še pred poldnevom.

Gorenjska avtocesta bo namreč za določen čas popolnoma zaprta v obe smeri:

  • v prvi polovici popoldneva bo avtocesta povsem zaprta v zgornjem delu, med Brnikom in Hrušico; in takoj ko bo mogoče, se bo ta del avtoceste sprostil,
  • pozneje, v drugi polovici popoldneva, pa se bo popolna zapora v obe smeri preselila nižje, od Naklega proti Ljubljani.

Pozno popoldne oz. zgodaj zvečer pa že predvidevamo, da bo povratek po gorenjski avtocesti ponovno omogočen.


Vsem svetujemo, naj bodo - če se bodo že odpravili na pot - v prometu strpni in naj čas potovanja prestavijo oz. prilagodijo glede na obvestila o trenutnih zaporah cest. V času zapor lahko uporabljajo vzporedne ceste in druge alternativne povezave, kjer pa lahko prav tako pričakujemo več prometa kot običajno. Vozniki naj spremljajo prometne informacije preko medijev, prometno signalizacijo ter spletno stran Prometnoinformacijskega centra (PIC). Prav tako naj spoštujejo ukaze in navodila policistov. Naredili bomo vse, da bo promet oviran v najmanjši možni meri, zato bomo promet nadzirali tudi iz zraka.

Preusmeritve prometnih tokov s severa bodo potekale v smeri Štajerske in Italije, enako tudi iz smeri Hrvaške. Pri urejanju prometa intenzivno sodelujemo tudi s tujimi varnostnimi organi, zato sem nam bosta pridružila kolega iz Avstrije in Hrvaške. Hrvaški policist bo s slovenskim sodeloval v nadzornem centru DARS-a v Dragomlju, avstrijski pa prav tako s slovenskim v nadzornem centru DARS-a na Hrušici (Karavanke). Vloga vseh je pravočasna izmenjava informacij in kakovostno ukrepanje, da bo promet čim manj oviran. K sodelovanju smo povabili tudi predstavnike italijanske policije, vendar potrditve o sodelovanju še nismo prejeli.


Družba DARS, d. d., bo aktivno vodila avtocestni promet na najbolj kritičnih točkah

IMG 5577

Zvočni posnetek izjave mag. Ulricha Zorina (mp3) 

Kot je povedal mag. Ulrich Zorin, vodja Službe za upravljanje prometa in prometne varnosti, DARS, d. d., je bila ta sobota že sicer, tudi brez zapor zaradi slovesnosti, z letnim načrtom opredeljena kot najbolj obremenjena v smislu tranzitnega prometa. Sedaj pa so še toliko bolj "na preži" in si s tujimi upravljavci cest kot tudi vsemi domačimi pristojnimi službami izmenjujejo podatke o prometu, okrepili so svoje ekipe v nadzornih centrih, povečali so prometno signalizacijo, ki bo preusmerjala prometne tokove, intenzivirali so obveščanje javnosti. Tudi Zorin je voznikom posebej priporočil: "Če že potujete, se na pot odpravite zgodaj zjutraj, spremljajte prometne informacije prek spleta, radijskih postaj in mobilnih aplikacij. Pijte tudi veliko tekočine, kajti v soboto, kot kaže vremenska napoved, bo zelo vroče. V takšnih okoliščinah pa, vemo, so pogoste prometne nesreče in posledično zastoji."


V družbi DARS, d. d., bomo aktivno vodili avtocestni promet na najbolj kritičnih točkah. Pričakujemo izredno povečane obremenitve na primorski avtocesti, kakor tudi na razcepih ljubljanskega avtocestnega obroča (Kozarje/stičišče južne in zahodne obvoznice ter primorske avtoceste, Malence/stičišče vzhodne in južne obvoznice in dolenjske avtoceste).

DARS, d. d., je v prejšnjih tednih obveščal med drugim okoliške upravljavce avtocest, s katerimi se je skladno s Planom upravljanja mednarodnega prometnega toka tudi dogovoril za ustrezno vodenje oz. preusmeritve prometa; promet iz smeri Beljaka bo zaradi zapore predora Karavanke preusmerjen na Italijo oz. proti Gradcu.

Sicer pa smo prek komunikacijskih kanalov o načrtovanih zaporah cest poleg avtocestnih upravljavcev obveščali tudi posamezne nacionalne avtomobilistične klube in druge zainteresirane javnosti. Obvestili smo tudi tuja veleposlaništva in avtoprevozniška združenja.

V ta namen smo izdelali tudi informativni letak z zemljevidom PDF (tudi v angleščini), iz katerega so razvidne zapore cest in možne preusmeritve prometa. Tiskano različico letaka bodo policisti v soboto, 30. julija, delili na posameznih mejnih prehodih s Hrvaško ob vstopu v Slovenijo. Za spletno stran Prometnoinformacijskega centra - PIC-a (www.promet.si) smo pripravili poseben prikaz zapor cest v soboto, 30. julija, ki bo lahko uporabnikom cest v veliko pomoč.


AMZS obveščala evropske avtomobilske klube za ustrezno načrtovanje poti, v soboto pa bo poskrbela za pomoč za cesti

IMG 5583

Zvočni posnetek izjave Nade Pavšin (mp3)  

Nada Pavšin, vodja področja za mednarodno sodelovanje pri Avto-moto zvezi Slovenije, je predstavila aktivnosti AMZS. "Pomoč na cesti v primeru okvar ali nesreč ter odstranjevanje vozil z vozišč bo naša najpomembnejša skrb," je dejala. Da bi tudi tuji vozniki lahko ustrezno načrtovali svojo pot in jo prilagodili predvidenim prometnim zaporam in možnim zastojem, pa je AMZS z vsemi potrebnimi informacijami že seznanila vse evropske avtomobilske klube. Po besedah Pavšinove so največ zanimanja zanje pokazali nemški in avstrijski klubi, ki so naša obvestila posredovali svojim članom in medijem, zato so ti že dobro informirani.


Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je v zvezi z obiskom visokih gostov pri Ruski kapelici pod Vršičem in s tem povezanimi zaporami cest obvestila vse evropske avtomobilske klube, ki so informacije posredovali svojim članom in medijem ter jim svetovali, katerih cest in območij v Sloveniji naj v svoj načrt poti ne vključujejo. Prvo obvestilo je AMZS poslala že konec junija, redno obveščanje pa je potekalo tudi v tem mesecu.

V soboto bo AMZS z okrepljeno ekipo za izvajanje storitve pomoči na cesti poskrbela, da bodo vozila v primeru morebitnih okvar ali nesreč čim prej odstranjena, da bo lahko promet čim bolj nemoteno potekal. Nekatera vlečna vozila bodo v pripravljenosti že na sami trasi oziroma na relaciji zapor, in sicer od 5. do 22. ure, druga pa bodo posredovala na vpoklic AMZS klicnega centra, v katerem bo prav tako okrepljena ekipa operaterjev, ki na telefonski številki 1987 sprejema klice za pomoč na cesti. Članom AMZS kot tudi drugim uporabnikom pa je AMZS na telefonski številki 01 5305 300 na voljo tudi za posredovanje prometnih informacij.

AMZS sicer vseskozi, zlasti pa v času poletne turistične sezone, ozavešča javnost o ustreznem načrtovanju poti, kako se nanjo pripraviti in kako ravnati v zastojih, na spletni strani, z mobilno aplikacijo in prek klicnega centra pa nudi tudi prometne informacije. Trenutno v to komunikacijo vključuje tudi informacije, povezane z obiskom visokih gostov.


Novinarska vprašanja in odgovori (mp3)  


V začetku popoldneva in pozno popoldne oz. v večernih urah bo oviran dostop do letališča

Posebej v začetku popoldneva in pozno popoldne ali v večernih urah bo močno oviran oz. zaprt dostop do letališča. Potnikom in obiskovalcem letališča zato svetujemo, da se na letališče ta dan odpravijo prej kot običajno. Ob prihodu in odhodu letala varovane osebe bo prihajalo do krajših omejitev obratovanja letališča, zaradi česar so možne krajše zamude. Daljše zamude, odpovedi letov ali druge posebnosti v letalskem prometu zaradi omenjenega obiska niso pričakovane.


Dodatne informacije: