Sorodne objave

 

Začelo se je novo šolsko leto in policisti bomo po vsej Sloveniji v teh dneh posebej pozorno spremljali prvošolce in vse otroke, ki so najšibkejši udeleženci v cestnem prometu, da bodo varno prišli do šole in nazaj domov.

IMG 6939

Danes, 1. septembra 2016, so zjutraj pred Osnovno Šolo Vita Kraigherja v Ljubljani za Bežigradom, policisti skupaj z Anjo in Zdravkom, maskotama AMZS-ja, pospremili otroke na varno šolsko pot. Ob tem je namestnica generalnega direktorja mag. Tatjana Bobnar, pomočnici ravnatelja OŠ Vita Kraigherja Darji Progar, predala igrice za otroke Varno na poti v šolo in domov ter odsevnike, s katerim bodo v cestnem prometu malčki še bolj vidni.

IMG 6902

Mag. Tatjana Bobnar, namestnica generalnega direktorja policije, je ob tem poudarila, da "smo policistke in policisti, kot vsako leto, v času, ko so otroci vsako jutro in popoldne na poti od šole do doma spet vključeni v promet, posebej pozorni na to, da storimo vse, kar je v naši moči za njihovo varnost. Naša prizadevanja v tej smeri sicer tečejo skozi vse leto, a že pred zaključkom poletja se tu naše delo še okrepi: pregledamo poti v šole in v kolikor je mogoče, odpravimo morebitne nevarnosti, pripravimo različne preventivne aktivnosti za otroke in starše, ostale voznike začnemo opozarjati, da prihaja čas, ko bodo malčki pogosteje na cestah, zaradi česar moramo biti med vožnjo še pozornejši in podobno. Eden takih dogodkov je tudi današnji, ko smo se srečali s tukajšnjimi otroci in učitelji in se z njimi pogovorili o nujnih ravnanjih, da je pot otrok do šole varna. Malčke, ki prvič vstopajo v svet šole, septembra pričaka vrsta novosti. Ob vsem tem pa je nujno da vedo tudi to, kako varno prečkati cesto, upoštevati luči na semaforju, da nosijo rutico, ipd."

IMG 6908

"VARNOST je naša kolektivna odgovornost: vsakega od nas, kot udeleženca v prometu in kot starša, je odgovornost šole, lokalnega okolja kot tudi vseh služb, ki so nam naložene naloge, povezane z varnostjo v prometu. Če bo vsak od nas odgovorno postoril to, kar mora in kar je prav, verjamem, da bomo naredili velik korak naprej v smeri VARNOSTI, brez nepotrebnih ovinkov in zapletov," je zaključila namestnica Bobnarjeva.

IMG 6945

Policisti bodo v okolici šol v prvih šolskih dneh izvajali poostren nadzor prometa, še posebej med prihodom učencev v šolo in odhodom domov. Z meritvami hitrosti bodo umirjali promet v okolici šol in vrtcev. Preverjali varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost prvošolčkov z odsevnimi telesi za večjo varnost ob zmanjšani vidljivosti ter brezhibnost koles in mopedov. Preverjala se bo tudi pravilna uporaba varnostne čelade. Policisti v začetku šolskega leta tudi poostreno nadzirajo tehnično brezhibnost vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v šolo.

IMG 6976

Ob začetku šolskega leta policisti sodelujejo na roditeljskih sestankih in za starše prvošolčkov pripravljajo predavanja o prometni varnosti. Učencem tudi predavajo o prometni vzgoji in jih spremljajo po šolskih poteh, jim svetujejo in jih učijo o pravilni udeležbi v cestnem prometu, ob tem pa opozarjajo na morebitne nevarnosti.

IMG 6999Statistika prometnih nesreč:

Do 30.8.2016  je v prometnih nesrečah umrlo 96 (84) (v letu 2014 - 68) udeležencev od tega je bilo 16 (11) (v letu 2014 - 5) pešcev. V teh nesrečah je umrlo 6 (6) (v letu 2014 - 3) udeležencev starih do 18 let. V starosti do 18 let ni umrl noben pešec. Do 27.8.2016 se je zgodilo 11.055 (11.414) prometnih nesreč (podatki so začasni). Trend prometnih nesreč v katere so vključeni otroci, v tem času je sicer v upadu:

IMG 7034V prvih desetih dneh (1.9.-10.9.) posameznega leta je bilo v starostni skupini od 0 do 14 let v prometnih nesrečah udeleženih:

 • 2011 - 27 udeležencev,
 • 2012 - 22 udeležencev,
 • 2013 - 17 udeležencev,
 • 2014 - 13 udeležencev,
 • 2015 - 14 udeležencev.

Starši!

 • Te in prihodnje dni čim več časa namenite prometnovarnostni vzgoji otrok!
 • Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu.
 • Pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom!
 • Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažajte zavarovane v ustreznih sedežih.
 • Tudi sami se vedno pripnite!

Vozniki!

 • Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni!
 • Temu prilagodite tudi način svoje vožnje.
 • Še posebej bodite pozorni v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se morda otroci igrajo (npr. na ulicah, na parkiriščih ...).


Več preventivnih nasvetov najdete tukaj.