Pred generalnim direktorjem policije Jankom Gorškom je danes, 30. junija 2010, slovesno zaprisegla X. generacija kandidatk in kandidatov za policiste.

IMG 1011

Po zaprisegi v športnem parku Policijske akademije v Tacnu bodo "novopečeni" policisti in policistke razporejeni na policijske postaje po vsej Sloveniji.


18-mesečno izobraževanje za poklic policista je s tem zaključila nova skupina kandidatk in kandidatov za policiste, ki so z izobraževanjem začeli 5. januarja 2009 in uspešno opravili vse izpite. Policijske vrste bodo od danes naprej tako bogatejše za 42 novih policistk in 79 novih policistov, ki bodo odgovorni za najrazličnejše zahtevne naloge na številnih področjih policijskega dela, s katerimi zagotavljamo varnost prebivalcev v Sloveniji.

Generalni direktor policije Janko Goršek je vsem, ki so z zaprisego danes dobili status policista, najprej izrekel dobrodošlico v slovenski policiji, jim čestital za uspešno zaključeno šolanje in zaželel veliko uspehov na njihovi poklicni poti, pozdravil pa je tudi njihove starše, ki so s ponosom spremljali današnjo slovesnost, in se zahvalil pedagoškemu kadru Šole za policiste, ki je bodoče policiste usposobil za učinkovito delo.

Nove policiste je nato nagovoril: "Postali ste del velikega sistema. Vaše delo bo zahtevno, a iskrene zahvale ljudi, ki jim boste pomagali, bodo odtehtale vse težke trenutke. Notranje zadovoljstvo po dobro opravljeni nalogi bo dajalo smisel vašemu delu in vas motiviralo za nove izzive. Pred vami jih je še veliko. Odločni in nepopustljivi boste morali biti do vseh oblik kriminalitete, nasilja, kršenja zakonov in kratenja pravic. Še posebej občutljivi morate biti za nezaželene pojave znotraj svojih vrst. Le tako si boste pridobili zaupanje ljudi in skrbeli za verodostojnost in ugled policije v javnosti. V prizadevanju za reševanje varnostnih vprašanj in kriminalitete pa ne pozabite, da policija ni le represiven organ. Vaša dolžnost je tudi svetovati ljudem, jim pomagati, zaznati njihovo stisko in se ustrezno odzvati nanjo. / .../ Sledite svojim etičnim načelom in nikdar ne pozabite, da smo policisti v službi ljudi!"

IMG 0982

Od leve proti desni: ravnatelj Šole za policiste Marko Podlesnik, direktor Policijske akademije mag. Franc Kosmač, generalni direktor policije Janko Goršek, državni sekretar Damjan Lah


Po besedah državnega sekretarja Damjana Laha, mag., ki je prav tako pozdravil udeležence današnje slovesnosti, je zaključek šolanja "ena najpomembnejših življenjskih prelomnic", zlasti za nove policiste, saj so si "izbrali poklic, ki ni samo poklic, pač pa tudi poslanstvo."

Dejal jim je, da z zaprisego prejemajo v roke skrb za varnost prebivalcev Slovenije: "Javnost od vas pričakuje veliko, prav tako tudi vodstvo ministrstva in policije. Vaša nova poklicna vloga je zahtevna. Pogosto se boste znašli na zelo tanki meji, ko lahko že majhen korak pomeni zdrs na območje nedopustnega posega v pravice in osebnostno integriteto drugih ljudi. Zato je za policistke in policiste še toliko bolj pomembno dosledno spoštovanje zakonitosti, poklicne etike in načela enakosti za vse." Dodal je še, da jim bodo ravno manj prijetne plati policijskega poklica pomagale do spoznanja, da je policijsko delo lepo, "ker lahko pomagate ljudem, in je častno, spoštovanja vredno poslanstvo, ki ga lahko dobro opravljajo samo tisti, ki čutijo pripadnost policiji".

Tudi ravnatelj Šole za policiste Marko Podlesnik je "svojim" učenkam in učencem na pragu nove poklicne poti iskreno čestital. Kot je poudaril, so si v Šoli za policiste usposobili in pridobili dobre temelje za strokovno in zakonito delo. Znanje daje namreč suverenost, ki je za policijski poklic nujna. "A nič manj niso za delo policistov pomembne druge vrednote, kot so splošna razgledanost, komunikativnost, pravičnost in poštenost, prijazen in vljuden odnos do ljudi," je opozoril in dodal, da veliko, zlasti v občutljivih in potencialno nevarnih policijskih postopkih, pomenijo tudi medsebojna pomoč in solidarnost med sodelavci ter čut pripadnosti do organizacije, v kateri so zaposleni.

"Veseli me, da ste med svojim izobraževanjem izkazali tudi te vrline, še posebej pri praktični izvedbi programa. Tako pri zaključni policijski vaji v Gotenici kot na praksi na policijskih postajah ste pokazali, da znate sodelovati med seboj in da se zavedate pomena medsebojne pomoči, zaupanja in timskega duha. Želim si, da bi znali vzdrževati ta občutek za sodelavce in to posebno zavzetost za delo na terenu tudi v prihodnje. In ne pozabite, da imate med svojimi bodočimi kolegi in starešinami na policijskih enotah po vsej Sloveniji izvrstne mentorje in starešine, ki vam bodo s svojimi izkušnjami zagotovo radi pomagali. Zgledujte se pri tistih kolegih, ki svoje poslanstvo opravljajo z veseljem in uspešno; opazujte jih pri njihovem delu in učite se od njih. Svoje znanje boste morali namreč nenehno nadgrajevati. Seveda pa vam bodo za nadaljnje usposabljanje in izpopolnjevanje vedno odprta tudi vrata Policijske akademije," jim je dejal.

Ob tej priložnosti se je ravnatelj Šole za policiste zahvalil celotnemu učiteljskemu zboru oziroma vsem predavateljem v Šoli za policiste in Policijski akademiji kot tudi strokovnjakom iz notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave, ki so sodelovali pri šolanju bodočih policistk in policistov. Posebej je izpostavil tudi vlogo mentorjev in vodstev policijskih postaj ter inštruktorjev posebne policijske enote, ki so kandidatke in kandidate "pozorno spremljali med praktičnim usposabljanjem v enotah, jim svetovali in jih vzpodbujali."

IMG 1030

"Spoštovani gospod generalni direktor policije, v imenu Policijske akademije vam danes predajam nove policistke in policiste," je povedal ravnatelj Šole za policiste in v zrak je poletelo 121 policijskih "šapk".

IMG 0999

Generalni direktor policije Janko Goršek in direktor Policijske akademije mag. Franc Kosmač sta najboljši kandidatki v skupini, Katji Grum, podelila knjižno nagrado.

IMG 1026

Zaključne prireditve so se poleg kandidatov in kandidatk za policiste, njihovih partnerjev, staršev in drugih sorodnikov ter poleg zaposlenih v Policijski akademiji in vodstva Generalne policijske uprave udeležili še predstavniki Slovenske vojske in francoskega veleposlaništva ter udeleženci Frontexovega usposabljanja mejnih policistov evropskih držav.