Sorodne objave

 

Na 67. zasedanju upravnega odbora Agencije za evropsko mejno in obalno stražo (Frontex), ki 22. in 23. novembra 2017 poteka v Varšavi, je bil Marko Gašperlin, pomočnik direktorja Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi, z veliko večino ponovno izvoljen za predsednika upravnega odbora Frontexa.

Frontex MG

 Marko Gašperlin (desno) in pomočnik izvršnega direktorja agencije Frontex Bernt Koerner


Marko Gašperlin, ki upravnemu odboru predseduje od leta 2016, bo novi štiriletni mandat na čelu upravnega odbora začel opravljati aprila prihodnje leto. Ponovna izvolitev Marka Gašperlina, sicer dolgoletnega slovenskega člana upravnega odbora te agencije, je priznanje in potrditev njegovega dosedanjega dela ter prizadevanj. Ta so bila še posebej pomembna v preteklem letu, ko se je začela implementacija spremenjene pravne podlage, ki je Frontexu naložila nove pristojnosti in naloge.

Glede na to, da bo nadaljnja operacionalizacija evropske mejne in obalne straže tudi v prihodnje visoko na lestvici prioritet Evropske unije, bodo pred upravnim odborom, s tem pa tudi pred Markom Gašperlinom kot njegovim predsednikom, tudi v prihodnjem mandatu pomembne naloge in izzivi ter velika pričakovanja, da bo agencija Frontex s svojim delom prispevala k učinkovitemu varovanju zunanjih meja, s tem pa tudi bolj stabilnim razmeram na področju migracij. Bogate izkušnje Marka Gašperlina na tem področju so gotovo dobra popotnica za uspešno delo v prihodnjem štiriletnem mandatu.   


Evropska agencija za mejno in obalno stražo - Frontex