Sorodne objave

 

Prejšnji teden smo z doživljajskimi nagradami razveselili deset otrok, ki so kot petošolci v minulem šolskem letu sodelovali v projektu Policist Leon svetuje in bili na zaključnem natečaju nato izbrani kot avtorji naboljših spisov, pesmi in risb. Policisti Letalske policijske enote, Postaje pomorske policije Koper in Postaje konjeniške policije Ljubljana so jim predstavili svoje delo in opreme, otroke pa smo nagradili tudi s preventivnimi oz. promocijskimi izdelki policije.

Nagrajenci so bili: Tim Golej in Zala Hrastnik iz OŠ Franja Malgaja Šentjur ter Katarina Grazer iz OŠ Šoštanj, ki so 25. oktobra 2010 obiskali Letalsko policijsko enoto na Brniku; Jeromej Kostajnšek in Jan Možič iz OŠ Sava Kladnika Sevnica, Maja Udovč iz OŠ Stopiče in Nika Novak iz OŠ Dramlje, ki so 29. oktobra obiskali Postajo pomorske policije Koper; Doroteja Vehovar iz OŠ Franja Malgaja Šentjur, Sara Kovač iz OŠ Gornji Petrovci in Karmen Hudej iz OŠ Šoštanj, prvi dve sta 27. oktobra obiskali Postajo konjeniške policije Ljubljana. Obiskov so se udeležili tudi njihovi starši oziroma stari starši ter nekaj bratcev in sestric.

Nagrajena dela 

Tudi v šolskem letu 2009/2010 je namreč po vsej Sloveniji v petih razredih osnovnih šol potekal preventivni projekt Policist Leon svetuje, ki je med učenci, učitelji in vodstvi šol zelo dobro sprejet in ocenjen. Učenci so v petih šolskih urah z vodji policijskega okoliša obravnavali različne varnostne teme, ki so predstavljene v istoimenskem delovnem zvezku.

V projektu je bil razpisan tudi nagradni natečaj za izvirne izdelke (spise, pesmi, risbe …) v zvezi z delom policistov. Komisija iz predstavnikov Službe generalnega direktorja policije je izbrala devet najboljših izdelkov, pri ocenjevanju pa je upoštevala izvirnost in domiselnost, kakovost izdelkov glede na starost učencev oziroma spretnosti pri risanju, ubesedovanju, besedni zaklad idr. Med nagrajenimi izdelki so bile štiri pesmi, dva spisa, dve risbi in strip, skupno je bilo nagrajenih deset avtorjev, ker sta eno pesem skupaj napisala dva učenca.

lpe3

lpe2 LPE1

V Letalski policijski enoti sta trojico nagrajenih otrok sprejela pomočnik vodje enote Robert Kralj in pilot Blaž Šeter.

Poleg predstavitve dela so podrobno spoznali pilotske kabine z vsemi inštrumenti, ogledali so si različne helikopterje, tudi razstavljena, na katerih poteka servis oziroma obnova, in prvega "oldtimerja", ki ga je imela naša policija. Za učence je bilo seveda najlepše doživetje, da so kljub dežju poleteli "šolski krog" okoli letališča na Brniku.
ppopkp2

ppopkp4 ppopkp1

V Kopru sta jih pozdravila komandir Postaje pomorske policije Koper Mauro Rihter ter njegov pomočnik Aleš Tomažič, ki jih je spremljal tudi na policijskem čolnu P-111.

Odpluli so do Pirana, kjer so se ustavili na Mejnem prehodu za pomorski promet Piran in si ogledali zanimivo zbirko policijskih kap, znakov in simbolov, ki jih zbira tamkajšnji policist. Pomočnik komandirja in poveljnik ladje Kristjan Vožič sta jih med potjo seznanila z delom policistov te enote in jim razkazala delovanje sodobnih inštrumentov oziroma navigacije. Obiskovalcem je bila plovba zanimivo doživetje, še polepšalo pa jo je sončno in toplo vreme.

konj2

konj1 konj3

Dve nagrajenki s sorodniki (ena se žal zaradi bolezni obiska ni udeležila) je v Postaji konjeniške policije Ljubljana sprejel komandir Cvetko Možina. Na kratko jim je predstavil zgodovino in delo te enote ter pasme konjev in jim razkazal nekaj posebne opreme za konjenike in konje.

Ogledali so si lahko tudi podkovanje enega od lipicancev, konjeniki Janez, Jure, Tomaž in Peter so prikazali različne načine jahanja … Konji Gismo, Ron, Rytmus in Poker so obiskovalce navdušili z ubogljivim, mirnim in prisrčnim obnašanjem, na dveh od njih pa sta nagrajenki pod vodstvom konjenikov odjahali tudi nekaj krogov v maneži.

Vsi obiskovalci so bili nad ogledom navdušeni in zelo zadovoljni s predstavitvijo enot, za otroke pa je bilo srečanje še posebej nepozabno doživetje.

***

Namen projekta Policist Leon svetuje je varnostno ozaveščanje otrok, ki so v tej starosti v vsakdanjem življenju izpostavljeni že mnogim nevarnostim, nagradni natečaj pa krepi tudi vezi med lokalno skupnostjo in policijo ter odpravlja predsodke in strah pred policisti. 

Več informacij o projektu na spletni strani Policist Leon svetuje

Letalska policijska enota
Postaja pomorske policije Koper
Delo s službenimi konji