Projekt Policist Leon svetuje

Ob zaključku projekta Policist Leon svetuje razstavili najboljše prispevke in nagradili učence 9. oktober 2009
Policist Leon na Osnovni šoli Dragotin Kette v Novem mestu 14. februar 2019
Policist Leon svetuje 15. junij 2009