Sorodne objave

 

Preventivni projekt Policist Leon svetuje so zasnovali na Policijski upravi Slovenj Gradec. Pri vsebinski pripravi in oceni projekta je sodelovalo tudi Ministrstvo za šolstvo in šport. Na območju Policijske uprave Slovenj Gradec so projekt izvedli že leta 2007 in je bil zelo dobro sprejet, tako med otroki in učitelji kot med starši, zato smo ga oktobra 2008 začeli izvajati na celotnem območju Slovenije. Projekt je namenjen učencem in učenkam petega razreda devetletnega programa osnovne šole, kar pomeni, da naj bi vsako leto sodelovalo približno 20.000 učencev.

Nosilec projekta je Uprava uniformirane policije, izvajalci pa so policijske uprave oziroma policijske postaje v sodelovanju z osnovnimi šolami.

S projektom želimo otroke seznaniti z nevarnostmi, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih. Poleg tega želimo povečati prepoznavnost vodij policijskih okolišev in okrepiti partnersko sodelovanje med otroki, učitelji, starši in policijo.

Potek projekta

risba Policista LeonaOsrednji pripomoček pri izvajanju projekta je delovni zvezek Policist Leon svetuje .

V njem so obravnavane varnostne vsebine, ki so razdeljene na pet sklopov in zajemajo več tem, prilagojenih tudi letnemu času:

  • promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev),
  • pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka),
  • nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci ...),
  • kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine ...) in
  • kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih ...).

Uvodni del delovnega zvezka je namenjen predstavitvi dela policista. Posamezne teme so opisane v namišljeni zgodbici, sledijo pa vprašanja in nasveti policista Leona. Učenci zvezek dobijo v osebno last. Doma skupaj s starši odgovarjajo na različna vprašanja v zvezi z varnostjo. Pri reševanju nalog iz delovnega zvezka lahko sodelujejo tudi drugi, ki lahko kakor koli pripomorejo k vzgoji in zagotavljanju splošne varnosti otrok.

Projekt poteka tako, da vodje policijskih okolišev med razrednimi urami učencem podajajo naštete varnostne vsebine iz delovnega zvezka. V razredu se tudi učitelj aktivno vključuje v razpravo in učence spodbuja k sodelovanju. Učenci morajo ves čas aktivno sodelovati in iskati rešitve težav ali pa se že doma vnaprej pripraviti za naslednjo učno uro. Vodja policijskega okoliša za predstavitev vseh vsebin porabi po pet šolskih ur v vsakem razredu oziroma za vsak sklop po eno učno uro.

Da bi bili učenci čim bolj motivirani za delo v razredu, smo pripravili privlačne nagrade. Učenci po vsakem sklopu izpolnijo kupon, ki je na zadnji strani delovnega zvezka, in ga dajo v posebno škatlo. Vodja policijskega okoliša po zaključenih vseh petih sklopih v vsakem razredu izžreba po tri učence, ki dobijo nagrade. Vsi učenci dobijo priznanja, ravnatelji in učitelji pa zahvale za sodelovanje.

V okviru projekta poteka tudi natečaj za najboljši spis, risbo, pesem ali drug avtorski izdelek na teme:

  • moja izkušnja s policistom
  • kako varen sem na cesti
  • ostal sem brez denarnice, mobitela, ure ...

slika Policista Leona Najboljše čakajo privlačne nagrade, sodelovanje na natečaju pa ni obvezno. Če se v šoli odločijo za sodelovanje, učitelji izberejo najboljše avtorsko delo v vsakem razredu in vse skupaj do konca šolskega leta pošljejo Ministrstvu za notranje zadeve - Policiji. Na Generalni policijski upravi neformalna delovna skupina med predstavniki različnih služb izbere devet najboljših izdelkov in jih nagradi. Poleg tega nagrajenci dobijo tudi različno preventivno gradivo. Za oceno uspešnosti projekta in zadovoljstva sodelujočih v projektu je (kot so storili tudi na območju Policijske uprave Slovenj Gradec) za vodstva šol, učitelje, starše in vodje policijskih okolišev pripravljena anketa.

Učenci 5. a in b iz Osnovne šole II Murska Sobota so za natečaj v šolskem letu 2008/2009 posneli filma Nesreča in Tolpa in zanju prejeli simbolične nagrade, saj sta bila med najboljšimi izdelki. Pri ustvarjanju filmov je sodelovala tudi vodja projekta Jasna Perš, za tehnično izvedbo pa je poskrbel učitelj Marko Wolf. Z njunim dovoljenjem filma objavljamo na internetu, kot spodbudo za nadaljnje sodelovanje učencev in šol v preventivnih aktivnostih, ki so namenjene izboljšanju njihove varnosti.

Povezane vsebine

Nesreča (wmv, 10 MB) 
Tolpa (wmv, 12MB) 
Policist Leon Svetuje
Policija za otroke, najstnike