Sorodne objave

 

Na Fakulteti za družbene vede je včeraj, 27. septembra 2018, potekal osmi posvet na temo zlorab otrok na internetu z naslovom Obravnava e-zlorab otrok: iz teorije v prakso. Organizatorji posveta prijavna točka Spletno oko, Center za varnejši internet Slovenije, Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave ter Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, so ponovno zabeležili velik interes strokovne javnosti za obravnavo te problematike. Posveta se je namreč udeležilo več kot 220 slušateljev iz vrst policije, tožilstev, sodišč, socialnih služb, nevladnih organizacij, šolstva in industrije.

DSC 0039

Zvočni posnetek nagovora izr. prof. dr. Katje Lozar Manfreda,  (mp3) 
prodekanje Fakultete za družbene vede


Prodekanja Fakultete za družbene vede izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda je v uvodnem nagovoru posveta pozdravila udeležence in izpostavila prepoznavnost in pomen prijavne točke Spletno oko. Ta že enajst let omogoča anonimno prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok in javnost ozavešča o s tem povezanih problematikah. 

DSC 0048

Zvočni posnetek nagovora mag. Boštjana Lindava, (mp3)
direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi


Direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi mag. Boštjan Lindav je v nagovoru opozoril, da sodobna tehnologija družbi prinaša tako dobre, kot  tudi slabe stvari. Sam pričakuje vedno nove izzive na področju identifikacije in zaščite žrtev in obravnave storilcev teh dejanj. Poudaril je pomen razvoja novih preventivnih ukrepov in pomen izobraževanja strokovnjakov za varstvo in zaščito otrok. Ker uporaba sodobnih tehnologij ne pozna meja, je po njegovih besedah pomembno multidisciplinarno sodelovanje na vseh ravneh, tako doma kot na mednarodni ravni. Pojasnil je, da je Policija v letu 2017 obravnavala 187 (v letu 2016 110) kaznivih dejanj Prikazovanja, izdelave, posesti in posedovanja pornografskega gradiva po 176. členu Kazenskega zakonika.

DSC 0051

Zvočni posnetek nagovora Nenada Šutanovca, (mp3)
direktorja Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije


Po mnenju direktorja Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije Nenada Šutanovca so otroci in mladostniki tudi zaradi radovednosti in naivnosti ranljivi, starši pa se prepogosto ne zavedajo nevarnosti, ki prežijo na spletu. Poudaril je tudi pomen digitalne pismenosti.

DSC 0063

Profesorica forenzične klinične psihologije na Univerzi v Edinburgu dr. Ethel Quayle


V plenarnem predavanju posveta je profesorica forenzične klinične psihologije na Univerzi v Edinburgu dr. Ethel Quayle predstavila raziskave na področju e-zlorab in pomen, ki jih imajo te za preventivne ukrepe. Raziskave med drugim kažejo, da je vsak peti mladostnik že bil intimno izpostavljen na spletu, vsakega devetega pa so na spletu že nagovarjali k spolnim dejanjem. Povedala je, da dejanj, ki jih odrasli prepoznamo kot zlorabe, otroci pogosto ne prepoznavajo za take. Izpostavila je tudi podatke, ki kažejo na to, da mlajši, kot je otrok, hujša je oblika zlorabe.

Sabina Klaneček iz Ministrstva za pravosodje je v svojem predavanju predstavila nov projekt Hiša za otroke. To je hiša, kamor pridejo otroci, ki so žrtve kaznivih dejanj spolne zlorabe, nasilja v družini ali surovega ravnanja. V njej so nato deležni obravnave tako pedagoga, psihologa, zdravnika, socialnega delavca kot tudi policista. Opravi se forenzični intervju, tako za namene morebitnih postopkov, kot tudi v pomoč otroku. Namen hiše je v čim večji meri ublažiti stresnost kazenskih postopkov, ko se v njih v takšni ali drugačni vlogi znajdejo najbolj ranljivi člani naše družbe. Eno leto in pol se bo storitev izvajala v eni hiši, nato bodo naredili evalvacijo in storitve nadgradili. Načrtovane so tri Hiše za otroke.

Poudarek letošnjega posveta je bil sicer na širokem naboru delavnic, na katerih so udeleženci in udeleženke lahko pridobili konkretna znanja za obravnavo zlorab in spornih internetnih vsebin. Na teh so med drugim obravnavali možne preventivne ukrepe in izzive na področju varne uporabe sodobnih tehnologij, nevarnosti, povezane s t. i. sekstingom, načine prepoznavanja različnih oblik e-zlorab, smernice za ravnanje v primeru incidentov na šolah.

Projekt Spletno oko in krovni projekt Center za varnejši internet izvajajo Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede, Arnes, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zavod MISSS, financirata pa ga Evropska komisija in Ministrstvo za javno upravo.


Več o programu posveta 

Clipboard01

Clipboard02