Sorodne objave

 

Delegacija Urada Visokega Komisarja Združenih narodov za begunce (regionalno predstavništvo v Budimpešti, Madžarska) je 26. in 27. septembra 2018 na pobudo slovenske policije obiskala policijske postaje Ilirska Bistrica, Črnomelj in Metlika, ki so v minulem obdobju obravnavale najvišje število nezakonitih prečkanj slovensko-hrvaške meje.

Namen obiska je bil proučiti način preverjanja okoliščin in napotitev posameznikov v nacionalni postopek za mednarodno zaščito. Policisti so obisk UNHCR pozdravili z odprtim, kooperativnim odnosom in so bili pripravljeni deliti vse potrebne informacije, podatke in pojasnila. Ugotovitve UNHCR so bile pozitivne.

Kot so zapisali tudi v poročilu, ki smo ga prejeli 18. oktobra 2018, UNHCR opaža, da so bili policisti v postopkih s prijetimi tujci vljudni in profesionalni. Na vseh postajah so vpeljani osnovni postopki za ugotavljanje identitete, registracijo in napotitev oseb, ki so izrazile namero zaprositi za mednarodno zaščito.

V postopkih s prijetimi tujci se upoštevajo osnovne humanitarne potrebe in osebe oskrbijo z osnovno nastanitvijo in oskrbo, vključno s svežimi oblačili in določenimi predmeti za posebno rabo (npr. otroške plenice). 

punm nadzor na meji

V povezavi s postopki ugotavljanja okoliščin UNHCR sicer opaža, da se postopki nekoliko razlikujejo v izvedbi na posameznih postajah oziroma med posameznimi policisti, ter slovenski policiji v razmislek predlaga oblikovanje standardnih operativnih postopkov.

Edina prepoznana sistemska pomanjkljivost je pomanjkanje tolmačev za posamezne jezike migrantov, četudi UNHCR tudi v tem primeru prepoznava trud slovenske policije, ko si v komunikaciji pomaga s pisnimi materiali, in poziva slovensko policijo, da te materiale še nadgradi.