V Policijski akademiji v Tacnu se je danes, 28. februarja 2011, začelo usposabljanje policistov, ki v policijskih postajah opravljajo naloge prekrškovnega organa. Program usposabljanja z naslovom Vodenje postopkov o prekrških in odločanje prekrškovnega organa je odprla namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar.

IMG 7138

Namen t. i. prekrškovne šole je, da policisti izpopolnijo teoretična in praktična znanja za zakonito in strokovno vodenje postopkov prekrškovnega organa (hitri postopek). Udeleženci usposabljanja so policisti s VII. stopnjo izobrazbe, ki na delovnem mestu opravljajo naloge prekrškovnega organa oz. vodijo prekrškovni postopek z izdajo odločbe o prekršku.  

Policistom bodo predavali strokovnjaki prekrškovnega prava. Med drugim jim bodo predstavili številne zakonodajne spremembe na tem področju. Skozi različne predstavitve, vodene razprave, izmenjavo izkušenj, študije primerov iz prakse in praktično reševanje problemov se bodo policisti usposobili za poenoten koncept vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku.

IMG 7144

Govor namestnice generalnega direktorja policije mag. Tatjane Bobnar  


Implementacija sprememb Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih, Zakona o motornih vozilih, Zakona o cestah, Zakona o sodnih taksah, Zakona o prekrških itd. bo policiji, kot prekrškovnemu organu, prinesla nove pristojnosti in obremenitve. Kot je poudarila Bobnarjeva "so spremembe obstoječe zakonodaje nujne in kot take pravzaprav edina stalnica delovanja državnih organov. Zakonski okviri se spreminjajo tako, da družbenim razmeram primerno ščitijo interese posameznika. Žal je pogosto tako, da vsaka nova sprememba pomeni večjo obremenitev za policiste. Vodstvo policije si zato prizadeva, da bi policistom čim bolj olajšali ''prehod'' na spremenjeno zakonodajo, čemur namenjamo tudi tovrstno usposabljanje."