Sorodne objave

 

V Policijski akademiji v Tacnu smo danes, 28. februarja 2011, slovesno odprli kriminalistični tečaj 2011.

Tečaja se udeležuje 23 udeležencev, in sicer poleg novozaposlenih kriminalistov iz petih policijskih uprav še iz Uprave kriminalistične policije in Nacionalnega forenzičnega laboratorija. Večina udeležencev ima univerzitetno izobrazbo. Med udeleženci je kar 14 žensk. V skoraj štirih mesecih jih bodo najbolj izkušeni in usposobljeni delavci policije in strokovnjaki iz zunanjih institucij pripravili za samostojno, strokovno in zakonito preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj.

skupinska

Ob udeležencih na skupinski fotografiji so tudi namestnica generalnega direktorja mag. Tatjana Bobnar, začasni vodja Uprave kriminalistične policije Marjan Fank, direktor Policijske akademije mag. Franc Kosmač in vodja usposabljanja mag. Evgen Česnik.


Šestnajsttedenski tečaj je razdeljen na teoretični del, ki bo potekal v Policijski akademiji v Tacnu, in praktični del, ko se bodo udeleženci usposabljali v policijskem vadbenem centru v Gotenici. Svoje usposabljanje bodo zaključili 17. junija 2011.

Udeležence in udeleženke je uvodoma nagovorila namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar.

Bobnar

Govor mag. Tatjane Bobnar - Začetek kriminalističnega tečaja za novo generacijo preiskovalcev 


Kot je dejala, letošnji tečaj ni "nekaj posebnega" samo zaradi novega programa, po katerem poteka, ampak tudi zaradi tega, ker je prvič v zgodovini kriminalističnih tečajev več udeleženk kot udeležencev in ker se ga prvič udeležujeta predstavnica Ministrstva za obrambo in predstavnik Generalnega carinskega urada. "Prva posebnost kaže na to, da poklic kriminalista postaja vse bolj zanimiv tudi za predstavnice nežnejšega spola, druga pa na to, da je medinstitucialno sodelovanje izjemno pomembno pri boju zoper različne oblike kriminalitete."

"Obdobje, ki je pred vami, bo zagotovo naporno. A bogat repertoar odličnih predavateljev in strokovnjakov vam bo, tako kot vsem vašim predhodnikom, pomagal, da boste iz tega potegnili najboljše. Vaše uspešno delo bo vsekakor vplivalo na zaupanje ljudi v policijo. To posledično pomeni tudi boljše sodelovanje z lokalno skupnostjo. Prav zaupanje in sodelovanje občanov pa sta za uspešno preiskavo kaznivih dejanj nemalokrat ključna." je še dodala Bobnarjeva.

Udeležence tečaja so pozdravili tudi začasni vodja Uprave kriminalistične policije Marjan Fank in direktor Policijske akademije mag. Franc Kosmač, ki sta jim zaželela veliko uspeha pri nabiranju novega znanja in izkušenj.

Kriminalistični tečaj je strokovno zelo zahtevna in obsežna oblika usposabljanja, ki ga organizirata in vodita Uprava kriminalistične policije in Policijska akademija. Letošnji bo potekal na podlagi prenovljenega programa. Vsebine na kriminalističnem tečaju se vsako leto sproti dopolnjujejo in dograjujejo glede na potrebe, ki jih narekujeta praksa in trenutna situacija na področju preiskovanja kriminalitete.

Teoretični del tečaja obsega 12 predmetov (Kriminologija, Kazensko-materialno pravo, Kazensko-procesno pravo, Kriminalistika, Sodna medicina, Forenzične preiskave in kriminalistično-tehnična ter ogledna opravila, Preiskovalna psihologija, Človekove pravice in policijska pooblastila, Samoobramba s praktičnim postopkom ter ravnanje z orožjem, Gospodarska kriminaliteta, Organizirana kriminaliteta, Kriminalističnoobveščevalna dejavnost in kriminalistična informatika) in traja 380 pedagoških ur. Pri vsakem predmetu morajo udeleženci v skladu s programom na koncu opraviti še pisni ali ustni izpit.

Praktični del kriminalističnega tečaja pa se začne po teoretičnem in traja neprekinjeno dvanajst dni na terenu v Gotenici. Udeleženci bodo pridobljena znanja preizkusili v dejanskih okoliščinah kriminalističnega dela. Izvajalci programa so posebej usposobljeni in izurjeni inštruktorji kriminalistične policije, sodelovali pa bodo tudi strokovnjaki iz drugih služb policije (Specialne enote, Letalska policijska enota, vodniki službenih psov policije itd.). S praktičnim usposabljanjem bodo udeleženci pridobili praktična znanja in spretnosti za odkrivanje in preiskovanje kriminalitete.

IMG 7167