Sorodne objave

 

Na pobudo Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) smo se danes, 16. julija 2019, srečali predstavniki Policije, Inšpektorata RS za infrastrukturo, Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana in Skupnosti občin Slovenije z namenom povečanja nadzornih aktivnosti nad kršitvami v prometu v prizadevanjih za zajezitev poslabšanja cestnoprometne varnosti.

IMG 1416 800x600

Po sestanku smo predstavniki naštetih institucij podali tudi izjave za medije, in sicer Vesna Marinko, v. d. direktorice AVP, Roman Fortuna, vodja mestnega redarstva MO Ljubljana, Boštjan Omerzel, predstavnik Skupnosti občin Slovenije, in iz Policije Boštjan Smolej, Sektor za promet na Generalni policijski upravi.

Boštjan Smolej je na kratko povzel za to obdobje načrtovane aktivnosti za izboljšanje prometne varnosti, pri katerih bomo sodelovali tudi policisti. Kot je dejal, bo policija izvajala predvsem nadzor nad spoštovanjem cestnoprometnih predpisov. 

  • Tako bo od 22. do 28. julija potekala akcija Truck & Bus, ko bodo vse policijske uprave izvedle poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil (po metodologiji Morska deklica) in avtobusov, nad slednjimi tudi na avtobusnih postajališčih. Akcija je usklajena s Tispolom, evropsko zvezo prometnih policij.
  • Od 12. do 18. avgusta pa bo potekal poostren nadzor hitrosti Speed, ki je prav tako usklajen s Tispolom. V tem času policisti nadzirajo hitrost in pri tem uporabljajo vse razpoložljive merilnike hitrosti. Izvedenih bo tudi nekaj nadzorov (po metodologiji Veriga), v okviru katere več policijskih patrulj na izbrani relaciji meri hitrost v isti smeri.

Prometna varnost trenutno najslabša na območju policijskih uprav Nova Gorica in Celje

Na območju PU Nova Gorica še posebej izstopa Posočje. Zato so aktivnosti dodatno načrtovane in prilagojene poslabšanemu stanju na tem območju. Poleg novogoriških policistov sedaj v nadzore na tem območju večkrat vključujemo tudi policiste Specializirane enote za varnost prometa na Generalni policijski upravi (SENP). V prihodnje načrtujemo dvodnevne nadzore SENP, kar pomeni, da bomo s tem še povečali prisotnost policistov na tem območju. Več o tem: Za izboljšanje prometne varnosti na Goriškem okrepili nadzor, še zlasti nad vozniki motornih koles

Na PU Celje pa zagotavljajo dodatno patruljo, ki vsakodnevno izvaja izključno nadzor cestnega prometa na območju uprave. Poleg tega različne policijske postaje na tem območju vsakodnevno izvajajo krajše poostrene nadzore.

Preventivne aktivnosti v okviru skupne akcije Varno poletje

Skupaj z AVP in nevladnimi organizacijami pa v okviru akcije Varno poletje in v kombinaciji s policijskim nadzorom že sedaj izvajamo številne preventivne aktivnosti. Več o tem: Skupaj poskrbimo za varno poletje!

Policisti v najbolj obremenjenih dnevih turistične sezone načrtujemo predvsem ukrepe za izboljšanje pretočnosti prometa in pomoči voznikom na cesti. Policisti izvajamo svoje naloge tudi z motornimi kolesi, ker smo tako bolj učinkoviti. Načrtujemo pa tudi nadzore s specialnim vozilom, s katerim kontroliramo predvsem voznike tovornih vozil in avtobusov, kaj počnejo v kabinah teh vozil.

V opisanem obdobju bomo policisti nekajkrat skrbeli tudi za varnost na prireditvah na cesti, ki bodo organizirane na posameznih območjih.

Pri nadzoru prometa nam bodo v pomoč tudi sistemi za avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic

Policiste smo v tem obdobju poskusno opremili s sistemi za prepoznavo registrskih tablic (angl. Automatic Number Plate Recognition - ANPR). Tako lahko policisti pri nadzoru cestnega prometa med drugim preverjajo, ali vozila in vozniki izpolnjujejo pogoje za udeležbo v prometu (ali so vozila registrirana, ali imajo veljavno prometno dovoljenje, ali so označena z registrskimi tablicami, ki so izdane za njihovo vozilo, ali so vozila ustrezno zavarovana, ali vozniki imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil). Prav tako policisti preverjajo, ali v zvezi z vozilom ali voznikom obstajajo druge okoliščine, ki zahtevajo izvedbo določenih ukrepov (na primer: ali je vozilo ukradeno, ali je zoper voznika razpisan ukrep odvzema prostosti idr.).

Naprava za avtomatsko branje registrskih tablic omogoča predselekcijo vozil, kar pomeni, da so v nadaljevanju policijski kontroli podvržena le izbrana vozila, na katera nas sistem opozori. Uporabnost zbranih podatkov je predvsem v:

  • predselekciji vozil in voznikov za nadaljnje kontrole
  • učinkovitejšem odkrivanju čezmejne kriminalitete (odkrivanje ukradenih vozil in zlorab listin)
  • učinkovitejšem odkrivanju storilcev kaznih dejanj s področja čezmejne kriminalitete
  • zagotavljanju večje varnosti državljanov Slovenije ter državljanov Evropske unije, v imenu katerih slovenska policija opravlja nadzor prometa.

Z opisanim načinom dela želimo med drugim doseči večjo učinkovitost pri nadzoru udeležencev cestnega prometa. Dejstvo je namreč, da bi bili nadzoru v večji meri podvrženi predvsem vozniki, ki bi jih sistem prepoznal kot potencialne kršitelje, medtem ko bi policija ostale voznike nadzirala v manjši meri. Zato bi takšen pristop po naših ocenah pozitivno vplival na večino voznikov.

Povezane vsebine

Varnost na cesti ni samoumevna

 

Foto: AVP